Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

23, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TS Tenaris SA 13 B 1.73 % 0.56 USD
US7443201022 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRU Prudential Financial 40 B 1.22 % 1.20 USD
GB00BDCXV269 πŸ‡¬πŸ‡§ QLT Quilter 3 B 16.41 % 0.20 GBP
CA6979001089 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PAAS Pan American Silver 5 B 0.41 % 0.09 USD
US0528001094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALV Autoliv 8 B 0.84 % 0.64 USD
US83088M1027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWKS Skyworks Solutions 25 B 0.54 % 0.56 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SGC Superior Group of Cos. 367 M 0.81 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ JNJ Johnson & Johnson 419 B 0.64 % 1.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSL Global Ship Lease 847 M 1.69 % 0.38 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IGT International Game Technology 6 B 0.97 % 0.20 USD
US95040Q1040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WELL Welltower 36 B 0.69 % 0.61 USD
US6556631025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NDSN Nordson 15 B 0.25 % 0.51 USD
US87105L1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWCH Switch (Nevada) 4 B 0.16 % 0.05 USD

24, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HL Hecla Mining 3 B 0.13 % 0.01 USD
US2944291051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFX Equifax 34 B 0.20 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBP First BanCorp (Puerto Rico) 3 B 0.88 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRPH ProPhase Labs 94 M 3.90 % 0.30 USD
US8807701029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TER Teradyne 24 B 0.11 % 0.11 USD
US8923561067 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSCO Tractor Supply 26 B 0.51 % 0.92 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFC Manulife Financial 37 B 1.46 % 0.26 USD
US12514G1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CDW CDW 26 B 0.31 % 0.50 USD
US29272W1099 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENR Energizer Holdings 3 B 0.96 % 0.30 USD
US9290891004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VOYA Voya Financial 7 B 0.32 % 0.20 USD
US5404241086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ L Loews 14 B 0.10 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SPOK Spok Holdings 188 M 4.26 % 0.31 USD
CA7063271034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBA Pembina Pipeline 17 B 0.42 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UGP Ultrapar ParticipaΓ§oes SA 3 B 2.86 % 0.08 USD
BMG3223R1088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RE Everest Re Group 11 B 0.61 % 1.65 USD
US7703231032 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHI Robert Half International 13 B 0.49 % 0.43 USD

25, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ B Barnes Group 2 B 0.48 % 0.16 USD
US3498531017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FWRD Forward Air 3 B 0.26 % 0.24 USD
US0382221051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMAT Applied Materials 129 B 0.24 % 0.26 USD
US5370081045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LFUS Littelfuse 7 B 0.20 % 0.53 USD
DE000KBX1006 πŸ‡©πŸ‡ͺ KBX Knorr-Bremse – 2.82 % 1.85 EUR
US16359R1032 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHE Chemed 7 B 0.07 % 0.36 USD
CA8849037095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRI Thomson Reuters 59 B 0.46 % 0.45 USD
US98419M1009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XYL Xylem 22 B 0.37 % 0.30 USD
US57164Y1073 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VAC Marriott Vacations Worldwide 7 B 0.46 % 0.62 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KELYB Kelly Services 690 M 0.40 % 0.08 USD
US4778391049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JBT John Bean Technologies 5 B 0.09 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KELYA Kelly Services 690 M 0.40 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GIL Gildan Activewear 8 B 0.55 % 0.17 USD
US2547091080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DFS Discover Financial Services 34 B 0.58 % 0.60 USD

26, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B1FLHR07 πŸ‡¬πŸ‡§ CNKS Cenkos Securities 54 M 4.48 % 0.03 GBP
GG00B61ND550 πŸ‡¬πŸ‡§ AJG Atlantis Japan Growth Fund 150 M 1.58 % 0.03 GBP
GB00BDGT2M75 πŸ‡¬πŸ‡§ VVO Vivo Energy 2 B 2.81 % 0.04 GBP
US9291601097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMC Vulcan Materials 27 B 0.25 % 0.40 USD
US7595091023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RS Reliance Steel & Aluminum 10 B 0.49 % 0.88 USD
GB00BYQB9V88 πŸ‡¬πŸ‡§ TIFS TI Fluid Systems 2 B 0.94 % 0.01 GBP
GB00B1FMDH51 πŸ‡¬πŸ‡§ MIG4 Mobeus Income & Growth 4 VCT 111 M 4.08 % 0.04 GBP
US0565251081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMI Badger Meter 3 B 0.26 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KOP Koppers 672 M 0.20 % 0.05 USD
GB00BYX7JT74 πŸ‡¬πŸ‡§ DEC Diversified Energy 1 B β€’ 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WEYS Weyco Group 240 M 0.91 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PMD Psychemedics 46 M 1.08 % 0.07 USD
NL0012650360 πŸ‡¬πŸ‡§ RHIM RHI Magnesita 2 B 4.13 % 1.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KHC Kraft Heinz 43 B 1.04 % 0.40 USD
GB00BDHXPG30 πŸ‡¬πŸ‡§ ALFA Alfa Financial Software 789 M 0.61 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQH AXA Equitable 13 B 0.72 % 0.20 USD
US5766901012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MTRN Materion 2 B 0.16 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CATY Cathay General Bancorp 4 B 0.88 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERF Enerplus 2 B 0.34 % 0.04 USD
GB00BYQ46T41 πŸ‡¬πŸ‡§ LXI LXI REIT 1 B 1.06 % 0.02 GBP
US1270551013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBT Cabot 3 B 0.53 % 0.37 USD
US78409V1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SPGI S&P Global 112 B 0.25 % 0.85 USD
GB00B128J450 πŸ‡¬πŸ‡§ IPO IP 2 B 0.88 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NOA North American Construction Group 417 M 0.51 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ JRSH Jerash Holdings (US) 87 M 0.84 % 0.05 USD
US4262811015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JKHY Jack Henry & Associates 11 B 0.27 % 0.49 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ JHX James Hardie Industries 18 B 1.16 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PDM Piedmont Office Realty Trust 2 B 1.45 % 0.21 USD
US4601461035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IP International Paper 18 B 0.97 % 0.46 USD
US89400J1079 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRU TransUnion 21 B 0.12 % 0.10 USD
JE00B9MRHZ51 πŸ‡¬πŸ‡§ CCPG CVC Credit 333 M 1.25 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HNI HNI 2 B 0.87 % 0.32 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ USLM United States Lime & Minerals 717 M 0.18 % 0.20 USD
GB00B0N8QD54 πŸ‡¬πŸ‡§ BVIC Britvic 3 B 0.96 % 0.08 GBP
US8101861065 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SMG Scotts Miracle-Gro 9 B 0.73 % 0.66 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.81 % 0.06 USD
US43300A2033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HLT Hilton Worldwide 38 B 0.12 % 0.15 USD
US80105N1054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SNY Sanofi 123 B 0.32 % 0.18 USD
GG00B8C23S81 πŸ‡¬πŸ‡§ LBOW ICG-Longbow 141 M 9.02 % 0.06 GBP
GB00BJLP1Y77 πŸ‡¬πŸ‡§ HICL HICL Infrastructure 4 B 1.17 % 0.02 GBP
GB0003081246 πŸ‡¬πŸ‡§ ELCO Eleco 112 M 0.45 % 0.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RBA Ritchie Bros. Auctioneers 8 B 0.42 % 0.25 USD
US55306N1046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MKSI MKS Instruments 9 B 0.19 % 0.22 USD
US4464131063 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HII Huntington Ingalls Industries 7 B 0.60 % 1.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HEES H&E Equipment Services 2 B 0.82 % 0.28 USD
US29977A1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EVR Evercore 6 B 0.66 % 0.72 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 0.90 % 0.11 USD
US9884981013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ YUM Yum! Brands 36 B 0.51 % 0.57 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NBHC National Bank Holdings 1 B 0.59 % 0.23 USD
GB00BBQ38507 πŸ‡¬πŸ‡§ KWS Keywords Studios 3 B 0.07 % 0.01 GBP
GB00BF448H58 πŸ‡¬πŸ‡§ GLO ContourGlobal 2 B 1.92 % 0.05 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GOLD Barrick Gold 34 B 0.96 % 0.20 USD
US05379B1070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVA Avista 3 B 1.02 % 0.44 USD
GB0004536594 πŸ‡¬πŸ‡§ AMS Advanced Medical Solutions 908 M 0.47 % 0.01 GBP
GB00BYYX6C66 πŸ‡¬πŸ‡§ CER Cerillion 321 M 0.32 % 0.03 GBP
US5745991068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAS Masco 16 B 0.52 % 0.28 USD
US34959J1088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FTV Fortive 28 B 0.12 % 0.07 USD
US86272C1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STRA Strategic Education 1 B 0.94 % 0.60 USD
US34964C1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBHS Fortune Brands Home & Security 14 B 0.42 % 0.28 USD
US67018T1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NUS Nu Skin Enterprises 2 B 0.87 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACCO ACCO Brands 814 M 1.06 % 0.08 USD
GB0000100767 πŸ‡¬πŸ‡§ AAS Aberdeen Standard Asia 614 M 0.62 % 0.02 GBP
GB00BG382L74 πŸ‡¬πŸ‡§ EBOX Tritax EuroBox 616 M β€’ 0.01 GBP
GB00B04V1276 πŸ‡¬πŸ‡§ GRI Grainger 3 B 0.69 % 0.02 GBP
GB0008941402 πŸ‡¬πŸ‡§ TON Titon 15 M 1.94 % 0.02 GBP
GB0031638363 πŸ‡¬πŸ‡§ ITRK Intertek 12 B 1.46 % 0.72 GBP
GB0007873697 πŸ‡¬πŸ‡§ SAIN Scottish American Investment 1 B 0.70 % 0.03 GBP
GB0004544929 πŸ‡¬πŸ‡§ IMB Imperial Brands 20 B 1.19 % 0.21 GBP
GB0000961622 πŸ‡¬πŸ‡§ BBY Balfour Beatty 2 B 2.38 % 0.06 GBP
GB00B1KJJ408 πŸ‡¬πŸ‡§ WTB Whitbread 8 B 1.28 % 0.34 GBP
GB0005630420 πŸ‡¬πŸ‡§ MER Mears 274 M 2.85 % 0.06 GBP
GB00BYMKY695 πŸ‡¬πŸ‡§ JGGI JPMorgan Global Growth & Income 947 M 0.99 % 0.04 GBP
GB0005774855 πŸ‡¬πŸ‡§ BRWM BlackRock World Mining Trust 1 B 0.80 % 0.06 GBP
GB0003035382 πŸ‡¬πŸ‡§ ELLA Ecclesiastical Insurance 714 M 3.23 % 0.04 GBP
GB0009292243 πŸ‡¬πŸ‡§ VCT Victrex 3 B 0.78 % 0.13 GBP
GB00B8C3BL03 πŸ‡¬πŸ‡§ SGE Sage 11 B 0.94 % 0.06 GBP
IE0002424939 πŸ‡¬πŸ‡§ DCC DCC 7 B 2.07 % 1.20 GBP
GB0006886666 πŸ‡¬πŸ‡§ ERM Euromoney Institutional Investor 1 B 0.60 % 0.06 GBP
GG00B3KX4Q34 πŸ‡¬πŸ‡§ NBMI NB Global Monthly Income Fund 289 M 0.77 % 0.01 GBP
GB0001826634 πŸ‡¬πŸ‡§ DPLM Diploma 5 B 0.61 % 0.15 GBP

27, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US5502411037 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LUMN Lumen Technologies 10 B 2.26 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORC Orchid Island Capital 812 M 1.53 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GLW Corning 32 B 0.81 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UNP Union Pacific 154 B 0.61 % 1.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPR EPR Properties 4 B 0.54 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESCA Escalade 258 M 1.15 % 0.15 USD
US04621X1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AIZ Assurant 9 B 0.39 % 0.68 USD
US6512291062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NWL Newell Brands 10 B 1.18 % 0.23 USD
US31946M1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCNCA First Citizens BancShares (North Carolina) 8 B 0.07 % 0.47 USD
US3030751057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FDS FactSet Research Systems 17 B 0.24 % 0.89 USD
US92047W1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VVV Valvoline 7 B 0.42 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RLI RLI 5 B 0.22 % 0.26 USD
US7392761034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POWI Power Integrations 6 B 0.22 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCH Arch Coal 1 B 0.15 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARGO Argo Group 2 B 0.75 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARKR Ark Restaurants 59 M 0.76 % 0.13 USD
US78440X8048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLG SL Green Realty 5 B 0.51 % 0.31 USD
US59064R1095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MLAB Mesa Laboratories 2 B 0.08 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PVL Permianville Royalty Trust 74 M 0.83 % 0.03 USD
US7237871071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PXD Pioneer Natural Resources 44 B 2.77 % 7.38 USD
US8585861003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCL Stepan 3 B 0.31 % 0.34 USD
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.38 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AY Atlantica Yield 4 B 1.33 % 0.44 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BAM Brookfield Asset Management 90 B 0.30 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOB Live Oak Bancshares 4 B 0.08 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBU Brookfield Business Partners LP 4 B 0.29 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BEP Brookfield Renewable Partners LP 10 B 0.90 % 0.32 USD
US05722G1004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKR Baker Hughes 20 B 0.52 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BIP Brookfield Infrastructure Partners LP 17 B 0.88 % 0.54 USD
US0625401098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BOH Bank of Hawaii 3 B 0.93 % 0.70 USD
US49714P1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KNSL Kinsale Capital Group 5 B 0.06 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KINS Kingstone Cos. 52 M 0.88 % 0.04 USD
US6668071029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NOC Northrop Grumman 56 B 0.39 % 1.73 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADC Agree Realty 5 B 0.34 % 0.23 USD
US4932671088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KEY KeyCorp 21 B 1.06 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBOE Cboe Global Markets 14 B 0.45 % 0.48 USD
US8803451033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TNC Tennant 2 B 0.42 % 0.25 USD
US0326541051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADI Analog Devices 96 B 0.47 % 0.76 USD
US6556641008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JWN Nordstrom 3 B 0.90 % 0.19 USD
US2298991090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CFR Cullen/Frost Bankers 8 B 0.64 % 0.75 USD
RU000A0DPNQ5 πŸ‡·πŸ‡Ί PRMB Bank Primorie 142 M 3.26 % 1310.00 RUB
US4435106079 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUBB Hubbell 11 B 0.56 % 1.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPF Central Pacific Financial 761 M 1.13 % 0.26 USD
US2243991054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CR Crane 6 B 0.52 % 0.47 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRAI CRA International 721 M 0.38 % 0.31 USD
US1462291097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRI Carter's 4 B 0.99 % 0.75 USD
US1264081035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSX CSX 80 B 0.32 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTT CatchMark Timber Trust 388 M 0.95 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGNC AGNC Investment 8 B 1.02 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSLX TPG Specialty Lending 2 B 0.20 % 0.04 USD
US2605571031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOW Dow 43 B 1.03 % 0.70 USD
US65339F1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NEE NextEra Energy 171 B 0.60 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFIS Peoples Financial Services 348 M 0.78 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UBOH United Bancshares (Ohio) 91 M 0.67 % 0.21 USD
US98850P1093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ YUMC Yum China 23 B 0.28 % 0.12 USD
US2600031080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOV Dover 25 B 0.38 % 0.50 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ XPER Xperi 2 B 0.30 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EAF GrafTech International 3 B 0.12 % 0.01 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EARN Ellington Residential Mortgage REIT 147 M 1.04 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFC Ellington Financial 995 M 1.00 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NC NACCO Industries 221 M 0.40 % 0.21 USD
US5184391044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EL EstΓ©e Lauder Companies 123 B 0.25 % 0.60 USD

30, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
RU0009046510 πŸ‡·πŸ‡Ί CHMF Severstal 18 B 10.84 % 109.81 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EURN Euronav NV 2 B 0.51 % 0.06 USD

31, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGEE MGE Energy 3 B 0.48 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ONB Old National Bancorp 3 B 0.92 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OPOF Old Point Financial 121 M 0.52 % 0.13 USD
US8606301021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SF Stifel Financial 8 B 0.50 % 0.30 USD
US8292261091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SBGI Sinclair Broadcast 2 B 0.99 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PAHC Phibro Animal Health 843 M 0.65 % 0.12 USD
US7310681025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PII Polaris Industries 7 B 0.65 % 0.64 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAFT Safety Insurance Group 1 B 1.04 % 0.90 USD
US7433121008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRGS Progress Software 2 B 0.37 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RCKY Rocky Brands 262 M 0.45 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AROW Arrow Financial 567 M 0.86 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ASB Associated Banc-Corp 4 B 1.02 % 0.20 USD
US0536111091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVY Avery Dennison 18 B 0.46 % 0.75 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BCC Boise Cascade 3 B 3.42 % 2.62 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGFV Big 5 Sporting Goods 572 M 2.06 % 0.25 USD
US0584981064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BLL Ball 31 B 0.29 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACNB ACNB 256 M 0.82 % 0.26 USD
US1167941087 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRKR Bruker 13 B 0.08 % 0.05 USD
US0997241064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BWA BorgWarner 11 B 0.45 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CCNE CNB Financial (Pennsylvania) 455 M 0.73 % 0.18 USD
RU000A0JT7Y2 πŸ‡·πŸ‡Ί LVHK Leeuwenhoek 11 M 1.89 % 0.24 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRC California Resources 3 B 0.40 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEM Agnico Eagle Mines 13 B 0.74 % 0.40 USD
US18539C2044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWEN Clearway Energy 4 B 1.08 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZEUS Olympic Steel 237 M 0.28 % 0.09 USD
US2786421030 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EBAY eBay 45 B 0.50 % 0.22 USD
US9427491025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WTS Watts Water Technologies 7 B 0.24 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EIG Employers Holdings 1 B 2.45 % 1.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EMCF Emclaire Financial 80 M 0.92 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMS Advanced Drainage Systems 9 B 0.11 % 0.12 USD
US3021301094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EXPD Expeditors International of Washington 21 B 0.64 % 0.67 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.84 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FFBC First Financial Bancorp (Ohio) 2 B 1.13 % 0.23 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WEN Wendy's 5 B 0.75 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FNCB FNCB Bancorp 180 M 1.00 % 0.08 USD
US9282541013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VIRT Virtu Financial 3 B 0.92 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VIA Viacom 10 B 2.20 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GHL Greenhill & Co 332 M 0.92 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GOGL Golden Ocean Group 2 B 3.21 % 0.50 USD
US3989051095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPI Group 1 Automotive 4 B 0.21 % 0.37 USD
US9139031002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UHS Universal Health Services 10 B 0.17 % 0.20 USD
US90278Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UFPI Universal Forest Products 5 B 0.33 % 0.25 USD
US38141G1040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GS Goldman Sachs 129 B 0.65 % 2.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HAL Halliburton 19 B 0.33 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HAYN Haynes International 553 M 0.59 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HBB Hamilton Beach Brands Holding 235 M 1.11 % 0.11 USD
US9024941034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSN Tyson Foods 30 B 0.54 % 0.46 USD
US4165151048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HIG Hartford Financial Services Group 24 B 0.58 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HY Hyster-Yale Materials Handling 708 M 0.96 % 0.32 USD
US45841N1072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IBKR Interactive Brokers 31 B 0.18 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ICL ICL-Israel Chemicals 12 B 2.12 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INFY Infosys 95 B 1.13 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRMK Trustmark 2 B 0.83 % 0.23 USD
US48203R1041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JNPR Juniper Networks 10 B 0.73 % 0.21 USD
US4878361082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ K Kellogg 22 B 0.86 % 0.58 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LCNB LCNB 285 M 1.28 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TAC TransAlta 3 B 0.35 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LMT Lockheed Martin 95 B 0.66 % 2.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAR iStar 2 B 0.75 % 0.13 USD
US56418H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAN ManpowerGroup 5 B 1.49 % 1.36 USD
US58155Q1031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MCK McKesson 34 B 0.15 % 0.47 USD
US78467J1007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSNC SS&C Technologies Holdings 20 B 0.32 % 0.20 USD
US5732841060 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MLM Martin Marietta Materials 26 B 0.19 % 0.61 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MOFG MidWestOne Financial Group 524 M 0.83 % 0.24 USD
US55261F1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MTB M&T Bank 20 B 0.74 % 1.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MVBF MVB Financial 495 M 0.45 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NBTB NBT Bancorp 2 B 0.78 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NNI Nelnet 3 B 0.29 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NPO EnPro Industries 2 B 0.30 % 0.28 USD
US8270481091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLGN Silgan 5 B 0.38 % 0.16 USD
US7561091049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ O Realty Income 39 B 0.36 % 0.25 USD
US6795801009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ODFL Old Dominion Freight Line 41 B 0.12 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLF Sun Life Financial 31 B 1.11 % 0.53 USD
AN8068571086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLB Schlumberger NV 44 B 0.43 % 0.18 USD

01, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0000332667 πŸ‡¬πŸ‡§ BILN Billington 40 M 1.27 % 0.03 GBP
GB00B1V9NW54 πŸ‡¬πŸ‡§ HFG Hilton Food 1 B 1.81 % 0.22 GBP
US4415931009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HLI Houlihan Lokey 8 B 0.63 % 0.53 USD
GB00BZ0XWD04 πŸ‡¬πŸ‡§ MHN Menhaden Resource 121 M 0.20 % 0.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LZB La-Z-Boy 1 B 0.69 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NEM Newmont Mining 44 B 0.82 % 0.55 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PTEN Patterson-UTI Energy 2 B 0.25 % 0.04 USD
GB0005581672 πŸ‡¬πŸ‡§ AATG Albion Technology & General VCT 138 M 2.62 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IMO Imperial Oil 23 B 0.51 % 0.27 USD
US4128221086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HOG Harley-Davidson 6 B 0.49 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BPOP Popular 7 B 0.71 % 0.55 USD
US7475251036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ QCOM QUALCOMM 202 B 0.57 % 0.75 USD
US9290891004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VOYA Voya Financial 7 B 0.06 % 0.04 USD
US8256901005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSTK Shutterstock 4 B 0.41 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHIL Diamond Hill Investment Group 631 M 0.88 % 1.50 USD
US6031581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MTX Minerals Technologies 2 B 0.08 % 0.05 USD
RU000A0HMLY1 πŸ‡·πŸ‡Ί KRSB Krasnoyarskenergosbyt 89 M 9.37 % 0.85 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 0.07 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.22 USD
GB00BQS10J50 πŸ‡¬πŸ‡§ GAMA Gamma 2 B 0.71 % 0.09 GBP
RU000A0HMLZ8 πŸ‡·πŸ‡Ί KRSBP Krasnoyarskenergosbyt 89 M 8.82 % 0.85 RUB
US61945C1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MOS Mosaic 13 B 0.26 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.33 % 0.04 USD
GB00BWFY5505 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NLSN Nielsen Holdings 7 B 0.24 % 0.06 USD
GB00BYZV3G25 πŸ‡¬πŸ‡§ HONY Honeycomb Investment Trust 452 M 2.15 % 0.20 GBP
GB0003081246 πŸ‡¬πŸ‡§ ELCO Eleco 112 M 0.45 % 0.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HVT Haverty Furniture Cos. 572 M 1.05 % 0.28 USD
US74251V1026 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFG Principal Financial Group 19 B 0.92 % 0.64 USD
US84756T1060 πŸ‡¬πŸ‡§ SPSY Spectra Systems 88 M 7.51 % 0.11 GBP
GB00B5NR1S72 πŸ‡¬πŸ‡§ RST Restore 912 M 1.09 % 0.05 GBP
GB00B11V7W98 πŸ‡¬πŸ‡§ ATST Alliance Trust 4 B 0.65 % 0.06 GBP
JE00B43SP147 πŸ‡¬πŸ‡§ JEL Jersey Electricity 246 M 1.38 % 0.08 GBP
GB00BDR05C01 πŸ‡¬πŸ‡§ NG National Grid 48 B 2.79 % 0.34 GBP
GB0004270301 πŸ‡¬πŸ‡§ HILS Hill & Smith 2 B 1.42 % 0.19 GBP
GB00BLDYK618 πŸ‡¬πŸ‡§ SMT Scottish Mortgage Investment Trust 28 B 0.28 % 0.02 GBP
GB00BH4HKS39 πŸ‡¬πŸ‡§ VOD Vodafone 39 B 3.72 % 0.05 GBP

02, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0004866223 πŸ‡¬πŸ‡§ KLR Keller 862 M 3.14 % 0.23 GBP
GB0004270301 πŸ‡¬πŸ‡§ HILS Hill & Smith 2 B 1.42 % 0.19 GBP
GB0009887422 πŸ‡¬πŸ‡§ SYNT Synthomer 3 B 6.89 % 0.21 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MBWM Mercantile Bank 571 M 1.01 % 0.31 USD
US50189K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LCII LCI Industries 4 B 0.99 % 1.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRST TrustCo Bank NY 628 M 1.14 % 0.35 USD
US3724601055 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPC Genuine Parts 19 B 0.70 % 0.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MBCN Middlefield Banc 156 M 0.69 % 0.17 USD
US12541W2098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHRW C.H. Robinson Worldwide 13 B 0.54 % 0.55 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLM SLM 5 B 0.63 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BAC Bank of America 375 B 0.62 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SU Suncor Energy 36 B 0.95 % 0.36 USD
US8760301072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TPR Tapestry 11 B 0.80 % 0.25 USD
US0003602069 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAON AAON 4 B 0.37 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGH Textainer Group 2 B 0.81 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BOTJ Bank of the James Financial Group 73 M 0.55 % 0.07 USD
US9621661043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WY Weyerhaeuser 29 B 0.48 % 0.18 USD
US63938C1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NAVI Navient 3 B 1.03 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UFCS United Fire Group 561 M 0.54 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGR Avangrid 20 B 0.92 % 0.44 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GBDC Golub Capital BDC 3 B 2.16 % 0.30 USD
US94106L1098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WM Waste Management 68 B 0.42 % 0.65 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WHG Westwood Holdings Group 139 M 1.00 % 0.15 USD
US3635761097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AJG Arthur J. Gallagher & Co 34 B 0.33 % 0.51 USD
US25746U1097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ D Dominion Energy 60 B 0.81 % 0.67 USD
US0594603039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBD Bradesco 36 B 0.09 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FRME First Merchants (Indiana) 2 B 0.82 % 0.32 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVR Chicago Rivet & Machine 25 M 0.83 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OTEX Open Text 13 B 0.56 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEG AEGON NV 10 B 2.03 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FNB F.N.B. (Pennsylvania) 4 B 1.05 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FFIC Flushing Financial 727 M 1.00 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FFNW First Financial Northwest 157 M 0.71 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRGO Perrigo 5 B 0.68 % 0.26 USD
US7591EP1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RF Regions Financial 22 B 0.84 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HWKN Hawkins 717 M 0.42 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEP PepsiCo 223 B 0.71 % 1.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OUT OUTFRONT Media 4 B 1.50 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MLI Mueller Industries 3 B 0.46 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ III Information Services Group 409 M 0.64 % 0.04 USD
GB00B5NR1S72 πŸ‡¬πŸ‡§ RST Restore 912 M 1.09 % 0.05 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INT World Fuel Services 2 B 0.49 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AE Adams Resources & Energy 128 M 0.72 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMNB American National Bankshares 404 M 0.81 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GOLF Acushnet Holdings 4 B 0.45 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CASS Cass Information Systems 601 M 0.86 % 0.28 USD
US0718131099 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BAX Baxter International 38 B 0.40 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PCH PotlatchDeltic 4 B 0.83 % 0.44 USD
US60871R2094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TAP Molson Coors Brewing 10 B 0.74 % 0.38 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TILE Interface 903 M 0.07 % 0.01 USD
US87901J1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGNA TEGNA 5 B 0.45 % 0.10 USD

03, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GAIN Gladstone Investment 565 M 0.82 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEX Terex 3 B 0.41 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NKE NIKE 267 B 0.28 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRO Kronos Worldwide 2 B 1.09 % 0.19 USD
US92857W3088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VOD Vodafone 39 B 3.08 % 0.47 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORAN Orange SA 29 B 3.44 % 0.42 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MLR Miller Industries 409 M 0.76 % 0.18 USD
US6102361010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MNRO Monro 2 B 0.72 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ULH Universal Logistics Holdings 552 M 0.44 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HWC Hancock Whitney 4 B 0.57 % 0.27 USD

06, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ULH Universal Logistics Holdings 552 M 0.44 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SOI Solaris Oilfield Infrastructure 228 M 0.83 % 0.11 USD
DE000A0HL8N9 πŸ‡©πŸ‡ͺ 2GB 2G Energy 538 M 0.48 % 0.50 EUR
US2005251036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBSH Commerce Bancshares (Missouri) 8 B 0.40 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBIP Prudential Bancorp 113 M 0.46 % 0.07 USD
US8545021011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWK Stanley Black & Decker 30 B 0.68 % 0.79 USD
US7782961038 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ROST Ross Stores 39 B 0.43 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AL Air Lease 5 B 0.51 % 0.19 USD

07, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1255231003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CI Cigna 67 B 0.43 % 1.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KSS Kohl's 8 B 1.28 % 0.50 USD
US0236081024 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEE Ameren 22 B 0.64 % 0.59 USD
US8826811098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TXRH Texas Roadhouse 6 B 0.64 % 0.46 USD
US0936711052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HRB H&R Block 4 B 0.82 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HPQ HP 40 B 0.72 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBDC Barings BDC 709 M 2.37 % 0.24 USD
US9746371007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WGO Winnebago Industries 2 B 0.40 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FAF First American Financial 8 B 0.86 % 0.51 USD
US9047081040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UNF UniFirst 4 B 0.19 % 0.30 USD
US69343T1079 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PJT PJT Partners 2 B 0.34 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TPL Texas Pacific Land Trust 10 B 1.68 % 23.00 USD

08, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US5138471033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LANC Lancaster Colony 4 B 0.66 % 0.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAT American Assets Trust 2 B 1.01 % 0.32 USD
CA1363751027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CNI Canadian National Railway 90 B 0.51 % 0.57 USD
US0758871091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDX Becton, Dickinson & Co 71 B 0.34 % 0.87 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CASH Meta Financial Group 2 B 0.14 % 0.05 USD
RU000A0D9AF5 πŸ‡·πŸ‡Ί RZSB RESK 49 M 11.22 % 2.40 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRTN Triton International 4 B 1.07 % 0.65 USD
US49446R1095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KIM Kimco Realty 14 B 0.91 % 0.20 USD
US7445731067 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEG Public Service Enterprise Group 32 B 0.80 % 0.54 USD
US8288061091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SPG Simon Property Group 53 B 1.56 % 1.70 USD
US5526901096 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDU MDU Resources Group 6 B 0.82 % 0.22 USD
US50212V1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LPLA LPL Financial Holdings 13 B 0.14 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SITC SITE Centers 3 B 0.94 % 0.13 USD

09, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0032350695 πŸ‡¬πŸ‡§ ANCR Animalcare 274 M 0.79 % 0.02 GBP
RU0009034490 πŸ‡·πŸ‡Ί LSNG Lenenergo 1 B 4.29 % 0.35 RUB
US89417E1091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRV Travelers Companies 38 B 0.55 % 0.93 USD
GB00B62G9D36 πŸ‡¬πŸ‡§ CAPC Capital & Counties Properties 2 B 0.64 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FHN First Horizon National 9 B 0.68 % 0.15 USD
US31620M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FIS Fidelity National Information Services 66 B 0.47 % 0.47 USD
RU000A0JPNM1 πŸ‡·πŸ‡Ί IRAO Inter RAO UES 4 B 8.59 % 0.24 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FDUS Fidus Investment 439 M 1.91 % 0.36 USD
US4990491049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KNX Knight-Swift Transportation Holdings 10 B 0.26 % 0.12 USD
US4943681035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KMB Kimberly-Clark 46 B 0.90 % 1.16 USD
US0367521038 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ANTM Anthem 103 B 0.26 % 1.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BSIG Brightsphere Investment Group 2 B 0.05 % 0.01 USD
US0126531013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALB Albemarle 31 B 0.17 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KFRC Kforce 2 B 0.46 % 0.30 USD
US8385181081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SJI South Jersey Industries 3 B 0.90 % 0.31 USD
GB0001953156 πŸ‡¬πŸ‡§ CTG Christie 39 M 1.67 % 0.02 GBP
US0530151036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADP Automatic Data Processing 99 B 0.50 % 1.04 USD
US5645631046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MANT ManTech International 3 B 0.43 % 0.41 USD
GB00BYZFM569 πŸ‡¬πŸ‡§ ORCH Orchard Funding 16 M 1.94 % 0.01 GBP
DE000A0LD6E6 πŸ‡©πŸ‡ͺ GXI Gerresheimer – 1.90 % 1.25 EUR
US6658591044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTRS Northern Trust 25 B 0.68 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AUBN Auburn National Bancorporation 121 M 0.91 % 0.27 USD
US0311001004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AME AMETEK 32 B 0.19 % 0.22 USD
US6745991058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXY Occidental Petroleum 27 B 0.21 % 0.13 USD
US84857L1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SR Spire (Missouri) 3 B 0.91 % 0.69 USD
US12572Q1058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CME CME Group 80 B 0.52 % 1.00 USD
US5529531015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGM MGM Resorts International 20 B 0.01 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RCI Rogers Communications 24 B 0.79 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CNO CNO Financial Group 3 B 0.73 % 0.14 USD
US6819191064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OMC Omnicom Group 14 B 0.94 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SNDR Schneider National 5 B 0.35 % 0.08 USD
US44925C1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ICFI ICF International 2 B 0.15 % 0.14 USD
RU0009092134 πŸ‡·πŸ‡Ί LSNGP Lenenergo 1 B 13.92 % 21.22 RUB
GB0032398678 πŸ‡¬πŸ‡§ JDG Judges Scientific 641 M 0.69 % 0.47 GBP
US37940X1028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPN Global Payments 35 B 0.20 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSBC WesBanco 2 B 1.07 % 0.34 USD
US36467J1088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GLPI Gaming & Leisure Properties 11 B 1.59 % 0.71 USD
US6311031081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NDAQ Nasdaq 35 B 0.41 % 0.60 USD
US7458671010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PHM PulteGroup 13 B 0.35 % 0.15 USD
US9027881088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UMBF UMB Financial 5 B 0.42 % 0.37 USD
GB00BD6RF223 πŸ‡¬πŸ‡§ WJG Watkin Jones 837 M 1.28 % 0.03 GBP
GB0031030819 πŸ‡¬πŸ‡§ APH Alliance Pharma 726 M 1.01 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TU TELUS 31 B 1.08 % 0.26 USD
US9182041080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VFC VF 29 B 1.06 % 0.50 USD
US30214U1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EXPO Exponent 6 B 0.27 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ G Genpact 9 B 0.30 % 0.13 USD
US8832031012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TXT Textron 16 B 0.03 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UBCP United Bancorp (Ohio) 92 M 0.98 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAMG Silvercrest Asset Management Group 155 M 0.87 % 0.17 USD
US9694571004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMB Williams Cos. 34 B 1.20 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UNTY Unity Bancorp 274 M 0.40 % 0.11 USD
US9099071071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UBSI United Bankshares (West Virginia) 5 B 1.02 % 0.36 USD
GB00B2NDK765 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGA Young's 943 M 0.77 % 0.10 GBP
GB00B019KW72 πŸ‡¬πŸ‡§ SBRY J Sainsbury 9 B 4.25 % 0.10 GBP
GB0008825324 πŸ‡¬πŸ‡§ TMPL Temple Bar Investment Trust 967 M 4.56 % 0.10 GBP
GB00B17WCR61 πŸ‡¬πŸ‡§ SNWS Smiths News 118 M 4.12 % 0.01 GBP
GB00BV9FP302 πŸ‡¬πŸ‡§ CCC Computacenter 4 B 1.99 % 0.49 GBP
GB00B2NDK989 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGN Young's 943 M 1.25 % 0.10 GBP
GB00BD6K4575 πŸ‡¬πŸ‡§ CPG Compass 36 B 0.55 % 0.09 GBP
GB0003052338 πŸ‡¬πŸ‡§ EDIN Edinburgh Investment Trust 1 B 1.05 % 0.06 GBP
GB0005359004 πŸ‡¬πŸ‡§ RNWH Renew 830 M 0.82 % 0.06 GBP
GB0006731235 πŸ‡¬πŸ‡§ ABF Associated British Foods 20 B 0.86 % 0.14 GBP
GB00B012T521 πŸ‡¬πŸ‡§ BREI BMO Real Estate Investments 283 M 1.06 % 0.01 GBP
GB00B012BV22 πŸ‡¬πŸ‡§ MSLH Marshalls 2 B 1.84 % 0.10 GBP
JE00B8KF9B49 πŸ‡¬πŸ‡§ WPP WPP 17 B 1.95 % 0.19 GBP
GB0002670437 πŸ‡¬πŸ‡§ DVO Devro 469 M 3.19 % 0.07 GBP

10, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US25179M1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DVN Devon Energy 29 B 1.82 % 1.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.16 % 0.01 USD
US5562691080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SHOO Steven Madden 4 B 0.60 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ JRVR James River Group 1 B 0.20 % 0.05 USD

13, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWH Camping World Holdings 2 B 2.40 % 0.63 USD
IE00BFY8C754 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STE STERIS 23 B 0.19 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GBL GAMCO Investors 741 M 0.20 % 0.04 USD
RU0007288411 πŸ‡·πŸ‡Ί GMKN Nornickel 44 B 5.36 % 1166.22 RUB
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HRTG Heritage Insurance Holdings 196 M 1.89 % 0.06 USD

14, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US8835561023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TMO Thermo Fisher Scientific 252 B 0.05 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AC Associated Capital Group 931 M 0.27 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGM Federal Agricultural Mortgage 1 B 0.96 % 0.95 USD
US02665T3068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMH American Homes 4 Rent 14 B 0.49 % 0.18 USD
US04010L1035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCC Ares Capital 9 B 0.17 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BANC Banc of California 1 B 0.34 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BCE BCE 46 B 1.36 % 0.72 USD
US11133T1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BR Broadridge Financial Solutions 20 B 0.46 % 0.64 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRY Berry Petroleum 675 M 0.57 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CADE Cadence Bancorporation 6 B 0.87 % 0.22 USD
US2036071064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBU Community Bank System 4 B 0.67 % 0.43 USD
US22822V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CCI Crown Castle International 79 B 0.81 % 1.47 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CFFI C&F Financial 174 M 0.78 % 0.40 USD
US2003401070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMA Comerica 11 B 0.93 % 0.68 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPG Crescent Point Energy 3 B 0.66 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPK Chesapeake Utilities 2 B 0.41 % 0.54 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSWC Capital Southwest 634 M 2.92 % 0.63 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTBI Community Trust Bancorp (Kentucky) 756 M 0.99 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVE Cenovus Energy 25 B 0.38 % 0.08 USD
US25754A2015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DPZ Domino's Pizza 2 B 0.32 % 1.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFSC Enterprise Financial Services 2 B 0.51 % 0.22 USD
US2774321002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EMN Eastman Chemical 15 B 0.75 % 0.76 USD
US26875P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EOG EOG Resources 50 B 1.47 % 1.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPM Evolution Petroleum 168 M 1.54 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESRT Empire State Realty Trust 2 B 0.45 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSK FS KKR Capital 6 B 3.33 % 0.68 USD
US3614481030 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GATX GATX 4 B 0.50 % 0.52 USD
US3755581036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GILD Gilead Sciences 88 B 1.14 % 0.73 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GORO Gold Resource 146 M 0.52 % 0.01 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUN Huntsman 7 B 0.60 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HWBK Hawthorn Bancshares 160 M 0.65 % 0.17 USD
US45866F1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.39 % 0.38 USD
US4583341098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IPAR Inter Parfums 3 B 0.70 % 0.50 USD
US46284V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRM Iron Mountain 14 B 1.25 % 0.62 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITIC Investors Title 464 M 0.29 % 0.46 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KBR KBR 7 B 0.26 % 0.12 USD
US1912161007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KO Coca-Cola 239 B 0.72 % 0.44 USD
US5253271028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LDOS Leidos Holdings 13 B 0.36 % 0.36 USD
US5246601075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LEG Leggett & Platt 5 B 1.19 % 0.44 USD
US5128071082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LRCX Lam Research 90 B 0.32 % 1.50 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAXR Maxar Technologies 2 B 0.04 % 0.01 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MBIN Merchants Bancorp (Indiana) 1 B 0.30 % 0.07 USD
US6200763075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MSI Motorola Solutions 43 B 0.38 % 0.79 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NEN New England Realty Associates LP 223 M 0.42 % 0.32 USD
US6515871076 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NEU NewMarket 4 B 0.62 % 2.10 USD
US6460251068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NJR New Jersey Resources 4 B 0.81 % 0.36 USD
US6680743050 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NWE NorthWestern 3 B 1.04 % 0.63 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NXRT NexPoint Residential Trust 2 B 0.54 % 0.38 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OCSL Oaktree Specialty Lending 1 B 2.46 % 0.17 USD
US7436061052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PB Prosperity Bancshares 7 B 0.75 % 0.52 USD
US6951561090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKG Packaging of America 13 B 0.84 % 1.25 USD
US74460D1090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSA Public Storage 57 B 0.64 % 2.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSB PS Business Parks 5 B 0.56 % 1.05 USD
US7588491032 πŸ‡ΊπŸ‡Έ REG Regency Centers 12 B 0.99 % 0.63 USD
BMG7496G1033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RNR RenaissanceRe Holdings 7 B 0.25 % 0.37 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAH Sonic Automotive 2 B 0.58 % 0.25 USD
US8175651046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCI Service International 11 B 0.36 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFL Ship Finance International 1 B 1.98 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFNC Simmons First National 3 B 0.77 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SJR Shaw Communications 14 B 0.27 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TECK Teck Resources 14 B 0.24 % 0.10 USD
US02209S1033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MO Altria 80 B 1.76 % 0.90 USD
US74144T1088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TROW T. Rowe Price Group 46 B 0.99 % 1.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSLX TPG Specialty Lending 2 B 2.04 % 0.41 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UCBI United Community Banks 3 B 0.70 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UE Urban Edge Properties 2 B 0.91 % 0.16 USD
US9026811052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UGI UGI 9 B 0.89 % 0.36 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VLY Valley National Bancorp 6 B 0.94 % 0.11 USD
US92345Y1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VRSK Verisk Analytics 36 B 0.18 % 0.31 USD
US98311A1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WH Wyndham Hotels & Resorts 8 B 0.43 % 0.32 USD
US9818111026 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WOR Worthington Industries 3 B 0.65 % 0.28 USD
US98156Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWE World Wrestling Entertainment 4 B 0.20 % 0.12 USD
US98389B1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XEL Xcel Energy 35 B 0.66 % 0.49 USD

15, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MEOH Methanex 3 B 0.23 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EVC Entravision Communications 596 M 0.50 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MCY Mercury General 3 B 1.36 % 0.64 USD
US91347P1057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OLED Universal Display 7 B 0.24 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TCPC Blackrock TCP Capital 777 M 2.36 % 0.30 USD
US0268747849 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AIG American International Group 47 B 0.58 % 0.32 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NMFC New Mountain Finance 1 B 2.42 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.88 % 0.04 USD
US74340W1036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLD Prologis 111 B 0.66 % 0.79 USD
US40412C1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HCA HCA Healthcare 72 B 0.27 % 0.56 USD
US9598021098 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WU Western Union 7 B 1.38 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HI Hillenbrand 3 B 0.54 % 0.22 USD
US00258W1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAN Aaron's 757 M 0.62 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARES Ares Management 14 B 0.91 % 0.61 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MRTN Marten Transport 1 B 0.35 % 0.06 USD
US32020R1095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FFIN First Financial Bankshares (Texas) 7 B 0.43 % 0.17 USD
IE00BFRT3W74 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALLE Allegion 12 B 0.38 % 0.41 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKCC BlackRock Capital Investment 313 M 2.57 % 0.10 USD
US8485741099 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SPR Spirit AeroSystems Holdings 4 B 0.03 % 0.01 USD
US31620R3030 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FNF Fidelity National Financial 14 B 1.10 % 0.44 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FNV Franco-Nevada 26 B 0.23 % 0.32 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADT ADT 7 B 0.50 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RNST Renasant 2 B 0.73 % 0.22 USD
US75700L1089 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RRR Red Rock Resorts 3 B 0.67 % 0.25 USD

16, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1265011056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTS CTS 1 B 0.11 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RBCAA Republic Bancorp (Kentucky) 1 B 0.80 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALEX Alexander & Baldwin 2 B 0.99 % 0.20 USD
US45073V1089 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITT ITT 8 B 0.38 % 0.26 USD
GB00B5TZC716 πŸ‡¬πŸ‡§ INSE Inspired 219 M 0.92 % 0.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TPB Turning Point Brands 704 M 0.22 % 0.06 USD
US03071H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMSF AMERISAFE 1 B 0.64 % 0.31 USD
US03027X1000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMT American Tower 120 B 0.59 % 1.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYBT Stock Yards Bancorp 2 B 0.53 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ THFF First Financial (Indiana) 564 M 1.24 % 0.54 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TG Tredegar 369 M 1.00 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UNIT Uniti Group 3 B 1.44 % 0.15 USD
RU000A0HL5M1 πŸ‡·πŸ‡Ί BELU Beluga 764 M 1.85 % 47.24 RUB
US2315611010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CW Curtiss-Wright 5 B 0.14 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CNQ Canadian Natural Resources 48 B 0.94 % 0.58 USD
US1720621010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CINF Cincinnati Financial 19 B 0.57 % 0.69 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RPT RPT Realty 1 B 1.16 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DIN Dine Brands Global 1 B 0.76 % 0.51 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AIMC Altra Industrial Motion 4 B 0.25 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DTE DTE Energy 21 B 0.69 % 0.89 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNNT PennantPark Investment 466 M 2.15 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ROIC Retail Opportunity Investments 2 B 0.77 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHMG Chemung Financial 216 M 0.69 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WHF WhiteHorse Finance 348 M 2.66 % 0.36 USD
GB00B641BB82 πŸ‡¬πŸ‡§ AMAT Amati AIM VCT 325 M 3.16 % 0.05 GBP
JE00BF4X3P53 πŸ‡¬πŸ‡§ JTC JTC 2 B 0.72 % 0.05 GBP
GB00BZ020557 πŸ‡¬πŸ‡§ KEYS Keystone Law 338 M 3.37 % 0.21 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NEWT Newtek Business Services 680 M 3.26 % 0.75 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UTMD Utah Medical Products 447 M 0.35 % 0.29 USD
GB00BYMF3676 πŸ‡¬πŸ‡§ W7L Warpaint London 182 M 2.75 % 0.04 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRWS Crown Crafts 79 M 1.34 % 0.08 USD
GB00BYYW3C20 πŸ‡¬πŸ‡§ FORT Forterra 750 M 2.81 % 0.07 GBP
JE00BF5FX167 πŸ‡¬πŸ‡§ 3IN 3i Infrastructure 4 B 1.50 % 0.05 GBP
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.73 % 0.73 USD
US4461501045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HBAN Huntington Bancshares 22 B 1.19 % 0.16 USD
GB00B1YW4409 πŸ‡¬πŸ‡§ III 3i 18 B 2.23 % 0.27 GBP
SG9999003735 πŸ‡¬πŸ‡§ XPP XP Power 1 B 0.53 % 0.18 GBP
GB0006449366 πŸ‡¬πŸ‡§ APF Anglo Pacific 359 M 1.08 % 0.02 GBP
GB00B1XH2C03 πŸ‡¬πŸ‡§ FXPO Ferrexpo 2 B 3.86 % 0.07 GBP
GB00BYW0PQ60 πŸ‡¬πŸ‡§ LAND Land Securities 7 B 1.75 % 0.13 GBP
GB0006825383 πŸ‡¬πŸ‡§ PSN Persimmon 12 B 5.19 % 1.10 GBP
GB0007655037 πŸ‡¬πŸ‡§ SUS S&U 438 M 2.57 % 0.57 GBP

17, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US0320951017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APH Amphenol 49 B 0.29 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.15 % 0.06 USD
US2788651006 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ECL Ecolab 65 B 0.32 % 0.51 USD

20, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
RU000A0JPR50 πŸ‡·πŸ‡Ί SELG Seligdar 214 M 8.97 % 4.50 RUB
DE0005405104 πŸ‡©πŸ‡ͺ TSS InnoTec TSS 133 M 6.91 % 0.75 EUR

21, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.21 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WRE Washington Real Estate Investment Trust 2 B 0.73 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LAND Gladstone Land 963 M 0.20 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GOOD Gladstone Commercial 814 M 0.66 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GLAD Gladstone Capital 404 M 0.61 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GAIN Gladstone Investment 565 M 0.51 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LTC LTC Properties 1 B 0.51 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FRT Federal Realty Investment Trust 10 B 0.98 % 1.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OEC Orion Engineered Carbons SA 1 B 0.11 % 0.02 USD
US8910921084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TTC Toro 11 B 0.40 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VST Vistra Energy 10 B 0.70 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ QSR Restaurant Brands International 18 B 1.07 % 0.54 USD

22, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GTY Getty Realty 1 B 1.54 % 0.41 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFS OFS Capital 152 M 2.44 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GECC Great Elm Capital 93 M 3.59 % 0.45 USD

23, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HCKT Hackett Group 659 M 0.56 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KBAL Kimball International 384 M 1.09 % 0.09 USD
GB00BYV24996 πŸ‡¬πŸ‡§ MGP Medica 261 M 1.16 % 0.02 GBP
US9202531011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMI Valmont Industries 5 B 0.22 % 0.55 USD
US4595061015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IFF International Flavors & Fragrances 37 B 0.61 % 0.79 USD
US2358511028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHR Danaher 231 B 0.10 % 0.25 USD
GB00B65TLW28 πŸ‡¬πŸ‡§ DIVI Diverse Income Trust 532 M 0.89 % 0.01 GBP
US29472R1086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ELS Equity LifeStyle Properties 15 B 0.57 % 0.41 USD
GB00BKDRYJ47 πŸ‡¬πŸ‡§ AAF Airtel Africa 6 B 2.07 % 0.03 GBP
IE00BKVD2N49 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STX Seagate Technology 22 B 0.87 % 0.70 USD
US34354P1057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLS Flowserve 4 B 0.66 % 0.20 USD
GB0030181522 πŸ‡¬πŸ‡§ TRB Tribal 263 M 1.42 % 0.01 GBP
CA13645T1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CP Canadian Pacific Railway 48 B 0.22 % 0.15 USD
GB0003656021 πŸ‡¬πŸ‡§ BGCG Baillie Gifford China Growth Trust 322 M 1.75 % 0.05 GBP
GB00BF4JDH58 πŸ‡¬πŸ‡§ MRC Mercantile Investment Trust 3 B 0.71 % 0.01 GBP
GB00B19NLV48 πŸ‡¬πŸ‡§ EXPN Experian 41 B 1.40 % 0.36 GBP
GB0001367019 πŸ‡¬πŸ‡§ BLND British Land 6 B 2.24 % 0.12 GBP

24, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US7365088472 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POR Portland General Electric 5 B 0.94 % 0.45 USD
US98956P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZBH Zimmer Biomet 27 B 0.20 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.53 % 0.04 USD

27, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US20825C1045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COP ConocoPhillips 92 B 0.67 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.81 % 0.06 USD

28, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AHH Armada Hoffler Properties 884 M 1.30 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MERC Mercer International 736 M 0.53 % 0.08 USD

29, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US44107P1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HST Host Hotels & Resorts 12 B 0.32 % 0.06 USD
US5339001068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LECO Lincoln Electric 8 B 0.43 % 0.56 USD
US5261071071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LII Lennox International 12 B 0.51 % 1.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KW Kennedy-Wilson 3 B 1.17 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AQN Algonquin Power & Utilities 9 B 1.25 % 0.18 USD
US49427F1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRC Kilroy Realty 8 B 0.89 % 0.52 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYK Stryker 92 B 0.30 % 0.70 USD
US4523081093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITW Illinois Tool Works 74 B 0.60 % 1.22 USD
US88146M1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRNO Terreno Realty 6 B 0.57 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACRE Ares Commercial Real Estate 711 M 2.48 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRP TransCanada 47 B 1.23 % 0.70 USD
US4448591028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUM Humana 55 B 0.18 % 0.79 USD
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 0.80 % 0.07 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HIMX Himax Technologies 2 B 13.33 % 1.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AKR Acadia Realty Trust 2 B 0.99 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STN Stantec 6 B 0.31 % 0.14 USD
US8581191009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STLD Steel Dynamics 13 B 0.45 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AUY Yamana Gold 4 B 0.45 % 0.02 USD
US0534841012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVB AvalonBay Communities 33 B 0.79 % 1.59 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBD Goldman Sachs BDC 2 B 2.60 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXS AXIS Capital Holdings 4 B 0.78 % 0.43 USD
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.38 % 0.12 USD
US6092071058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDLZ Mondelez International 84 B 0.57 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REXR Rexford Industrial Realty 11 B 0.50 % 0.32 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRIM Primoris Services 1 B 0.26 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VET Vermilion Energy 1 B 0.24 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSV FirstService 9 B 0.17 % 0.20 USD
US32054K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FR First Industrial Realty Trust 8 B 0.57 % 0.30 USD
US84860W3007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRC Spirit Realty Capital 6 B 1.57 % 0.64 USD
US3024913036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FMC FMC 13 B 0.44 % 0.53 USD
US05508R1068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGS B&G Foods 2 B 2.21 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHC National HealthCare 1 B 0.82 % 0.57 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHI National Health Investors 2 B 1.61 % 0.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTR Nutrien 39 B 0.49 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFC Corporate Office Properties Trust 3 B 1.03 % 0.28 USD
US2971781057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESS Essex Property Trust 22 B 0.78 % 2.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFG OFG Bancorp 1 B 0.56 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CGBD TCG BDC 740 M 2.92 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OR Osisko Gold Royalties 2 B 0.37 % 0.04 USD
US98421M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRX Xerox 3 B 1.46 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOX Amdocs 9 B 0.47 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ YORW York Water 608 M 0.49 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 0.90 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIGI Colliers International Group 6 B 0.13 % 0.15 USD
US03064D1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COLD Americold Realty Trust 8 B 0.88 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIM Chimera Investment 4 B 3.51 % 0.33 USD

30, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B0CY5V57 πŸ‡¬πŸ‡§ SQZ Serica Energy 716 M 2.71 % 0.09 GBP
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 0.80 % 0.07 GBP
GB00B00K4418 πŸ‡¬πŸ‡§ RBN Robinson 22 M 3.75 % 0.03 GBP
US14149Y1082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAH Cardinal Health 13 B 0.89 % 0.50 USD
US0258161092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXP American Express 121 B 0.34 % 0.52 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KDP Keurig Dr Pepper 50 B 0.54 % 0.19 USD
GB00B4T7HX10 πŸ‡¬πŸ‡§ LTG Learning Technologies 2 B 0.58 % 0.01 GBP
US7607591002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RSG Republic Services 43 B 0.36 % 0.46 USD
US8574771031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STT State Street 34 B 0.84 % 0.57 USD
US9780971035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWW Wolverine World Wide 3 B 0.51 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRT Independence Realty Trust 3 B 0.63 % 0.14 USD
GB00B0C18177 πŸ‡¬πŸ‡§ AAZ Anglo Asian Mining 170 M 4.05 % 0.04 GBP
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.15 % 0.36 USD
GB0031743007 πŸ‡¬πŸ‡§ BRBY Burberry 10 B 2.23 % 0.35 GBP
GB00B1GK4645 πŸ‡¬πŸ‡§ VTU Vertu Motors 286 M 1.93 % 0.01 GBP
US8718291078 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYY Sysco 37 B 0.64 % 0.49 USD
US0091581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APD Air Products & Chemicals 66 B 0.68 % 1.62 USD
GB0005368062 πŸ‡¬πŸ‡§ LWI Lowland Investment 470 M 1.24 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FPI Farmland Partners 537 M 0.42 % 0.06 USD
GB00BHB1XR83 πŸ‡¬πŸ‡§ PTD Pittards 10 M 0.93 % 0.01 GBP
US2925621052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WIRE Encore Wire (Delaware) 3 B 0.02 % 0.02 USD
US2296631094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUBE CubeSmart 12 B 1.05 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GLT P.H. Glatfelter 752 M 1.79 % 0.14 USD
JE00BGT34J81 πŸ‡¬πŸ‡§ WEN Wentworth 57 M 5.04 % 0.01 GBP
GB00BM4NR742 πŸ‡¬πŸ‡§ FLO Flowtech Fluidpower 111 M 1.57 % 0.02 GBP
GB00BXDZL105 πŸ‡¬πŸ‡§ IHC Inspiration Healthcare 100 M 0.40 % 0.00 GBP
GB00BKS7YK08 πŸ‡¬πŸ‡§ TET Treatt 913 M 0.30 % 0.03 GBP

01, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US11120U1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRX Brixmor Property Group 7 B 1.08 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 0.99 % 0.38 USD
US9507551086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WERN Werner Enterprises 3 B 0.34 % 0.13 USD
US2963151046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESE ESCO Technologies 2 B 0.12 % 0.08 USD
US00846U1016 πŸ‡ΊπŸ‡Έ A Agilent Technologies 47 B 0.17 % 0.21 USD

05, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMCSA Comcast 233 B 0.64 % 0.27 USD
US74834L1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DGX Quest Diagnostics 19 B 0.47 % 0.66 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDN Brandywine Realty Trust 2 B 1.78 % 0.19 USD
US3647601083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPS Gap 7 B 1.37 % 0.15 USD
US42225P5017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HTA Healthcare Trust of America 8 B 1.12 % 0.33 USD
US46625H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JPM JPMorgan 472 B 0.85 % 1.00 USD
US29530P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERIE Erie Indemnity 11 B 0.68 % 1.11 USD

06, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US8168511090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRE Sempra Energy 39 B 0.72 % 1.15 USD
US7433151039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGR Progressive 56 B 0.09 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WNC Wabash National 864 M 0.55 % 0.08 USD
US8290731053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.26 % 0.26 USD

07, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0001012045 πŸ‡¬πŸ‡§ BISI Bisichi 12 M 3.43 % 0.06 GBP
GB00BYX7MG58 πŸ‡¬πŸ‡§ UPGS UP Global Sourcing 207 M 1.90 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 2.34 % 0.13 USD
US49803T3005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.06 % 0.21 USD
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 1.72 % 0.74 USD
RU000A0JS5T7 πŸ‡·πŸ‡Ί ABRD Abrau-Durso 257 M 1.92 % 3.44 RUB
GB0030026057 πŸ‡¬πŸ‡§ NFC Next Fifteen 1 B 0.65 % 0.08 GBP
GB0003292009 πŸ‡¬πŸ‡§ ICGT ICG Enterprise Trust 1 B 0.83 % 0.09 GBP
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 1.59 % 0.54 GBP
GB0032089863 πŸ‡¬πŸ‡§ NXT NEXT 14 B 2.07 % 1.27 GBP
GB0006111909 πŸ‡¬πŸ‡§ MYI Murray International Trust 2 B 0.97 % 0.12 GBP

08, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US6708371033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OGE OGE Energy 7 B 1.03 % 0.41 USD

12, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EHC Encompass Health 6 B 0.43 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD

13, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US48282T1043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KAI Kadant 3 B 0.14 % 0.26 USD

14, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGCO RGC Resources 180 M 0.97 % 0.20 USD
US26875P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EOG EOG Resources 50 B 0.61 % 0.75 USD
GB00BJHPLV88 πŸ‡¬πŸ‡§ N91 Ninety One 3 B 3.50 % 0.08 GBP
US3448491049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FL Foot Locker 5 B 1.27 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFB Bel Fuse 156 M 0.44 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD
GB00BLTVCF91 πŸ‡¬πŸ‡§ SHOE Shoe Zone 67 M 1.56 % 0.03 GBP
GB0003061511 πŸ‡¬πŸ‡§ SDG Sanderson 160 M 2.01 % 0.03 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRN Trinity Industries 3 B 0.96 % 0.23 USD
GB00B3NWT178 πŸ‡¬πŸ‡§ ANP Anpario 186 M 1.26 % 0.07 GBP
US7473161070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KWR Quaker Chemical 4 B 0.30 % 0.42 USD
US59522J1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 0.71 % 1.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SJR Shaw Communications 14 B 0.27 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.88 % 0.04 USD
GB0008976119 πŸ‡¬πŸ‡§ CCT Character 149 M 1.23 % 0.07 GBP

18, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US3846371041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GHC Graham Holdings 3 B 0.26 % 1.58 USD

19, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9553061055 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WST West Pharma 33 B 0.06 % 0.18 USD

20, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US98978V1035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZTS Zoetis 104 B 0.20 % 0.33 USD

21, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US03743Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APA Apache 10 B 0.30 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NVT nVent Electric 6 B 0.52 % 0.18 USD
US7140461093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKI PerkinElmer (United States) 23 B 0.05 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNR Pentair 12 B 0.43 % 0.21 USD
GB00B17BBQ50 πŸ‡¬πŸ‡§ INVP Investec 3 B 2.99 % 0.14 GBP

26, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.81 % 0.06 USD

28, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B99PCP71 πŸ‡¬πŸ‡§ QXT Quixant 144 M 1.57 % 0.02 GBP
GB00B0WMWD03 πŸ‡¬πŸ‡§ QQ QinetiQ 2 B 1.38 % 0.05 GBP
GB00BDVZYZ77 πŸ‡¬πŸ‡§ RMG Royal Mail 7 B 4.22 % 0.13 GBP
US92828Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VRTS Virtus Investment Partners 2 B 0.82 % 1.50 USD

29, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US4180561072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HAS Hasbro 14 B 0.83 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATLO Ames National 223 M 1.19 % 0.27 USD

01, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.22 USD

10, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.56 % 0.50 USD

11, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9311421039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMT Walmart 404 B 0.47 % 0.56 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DALN DallasNews – 2.42 % 0.16 USD

12, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US8448951025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWX Southwest Gas 4 B 0.66 % 0.62 USD
US7415111092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSMT PriceSmart 2 B 1.13 % 0.86 USD

16, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.88 % 0.04 USD

18, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BG Bunge 13 B 0.57 % 0.63 USD
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.46 % 0.56 USD
GB0004544929 πŸ‡¬πŸ‡§ IMB Imperial Brands 20 B 1.19 % 0.21 GBP
GB0009252882 πŸ‡¬πŸ‡§ GSK GlaxoSmithKline 101 B 0.77 % 0.14 GBP

26, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.81 % 0.06 USD

31, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.84 % 0.06 USD

01, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
JE00B4T3BW64 πŸ‡¬πŸ‡§ GLEN Glencore 62 B 2.61 % 0.13 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.22 USD
GB00BYX7JT74 πŸ‡¬πŸ‡§ DEC Diversified Energy 1 B β€’ 0.04 USD

14, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.73 % 0.73 USD
US04010L1035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCC Ares Capital 9 B 0.17 % 0.03 USD

15, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.88 % 0.04 USD

19, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.15 % 0.06 USD

23, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.53 % 0.04 USD

29, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 1.72 % 0.74 USD
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 1.59 % 0.54 GBP

05, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0006449366 πŸ‡¬πŸ‡§ APF Anglo Pacific 359 M 1.08 % 0.02 GBP

06, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B01YXQ71 πŸ‡¬πŸ‡§ FEN Frenkel Topping 106 M 1.32 % 0.01 GBP

17, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.15 % 0.36 USD

17, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.46 % 0.56 USD

29, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CA13321L1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CCJ Cameco 10 B 0.40 % 0.09 USD

30, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.84 % 0.06 USD

08, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9311421039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMT Walmart 404 B 0.47 % 0.56 USD

12, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.15 % 0.06 USD

14, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US04010L1035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCC Ares Capital 9 B 0.17 % 0.03 USD
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.73 % 0.73 USD

22, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.40 % 0.03 USD
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 1.72 % 0.74 USD
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 1.59 % 0.54 GBP

12, January

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0006449366 πŸ‡¬πŸ‡§ APF Anglo Pacific 359 M 1.08 % 0.02 GBP

16, February

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.46 % 0.56 USD

14, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.73 % 0.73 USD

20, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.15 % 0.06 USD

23, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TS Tenaris SA 13 B 1.73 % 0.56 USD May 23
US7443201022 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRU Prudential Financial 40 B 1.22 % 1.20 USD May 23
GB00BDCXV269 πŸ‡¬πŸ‡§ QLT Quilter 3 B 16.41 % 0.20 GBP May 23
CA6979001089 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PAAS Pan American Silver 5 B 0.41 % 0.09 USD May 23
US0528001094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALV Autoliv 8 B 0.84 % 0.64 USD May 23
US83088M1027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWKS Skyworks Solutions 25 B 0.54 % 0.56 USD May 23
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SGC Superior Group of Cos. 367 M 0.81 % 0.14 USD May 23
πŸ‡ΊπŸ‡Έ JNJ Johnson & Johnson 419 B 0.64 % 1.13 USD May 23
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSL Global Ship Lease 847 M 1.69 % 0.38 USD May 23
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IGT International Game Technology 6 B 0.97 % 0.20 USD May 23
US95040Q1040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WELL Welltower 36 B 0.69 % 0.61 USD May 23
US6556631025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NDSN Nordson 15 B 0.25 % 0.51 USD May 23
US87105L1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWCH Switch (Nevada) 4 B 0.16 % 0.05 USD May 23
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HL Hecla Mining 3 B 0.13 % 0.01 USD May 24
US2944291051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFX Equifax 34 B 0.20 % 0.39 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBP First BanCorp (Puerto Rico) 3 B 0.88 % 0.12 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRPH ProPhase Labs 94 M 3.90 % 0.30 USD May 24
US8807701029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TER Teradyne 24 B 0.11 % 0.11 USD May 24
US8923561067 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSCO Tractor Supply 26 B 0.51 % 0.92 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFC Manulife Financial 37 B 1.46 % 0.26 USD May 24
US12514G1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CDW CDW 26 B 0.31 % 0.50 USD May 24
US29272W1099 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENR Energizer Holdings 3 B 0.96 % 0.30 USD May 24
US9290891004 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VOYA Voya Financial 7 B 0.32 % 0.20 USD May 24
US5404241086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ L Loews 14 B 0.10 % 0.06 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SPOK Spok Holdings 188 M 4.26 % 0.31 USD May 24
CA7063271034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBA Pembina Pipeline 17 B 0.42 % 0.16 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UGP Ultrapar ParticipaΓ§oes SA 3 B 2.86 % 0.08 USD May 24
BMG3223R1088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RE Everest Re Group 11 B 0.61 % 1.65 USD May 24
US7703231032 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHI Robert Half International 13 B 0.49 % 0.43 USD May 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ B Barnes Group 2 B 0.48 % 0.16 USD May 25
US3498531017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FWRD Forward Air 3 B 0.26 % 0.24 USD May 25
US0382221051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMAT Applied Materials 129 B 0.24 % 0.26 USD May 25
US5370081045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LFUS Littelfuse 7 B 0.20 % 0.53 USD May 25
DE000KBX1006 πŸ‡©πŸ‡ͺ KBX Knorr-Bremse – 2.82 % 1.85 EUR May 25
US16359R1032 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHE Chemed 7 B 0.07 % 0.36 USD May 25
CA8849037095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRI Thomson Reuters 59 B 0.46 % 0.45 USD May 25
US98419M1009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XYL Xylem 22 B 0.37 % 0.30 USD May 25
US57164Y1073 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VAC Marriott Vacations Worldwide 7 B 0.46 % 0.62 USD May 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KELYB Kelly Services 690 M 0.40 % 0.08 USD May 25
US4778391049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JBT John Bean Technologies 5 B 0.09 % 0.10 USD May 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KELYA Kelly Services 690 M 0.40 % 0.08 USD May 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GIL Gildan Activewear 8 B 0.55 % 0.17 USD May 25
US2547091080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DFS Discover Financial Services 34 B 0.58 % 0.60 USD May 25
GB00B1FLHR07 πŸ‡¬πŸ‡§ CNKS Cenkos Securities 54 M 4.48 % 0.03 GBP May 26
GG00B61ND550 πŸ‡¬πŸ‡§ AJG Atlantis Japan Growth Fund 150 M 1.58 % 0.03 GBP May 26
GB00BDGT2M75 πŸ‡¬πŸ‡§ VVO Vivo Energy 2 B 2.81 % 0.04 GBP May 26
US9291601097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMC Vulcan Materials 27 B 0.25 % 0.40 USD May 26
US7595091023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RS Reliance Steel & Aluminum 10 B 0.49 % 0.88 USD May 26
GB00BYQB9V88 πŸ‡¬πŸ‡§ TIFS TI Fluid Systems 2 B