Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

22, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.72 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFLX Omega Flex 1 B 0.31 % 0.33 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HTLD Heartland Express 1 B 0.14 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GGAL Grupo Financiero Galicia SA 3 B 1.61 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTY Guaranty Bancshares (Texas) 477 M 0.63 % 0.23 USD
US7365088472 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POR Portland General Electric 5 B 1.10 % 0.48 USD
US0844231029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WRB W.R. Berkley 14 B 0.94 % 0.61 USD
IE00BY7QL619 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JCI Johnson Controls International 55 B 0.67 % 0.37 USD
US6951561090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKG Packaging of America 13 B 0.83 % 1.25 USD
US30040W1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ES Eversource Energy 29 B 1.05 % 0.68 USD

25, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GE General Electric 107 B 0.13 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQR Equity Residential 32 B 0.91 % 0.66 USD
US3696041033 πŸ‡¬πŸ‡§ GEC General Electric 107 B 0.08 % 0.08 USD
IE00BKVD2N49 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STX Seagate Technology 22 B 1.07 % 0.70 USD
CH0025751329 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOGI Logitech International SA 13 B 1.74 % 1.23 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SITC SITE Centers 3 B 0.95 % 0.13 USD

26, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PM Philip Morris International 138 B 1.30 % 1.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AHH Armada Hoffler Properties 884 M 1.49 % 0.20 USD
US1282461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVGW Calavo Growers 735 M 0.36 % 0.10 USD
US8168511090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRE Sempra Energy 39 B 0.83 % 0.60 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MERC Mercer International 736 M 0.56 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITRN Ituran Location & Control 534 M 0.62 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLXS Flexsteel Industries 192 M 0.83 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EC Ecopetrol SA 28 B 7.47 % 0.83 USD

27, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AQN Algonquin Power & Utilities 9 B 0.79 % 0.11 USD
US20825C1045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COP ConocoPhillips 92 B 0.50 % 0.60 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CM Canadian Imperial Bank of Commerce 52 B 1.31 % 0.64 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GTY Getty Realty 1 B 1.58 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRTX TPG RE Finance Trust 951 M 2.54 % 0.24 USD

28, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B104RS51 πŸ‡¬πŸ‡§ CLIG City of London Investment 347 M 5.50 % 0.22 GBP
US05508R1068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGS B&G Foods 2 B 1.79 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHE Benchmark Electronics 856 M 0.75 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHR Braemar Hotels & Resorts 306 M 1.16 % 0.05 USD
GB00BD0CWJ91 πŸ‡¬πŸ‡§ FIH FIH 41 M 2.19 % 0.05 GBP
GB00BGXQNP29 πŸ‡¬πŸ‡§ PHNX Phoenix 8 B 4.85 % 0.26 GBP
IE00B1RR8406 πŸ‡¬πŸ‡§ SKG Smurfit Kappa 13 B 1.23 % 0.34 GBP
GB0008063728 πŸ‡¬πŸ‡§ ASCI Aberdeen Smaller Companies Income Trust 106 M 1.00 % 0.03 GBP
GB0004536594 πŸ‡¬πŸ‡§ AMS Advanced Medical Solutions 908 M 0.36 % 0.01 GBP
GB0033113456 πŸ‡¬πŸ‡§ PHSC PHSC 3 M 4.44 % 0.01 GBP
GB00BF4JDH58 πŸ‡¬πŸ‡§ MRC Mercantile Investment Trust 3 B 0.73 % 0.01 GBP
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.09 % 0.70 USD
GB00B67KBV28 πŸ‡¬πŸ‡§ CAML Central Asia Metals 550 M 4.43 % 0.09 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXMT Blackstone Mortgage Trust 5 B 2.20 % 0.62 USD
US1011211018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXP Boston Properties 17 B 1.61 % 0.98 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABCB Ameris Bancorp 3 B 0.37 % 0.15 USD
GB0033600353 πŸ‡¬πŸ‡§ GOOD Good Energy 62 M 0.52 % 0.01 GBP
GB00BRJ9BJ26 πŸ‡¬πŸ‡§ FEVR Fevertree Drinks 4 B 0.46 % 0.06 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CGBD TCG BDC 740 M 3.38 % 0.44 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 159 M 2.30 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIM Chimera Investment 4 B 1.99 % 0.18 USD
GB00BZ0D6727 πŸ‡¬πŸ‡§ KNOS Kainos 3 B 1.31 % 0.16 GBP
GB00BNGY4Y86 πŸ‡¬πŸ‡§ EPWN Epwin 209 M 2.90 % 0.02 GBP
US16208T1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLDT Chatham Lodging Trust 591 M 0.73 % 0.07 USD
GB00BG0P0V73 πŸ‡¬πŸ‡§ GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.44 % 0.02 GBP
GB00BXB07J71 πŸ‡¬πŸ‡§ GTLY Gateley 337 M 3.94 % 0.06 GBP
US03064D1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COLD Americold Realty Trust 8 B 0.70 % 0.22 USD
CA13645T1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CP Canadian Pacific Railway 48 B 0.19 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPA Copa Holdings SA 3 B 1.27 % 0.82 USD
GB00BYX4TP46 πŸ‡¬πŸ‡§ VANL Van Elle 65 M 1.88 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPHC Canterbury Park Holding 81 M 0.26 % 0.07 USD
US1331311027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPT Camden Property Trust 17 B 1.01 % 1.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRT Cross Timbers Royalty Trust 75 M 0.60 % 0.09 USD
GB00BWFGQ085 πŸ‡¬πŸ‡§ MINI Miton UK MicroCap Trust 134 M 0.28 % 0.00 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTRE CareTrust REIT 2 B 1.47 % 0.28 USD
US1265011056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTS CTS 1 B 0.10 % 0.04 USD
GB00BG1THS43 πŸ‡¬πŸ‡§ FNTL Fintel 298 M 0.57 % 0.01 GBP
US2315611010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CW Curtiss-Wright 5 B 0.10 % 0.20 USD
US2540671011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DDS Dillard's 7 B 0.08 % 0.25 USD
US2441991054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DE Deere & Co 111 B 0.35 % 1.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DEI Douglas Emmett 6 B 0.83 % 0.19 USD
GB00BL9BW044 πŸ‡¬πŸ‡§ FRP FRP Advisory 410 M 1.78 % 0.02 GBP
GB00BKFB1C65 πŸ‡¬πŸ‡§ MNG M&G 7 B 3.23 % 0.07 GBP
GB00BSL71W47 πŸ‡¬πŸ‡§ MERC Mercia Asset Management 217 M 2.10 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOX Amdocs 9 B 0.52 % 0.44 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRH DiamondRock Hospitality 2 B 0.37 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EARN Ellington Residential Mortgage REIT 147 M 1.04 % 0.08 USD
GB00BL6C2002 πŸ‡¬πŸ‡§ WIX Wickes 745 M 2.43 % 0.04 GBP
US98956P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZBH Zimmer Biomet 27 B 0.20 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFC Ellington Financial 995 M 0.99 % 0.15 USD
US2772761019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EGP EastGroup Properties 8 B 0.76 % 1.27 USD
US2810201077 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EIX Edison International 25 B 1.07 % 0.74 USD
US29472R1086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ELS Equity LifeStyle Properties 15 B 0.67 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ YORW York Water 608 M 0.49 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPR EPR Properties 4 B 0.58 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPRT Essential Properties Realty Trust 3 B 1.27 % 0.28 USD
US98421M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRX Xerox 3 B 1.53 % 0.25 USD
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.12 % 0.58 GBP
US24906P1093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRAY Dentsply Sirona 11 B 0.41 % 0.14 USD
US2971781057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESS Essex Property Trust 22 B 1.05 % 2.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCPT Four Corners Property Trust 2 B 1.25 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ XHR Xenia Hotels & Resorts 2 B 0.68 % 0.10 USD
US3167731005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FITB Fifth Third Bancorp 30 B 1.33 % 0.35 USD
US3024913036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FMC FMC 13 B 0.83 % 0.58 USD
US32054K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FR First Industrial Realty Trust 8 B 0.65 % 0.32 USD
US92936U1097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPC W.P. Carey 14 B 1.82 % 1.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSV FirstService 9 B 0.18 % 0.23 USD
US9202531011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMI Valmont Industries 5 B 0.25 % 0.60 USD
US88146M1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRNO Terreno Realty 6 B 0.77 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PK Park Hotels & Resorts 4 B 1.11 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBT Permian Basin Royalty Trust 432 M 0.13 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGRE Paramount Group 2 B 0.47 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEB Pebblebrook Hotel Trust 3 B 0.06 % 0.01 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADC Agree Realty 5 B 0.33 % 0.24 USD
GB0000280353 πŸ‡¬πŸ‡§ ALU Alumasc 98 M 4.25 % 0.07 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGNC AGNC Investment 8 B 1.05 % 0.12 USD
GB0001110096 πŸ‡¬πŸ‡§ BOOT Henry Boot 484 M 1.45 % 0.03 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AKR Acadia Realty Trust 2 B 1.11 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD
GB0008883927 πŸ‡¬πŸ‡§ TRI Trifast 253 M 1.81 % 0.02 GBP
GB0000811801 πŸ‡¬πŸ‡§ BDEV Barratt Developments 10 B 5.01 % 0.24 GBP
GB00BV9FP302 πŸ‡¬πŸ‡§ CCC Computacenter 4 B 0.90 % 0.23 GBP
JE00BMDZN391 πŸ‡¬πŸ‡§ TCAP TP ICAP 1 B 2.89 % 0.05 GBP
US03784Y2000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APLE Apple Hospitality REIT 3 B 0.51 % 0.08 USD
GB0001185270 πŸ‡¬πŸ‡§ BMT Braime 46 M 0.36 % 0.05 GBP
US0152711091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARE Alexandria Real Estate Equities 32 B 1.20 % 1.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 2 B 3.23 % 0.35 USD
GB00B65TLW28 πŸ‡¬πŸ‡§ DIVI Diverse Income Trust 532 M 1.44 % 0.01 GBP
GB0005368062 πŸ‡¬πŸ‡§ LWI Lowland Investment 470 M 1.39 % 0.02 GBP
GB0034212331 πŸ‡¬πŸ‡§ WYN Wynnstay 150 M 1.38 % 0.06 GBP
GB00B13VDP26 πŸ‡¬πŸ‡§ ARTL Alpha Real Trust 136 M 0.79 % 0.01 GBP
US00215F1075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATNI ATN International 657 M 0.62 % 0.21 USD
US0534841012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVB AvalonBay Communities 33 B 0.92 % 1.65 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BANF BancFirst (Oklahoma) 2 B 0.44 % 0.43 USD
GB00BJ0LT190 πŸ‡¬πŸ‡§ HGT HgCapital Trust 2 B 0.49 % 0.02 GBP
BMG917071026 πŸ‡¬πŸ‡§ UTL UIL 269 M 1.53 % 0.02 GBP
GB00BGDT3G23 πŸ‡¬πŸ‡§ RMV Rightmove 8 B 0.65 % 0.04 GBP
US3546131018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BEN Franklin Resources 17 B 1.19 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LADR Ladder Capital 1 B 2.12 % 0.23 USD
US5339001068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LECO Lincoln Electric 8 B 0.36 % 0.64 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SHO Sunstone Hotel Investors 2 B 0.71 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 1.17 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAFE Safehold 4 B 0.47 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LXP Lexington Realty Trust 4 B 1.16 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RLJ RLJ Lodging Trust 2 B 0.90 % 0.10 USD
US7512121010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RL Ralph Lauren 9 B 0.67 % 0.75 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHP Ryman Hospitality Properties 4 B 1.31 % 1.00 USD
US6092071058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDLZ Mondelez International 84 B 0.60 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REXR Rexford Industrial Realty 11 B 0.65 % 0.38 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REVG REV Group 1 B 0.47 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MITT AG Mortgage Investment Trust 237 M 2.58 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RC Ready Capital 1 B 2.92 % 0.36 USD
US6098391054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MPWR Monolithic Power Systems 25 B 0.23 % 1.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PVL Permianville Royalty Trust 74 M 0.11 % 0.00 USD
US6361801011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NFG National Fuel Gas 5 B 0.94 % 0.50 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHC National HealthCare 1 B 0.83 % 0.59 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHI National Health Investors 2 B 1.46 % 0.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRT PermRock Royalty Trust 83 M 0.49 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NLY Annaly Capital Management 12 B 10.69 % 0.65 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NRC National Research 1 B 0.31 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRIM Primoris Services 1 B 0.27 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTR Nutrien 39 B 0.67 % 0.53 USD
US6703461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NUE Nucor 33 B 0.34 % 0.51 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFC Corporate Office Properties Trust 3 B 1.07 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFG OFG Bancorp 1 B 0.85 % 0.22 USD
GB0003718474 πŸ‡¬πŸ‡§ GAW Games Workshop 4 B 0.46 % 0.50 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OR Osisko Gold Royalties 2 B 0.43 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORC Orchid Island Capital 812 M 5.46 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLYM Plymouth Industrial REIT 1 B 1.26 % 0.23 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VET Vermilion Energy 1 B 0.39 % 0.08 USD
US9029733048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ USB U.S. Bancorp 85 B 1.43 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRP TransCanada 47 B 1.34 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOWN TowneBank 2 B 0.90 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGLS Tecnoglass 2 B 0.51 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYK Stryker 92 B 0.37 % 0.75 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBD Goldman Sachs BDC 2 B 2.66 % 0.45 USD
US3873281071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GVA Granite Construction 2 B 0.34 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SUI Sun Communities 23 B 0.58 % 0.93 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STWD Starwood Property Trust 7 B 2.26 % 0.48 USD
US44107P1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HST Host Hotels & Resorts 12 B 1.13 % 0.18 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HT Hersha Hospitality Trust 384 M 0.52 % 0.05 USD
US4448591028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUM Humana 55 B 0.18 % 0.89 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STN Stantec 6 B 0.33 % 0.15 USD
US45781V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IIPR Innovative Industrial Properties 6 B 2.21 % 1.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INBK First Internet Bancorp 432 M 0.16 % 0.06 USD
US8581191009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STLD Steel Dynamics 13 B 0.43 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRT Independence Realty Trust 3 B 0.76 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACRE Ares Commercial Real Estate 711 M 2.61 % 0.33 USD
US4523081093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITW Illinois Tool Works 74 B 0.60 % 1.40 USD
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.35 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KDP Keurig Dr Pepper 50 B 0.60 % 0.22 USD
US84860W3007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRC Spirit Realty Capital 6 B 1.90 % 0.67 USD
US49427F1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRC Kilroy Realty 8 B 1.65 % 0.54 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KREF KKR Real Estate Finance Trust 1 B 2.43 % 0.43 USD
US78440X8048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLG SL Green Realty 5 B 0.72 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KW Kennedy-Wilson 3 B 1.26 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SJT San Juan Basin Royalty Trust 352 M 0.60 % 0.05 USD

29, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FULT Fulton Financial 3 B 1.10 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ISTR Investar Holding 189 M 0.45 % 0.10 USD
US29358P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENSG Ensign Group 4 B 0.06 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSQ Townsquare Media 212 M 2.24 % 0.19 USD
US92276F1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VTR Ventas 20 B 1.05 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 2.04 % 0.20 USD
US9507551086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WERN Werner Enterprises 3 B 0.35 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.35 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFA MFA Financial 2 B 3.14 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EHC Encompass Health 6 B 0.32 % 0.15 USD
US2296631094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUBE CubeSmart 12 B 1.26 % 0.49 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBC Great Southern Bancorp (Missouri) 748 M 0.67 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWCO Consolidated Water 171 M 0.57 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FPI Farmland Partners 537 M 0.44 % 0.06 USD
US7561091049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ O Realty Income 39 B 0.49 % 0.26 USD
US0341641035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ANDE Andersons 1 B 0.36 % 0.19 USD
US9780971035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWW Wolverine World Wide 3 B 1.20 % 0.10 USD
US7607591002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RSG Republic Services 43 B 0.36 % 0.54 USD
US7055731035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEGA Pegasystems 9 B 0.07 % 0.03 USD
US74762E1029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PWR Quanta Services 17 B 0.04 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBNC First Bancorp (North Carolina) 2 B 0.62 % 0.22 USD
US7547301090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RJF Raymond James Financial 20 B 0.41 % 0.42 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HURC Hurco Cos. 210 M 0.63 % 0.16 USD
US8574771031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STT State Street 34 B 1.00 % 0.69 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD
US0091581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APD Air Products & Chemicals 66 B 0.61 % 1.75 USD
GB00BJMD6M39 πŸ‡¬πŸ‡§ DWF DWF 486 M 3.01 % 0.03 GBP
US4571871023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INGR Ingredion 6 B 0.78 % 0.78 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXS AXIS Capital Holdings 4 B 0.76 % 0.44 USD
US1699051066 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHH Choice Hotels International 8 B 0.24 % 0.29 USD

02, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US00846U1016 πŸ‡ΊπŸ‡Έ A Agilent Technologies 47 B 0.21 % 0.23 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.33 % 0.78 USD
US11120U1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRX Brixmor Property Group 7 B 1.20 % 0.26 USD
US14149Y1082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAH Cardinal Health 13 B 0.56 % 0.50 USD
US2963151046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESE ESCO Technologies 2 B 0.08 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OLP One Liberty Properties 702 M 1.70 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCS Steelcase 1 B 0.93 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TWO Two Harbors Investment 2 B 9.16 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.37 % 0.04 USD

03, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US0594603039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBD Bradesco 36 B 0.13 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVBF CVB Financial 3 B 0.80 % 0.20 USD
US17275R1023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSCO Cisco 232 B 0.73 % 0.39 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDN Brandywine Realty Trust 2 B 1.54 % 0.15 USD
US3647601083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPS Gap 7 B 1.47 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACU Acme United 117 M 0.44 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.04 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMCSA Comcast 233 B 0.72 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD
US8910921084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TTC Toro 11 B 0.43 % 0.34 USD

04, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD
US29530P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERIE Erie Indemnity 11 B 0.41 % 1.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD
US1344291091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPB Campbell Soup 12 B 0.86 % 0.37 USD
US7433151039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGR Progressive 56 B 0.07 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABM ABM Industries 3 B 0.51 % 0.22 USD
US8290731053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.18 % 0.27 USD

05, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0003708665 πŸ‡¬πŸ‡§ TIGT Troy Income & Growth Trust 329 M 0.74 % 0.01 GBP
GB0004161021 πŸ‡¬πŸ‡§ HAS Hays 3 B 3.90 % 0.04 GBP
GB0034291418 πŸ‡¬πŸ‡§ CAU Centaur Media 110 M 1.60 % 0.01 GBP
GB00BBQ38507 πŸ‡¬πŸ‡§ KWS Keywords Studios 3 B 0.06 % 0.01 GBP
GB00B01YXQ71 πŸ‡¬πŸ‡§ FEN Frenkel Topping 106 M 1.78 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFBC Preferred Bank 1 B 0.80 % 0.55 USD
GB00BKY40Q38 πŸ‡¬πŸ‡§ GFRD Galliford Try 247 M 4.90 % 0.12 GBP
US64110D1046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTAP NetApp 20 B 0.66 % 0.50 USD
GB00B033F229 πŸ‡¬πŸ‡§ CNA Centrica 5 B 0.77 % 0.01 GBP
GB0005630420 πŸ‡¬πŸ‡§ MER Mears 274 M 1.30 % 0.04 GBP
US5738741041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MRVL Marvell Technology Group 59 B 0.12 % 0.06 USD
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.15 % 0.38 USD
US5717481023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MMC Marsh & McLennan 84 B 0.36 % 0.71 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGLD Royal Gold 7 B 0.34 % 0.38 USD
GB0032398678 πŸ‡¬πŸ‡§ JDG Judges Scientific 641 M 0.30 % 0.27 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MA Mastercard 319 B 0.18 % 0.57 USD
GB00B0305S97 πŸ‡¬πŸ‡§ BEG Begbies Traynor 283 M 2.27 % 0.03 GBP
GB0006111909 πŸ‡¬πŸ‡§ MYI Murray International Trust 2 B 0.99 % 0.02 GBP
US49803T3005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.10 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SNN Smith & Nephew 15 B 1.03 % 0.29 USD
US46625H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JPM JPMorgan 472 B 0.71 % 1.05 USD
US4612021034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INTU Intuit 191 B 0.18 % 0.90 USD
GB0009223206 πŸ‡¬πŸ‡§ SN Smith & Nephew 15 B 1.39 % 0.14 GBP
US8718291078 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYY Sysco 37 B 0.72 % 0.50 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.07 % 0.71 USD
GB0001953156 πŸ‡¬πŸ‡§ CTG Christie 39 M 0.49 % 0.01 GBP
GB0003308607 πŸ‡¬πŸ‡§ SXS Spectris 5 B 0.76 % 0.25 GBP
GB00B3FLWH99 πŸ‡¬πŸ‡§ BOY Bodycote 2 B 1.00 % 0.07 GBP
US8894781033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOL Toll Brothers 8 B 0.29 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
US3719011096 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTX Gentex 8 B 0.38 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UVV Universal 1 B 1.32 % 0.80 USD
US3695501086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GD General Dynamics 53 B 0.59 % 1.32 USD
GB0004762810 πŸ‡¬πŸ‡§ JSG Johnson Service 742 M 0.67 % 0.01 GBP
GB0008052507 πŸ‡¬πŸ‡§ SHRS Shires Income 106 M 1.36 % 0.03 GBP
GB0009465807 πŸ‡¬πŸ‡§ WEIR Weir 6 B 0.93 % 0.18 GBP
US2925621052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WIRE Encore Wire (Delaware) 3 B 0.01 % 0.02 USD
GB0007366395 πŸ‡¬πŸ‡§ RCP RIT Capital Partners 6 B 0.97 % 0.19 GBP
GB00BK9RKT01 πŸ‡¬πŸ‡§ TPK Travis Perkins 4 B 1.49 % 0.13 GBP
GB0008085614 πŸ‡¬πŸ‡§ MGNS Morgan Sindall 1 B 1.71 % 0.36 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 1.29 % 0.08 GBP
GB00B61D1Y04 πŸ‡¬πŸ‡§ EMIS EMIS 1 B 1.11 % 0.21 GBP
US1101221083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 0.96 % 0.57 USD
GB00BF5HBF20 πŸ‡¬πŸ‡§ WRKS Works 43 M 4.50 % 0.02 GBP
US74834L1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DGX Quest Diagnostics 19 B 0.57 % 0.71 USD
GB00BDBBJZ03 πŸ‡¬πŸ‡§ ARC Arcontech 23 M 3.48 % 0.04 GBP
GB00BF020D33 πŸ‡¬πŸ‡§ TEG Ten Entertainment 218 M 1.22 % 0.04 GBP
GB0005001796 πŸ‡¬πŸ‡§ BSC British Smaller Companies VCT 2 108 M 2.70 % 0.02 GBP
GB0004478896 πŸ‡¬πŸ‡§ HTG Hunting 338 M 1.62 % 0.05 GBP

06, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US92343V1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VZ Verizon 220 B 2.00 % 0.67 USD
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.42 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMRK A-Mark Precious Metals 797 M 0.62 % 0.20 USD
GB00BN0SMB92 πŸ‡¬πŸ‡§ CNE Cairn Energy 1 B 32.60 % 0.56 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIO City Office REIT 726 M 0.77 % 0.10 USD
US2566771059 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DG Dollar General 52 B 0.54 % 0.59 USD
US9026531049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UDR UDR 17 B 1.14 % 0.42 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESLT Elbit Systems 6 B 0.22 % 0.50 USD

09, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 2.01 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.42 % 0.24 USD

10, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US03027X1000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMT American Tower 120 B 0.96 % 1.62 USD
GB0000510205 πŸ‡¬πŸ‡§ BWSA Bristol & West 185 K 3.44 % 0.04 GBP
US45867G1013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IDCC InterDigital 2 B 0.50 % 0.40 USD

11, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US48282T1043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KAI Kadant 3 B 0.13 % 0.29 USD
US2358511028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHR Danaher 231 B 0.11 % 0.27 USD
US68389X1054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORCL Oracle 253 B 0.37 % 0.40 USD

12, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US35671D8570 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCX Freeport-McMoRan 52 B 0.40 % 0.15 USD
GB0033195214 πŸ‡¬πŸ‡§ KGF Kingfisher 9 B 1.72 % 0.04 GBP
US45167R1041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IEX IDEX 18 B 0.31 % 0.64 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD
US8086251076 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAIC Science Applications International 5 B 0.35 % 0.37 USD
GB0002357613 πŸ‡¬πŸ‡§ JMF JPMorgan Mid Cap Investment Trust 403 M 2.66 % 0.24 GBP
US59522J1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.06 % 1.40 USD
US00751Y1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAP Advance Auto Parts 14 B 0.43 % 0.25 USD
GB00BWFGQN14 πŸ‡¬πŸ‡§ SPX Spirax-Sarco Engineering 15 B 0.48 % 0.46 GBP
IE0004906560 πŸ‡¬πŸ‡§ KYGA Kerry 22 B 0.43 % 0.35 EUR
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABBV AbbVie 210 B 0.96 % 1.48 USD
GB00BJLPH056 πŸ‡¬πŸ‡§ AGFX Argentex 136 M 0.71 % 0.01 GBP
GB00B0JQZZ80 πŸ‡¬πŸ‡§ OSEC Octopus AIM VCT 2 174 M 3.67 % 0.02 GBP
US5915202007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MEI Methode Electronics 2 B 0.65 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPP WPP 17 B 1.89 % 0.95 USD
US3448491049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FL Foot Locker 5 B 2.22 % 0.40 USD
GB0005576813 πŸ‡¬πŸ‡§ HWDN Howden Joinery 7 B 0.64 % 0.05 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD
GB0006825383 πŸ‡¬πŸ‡§ PSN Persimmon 12 B 1.83 % 0.20 GBP
GB0008782301 πŸ‡¬πŸ‡§ TW Taylor Wimpey 8 B 3.94 % 0.05 GBP
GB0007958233 πŸ‡¬πŸ‡§ SNR Senior 767 M 0.36 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXM Oxford Industries 2 B 0.74 % 0.65 USD
GB00B5TZC716 πŸ‡¬πŸ‡§ INSE Inspired 219 M 1.83 % 0.01 GBP
GB0007538100 πŸ‡¬πŸ‡§ MPE M.P. Evans 621 M 1.68 % 0.13 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NWFL Norwood Financial 217 M 1.20 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRN Trinity Industries 3 B 1.07 % 0.26 USD
JE00B8KF9B49 πŸ‡¬πŸ‡§ WPP WPP 17 B 2.00 % 0.15 GBP
US02553E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.68 % 0.10 USD

13, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US6907421019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OC Owens Corning 9 B 0.39 % 0.52 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 5.53 % 0.40 USD
US3841091040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GGG Graco 13 B 0.32 % 0.24 USD

16, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US7473161070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KWR Quaker Chemical 4 B 0.29 % 0.46 USD
US26875P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EOG EOG Resources 50 B 0.67 % 0.83 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
US5805891091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.46 % 0.47 USD

17, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US3846371041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GHC Graham Holdings 3 B 0.28 % 1.65 USD

19, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
JE00BD3QJR55 πŸ‡¬πŸ‡§ FSFL Foresight Solar Fund 814 M 2.05 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNR Pentair 12 B 0.47 % 0.22 USD
US7033951036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PDCO Patterson Cos. 3 B 0.89 % 0.26 USD
GB0002634946 πŸ‡¬πŸ‡§ BA BAE Systems 23 B 1.12 % 0.12 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TNP Tsakos Energy Navigation 160 M 7.32 % 0.70 USD
GB00B012BV22 πŸ‡¬πŸ‡§ MSLH Marshalls 2 B 0.94 % 0.03 GBP
GB0033986497 πŸ‡¬πŸ‡§ ITV ITV 6 B 2.29 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FRD Friedman Industries 75 M 0.26 % 0.02 USD
US9699041011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSM Williams-Sonoma 15 B 0.64 % 0.90 USD
US22410J1060 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 1.88 % 1.30 USD
IE0001827041 πŸ‡¬πŸ‡§ CRH CRH 38 B 0.57 % 0.25 GBP
GB00B4YZN328 πŸ‡¬πŸ‡§ COA Coats 1 B 1.02 % 0.01 GBP

20, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1941621039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CL Colgate-Palmolive 66 B 0.66 % 0.48 USD
US03743Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APA Apache 10 B 0.62 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGX Argan 638 M 0.79 % 0.30 USD

24, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US5486611073 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOW Lowe's Cos. 170 B 0.52 % 1.10 USD
US1890541097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLX Clorox 21 B 0.89 % 1.20 USD

25, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CA7800871021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RY Royal Bank of Canada 145 B 1.11 % 1.00 USD

26, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0000961622 πŸ‡¬πŸ‡§ BBY Balfour Beatty 2 B 1.04 % 0.04 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD
GB00B1CKQ739 πŸ‡¬πŸ‡§ DNLM Dunelm 4 B 2.55 % 0.27 GBP
GB0006027295 πŸ‡¬πŸ‡§ MGAM Morgan Advanced Materials 1 B 2.11 % 0.05 GBP
GB0001990497 πŸ‡¬πŸ‡§ CTY City of London Investment Trust 2 B 1.25 % 0.05 GBP
BMG812761002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIG Signet Jewelers 5 B 0.31 % 0.23 USD
GB0004170089 πŸ‡¬πŸ‡§ HEAD Headlam 513 M 1.72 % 0.04 GBP
BMG864081044 πŸ‡¬πŸ‡§ SLP Sylvania Platinum 335 M 6.33 % 0.05 GBP
GB00B0CY5V57 πŸ‡¬πŸ‡§ SQZ Serica Energy 716 M 3.67 % 0.09 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNM PNM Resources 4 B 0.76 % 0.37 USD
GB0006094303 πŸ‡¬πŸ‡§ MUL Mulberry 261 M 0.50 % 0.01 GBP
GB00BRKD9Z53 πŸ‡¬πŸ‡§ GLE MJ Gleeson 569 M 2.16 % 0.09 GBP

27, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMO Bank of Montreal 70 B 1.12 % 1.08 USD

30, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US92828Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VRTS Virtus Investment Partners 2 B 0.94 % 1.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCHL Scholastic 1 B 0.55 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NI NiSource 10 B 0.83 % 0.25 USD

31, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1475281036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CASY Casey's General Stores 7 B 0.15 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD
US4180561072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HAS Hasbro 14 B 1.05 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LCUT Lifetime Brands 370 M 0.38 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATLO Ames National 223 M 1.22 % 0.27 USD

01, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.37 % 0.04 USD

02, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0007370074 πŸ‡¬πŸ‡§ RCDO Ricardo 350 M 1.66 % 0.09 GBP
GB0006523608 πŸ‡¬πŸ‡§ NWF NWF 139 M 2.85 % 0.07 GBP
GB0002235736 πŸ‡¬πŸ‡§ CRU Coral Products 17 M 3.64 % 0.01 GBP
GB0007323586 πŸ‡¬πŸ‡§ RSW Renishaw 4 B 1.63 % 0.59 GBP
GB00B132NW22 πŸ‡¬πŸ‡§ ASHM Ashmore 3 B 6.22 % 0.12 GBP
GB00B1V9NW54 πŸ‡¬πŸ‡§ HFG Hilton Food 1 B 1.14 % 0.09 GBP
GB0031509804 πŸ‡¬πŸ‡§ EKF EKF Diagnostics 464 M 4.76 % 0.01 GBP
GB00B0CGR828 πŸ‡¬πŸ‡§ SHG Shanta Gold 157 M 0.97 % 0.00 GBP

07, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.24 USD

08, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US8552441094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SBUX Starbucks 129 B 0.61 % 0.57 USD
US8725401090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TJX TJX Cos. 84 B 0.37 % 0.33 USD

09, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00BYMF3676 πŸ‡¬πŸ‡§ W7L Warpaint London 182 M 1.00 % 0.03 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
GG00B4L84979 πŸ‡¬πŸ‡§ BUR Burford Capital 2 B 0.53 % 0.06 GBP
GB00B3NWT178 πŸ‡¬πŸ‡§ ANP Anpario 186 M 1.31 % 0.03 GBP
GB0002074580 πŸ‡¬πŸ‡§ GNS Genus 4 B 1.04 % 0.22 GBP
GB00BKY40Q38 πŸ‡¬πŸ‡§ GFRD Galliford Try 247 M 3.06 % 0.08 GBP

14, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US6937181088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PCAR PACCAR 30 B 0.32 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSK FS KKR Capital 6 B 0.25 % 0.05 USD
US5010441013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KR Kroger 32 B 0.63 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 5.53 % 0.40 USD
US87612E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGT Target 119 B 0.94 % 1.10 USD

15, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
US5949181045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MSFT Microsoft 2 T 0.23 % 0.75 USD

16, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.35 % 0.02 GBP
GB0006957293 πŸ‡¬πŸ‡§ PMP Portmeirion 129 M 1.32 % 0.04 GBP
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.48 % 0.59 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UL Unilever 136 B 1.02 % 0.47 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FTS Fortis 21 B 0.91 % 0.44 USD
IE00BD64C665 πŸ‡¬πŸ‡§ MCON Mincon 329 M 1.23 % 0.01 GBP
GG00BPFJTF46 πŸ‡¬πŸ‡§ PSH Pershing Square 8 B 0.44 % 0.13 GBP
GB0008536574 πŸ‡¬πŸ‡§ HOT Henderson Opportunities Trust 141 M 0.79 % 0.08 GBP
GB00B1VZ0M25 πŸ‡¬πŸ‡§ HL Hargreaves Lansdown 9 B 3.55 % 0.29 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BG Bunge 13 B 0.73 % 0.66 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMSWA American Software 769 M 0.67 % 0.11 USD
GB00B0744B38 πŸ‡¬πŸ‡§ BNZL Bunzl 13 B 0.62 % 0.18 GBP

17, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US4234521015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HP Helmerich & Payne 3 B 0.59 % 0.25 USD

22, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US0382221051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMAT Applied Materials 129 B 0.24 % 0.32 USD

23, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B2425G68 πŸ‡¬πŸ‡§ CRW Craneware 1 B 1.01 % 0.16 GBP
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.35 % 0.02 GBP

28, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLF Sun Life Financial 31 B 1.20 % 0.56 USD

30, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0004300496 πŸ‡¬πŸ‡§ PAF Pan African 452 M 4.69 % 0.01 GBP
GB00B013H060 πŸ‡¬πŸ‡§ MBH Michelmersh Brick 164 M 1.68 % 0.02 GBP
GB0004270301 πŸ‡¬πŸ‡§ HILS Hill & Smith 2 B 0.84 % 0.15 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.82 % 0.06 USD
GB00BYX7JT74 πŸ‡¬πŸ‡§ DEC Diversified Energy 1 B β€’ 0.04 USD
US9024941034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSN Tyson Foods 30 B 0.90 % 0.48 USD
GB00B11V7W98 πŸ‡¬πŸ‡§ ATST Alliance Trust 4 B 0.61 % 0.06 GBP

01, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.37 % 0.04 USD

07, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9311421039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMT Walmart 404 B 0.46 % 0.57 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.24 USD
GB00B7TW1V39 πŸ‡¬πŸ‡§ RCN Redcentric 264 M 1.92 % 0.02 GBP

08, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD

11, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.20 % 0.06 USD

14, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 5.53 % 0.40 USD
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.69 % 0.73 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD

19, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EC Ecopetrol SA 28 B 7.47 % 0.83 USD

21, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.58 % 0.04 USD
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.09 % 0.70 USD
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.12 % 0.58 GBP

04, January

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0001012045 πŸ‡¬πŸ‡§ BISI Bisichi 12 M 2.61 % 0.03 GBP
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 1.29 % 0.08 GBP

15, February

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.48 % 0.59 USD
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.35 % 0.02 GBP

29, February

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B11V7W98 πŸ‡¬πŸ‡§ ATST Alliance Trust 4 B 0.61 % 0.06 GBP

14, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.69 % 0.73 USD

18, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.20 % 0.06 USD

21, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0003781050 πŸ‡¬πŸ‡§ GDWN Goodwin 348 M 1.10 % 0.58 GBP

04, April

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 1.29 % 0.08 GBP

23, May

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.35 % 0.02 GBP

04, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 1.29 % 0.08 GBP

18, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.72 % 0.05 USD Sep 22
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFLX Omega Flex 1 B 0.31 % 0.33 USD Sep 22
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HTLD Heartland Express 1 B 0.14 % 0.02 USD Sep 22
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GGAL Grupo Financiero Galicia SA 3 B 1.61 % 0.12 USD Sep 22
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTY Guaranty Bancshares (Texas) 477 M 0.63 % 0.23 USD Sep 22
US7365088472 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POR Portland General Electric 5 B 1.10 % 0.48 USD Sep 22
US0844231029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WRB W.R. Berkley 14 B 0.94 % 0.61 USD Sep 22
IE00BY7QL619 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JCI Johnson Controls International 55 B 0.67 % 0.37 USD Sep 22
US6951561090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKG Packaging of America 13 B 0.83 % 1.25 USD Sep 22
US30040W1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ES Eversource Energy 29 B 1.05 % 0.68 USD Sep 22

25, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GE General Electric 107 B 0.13 % 0.08 USD Sep 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQR Equity Residential 32 B 0.91 % 0.66 USD Sep 25
US3696041033 πŸ‡¬πŸ‡§ GEC General Electric 107 B 0.08 % 0.08 USD Sep 25
IE00BKVD2N49 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STX Seagate Technology 22 B 1.07 % 0.70 USD Sep 25
CH0025751329 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOGI Logitech International SA 13 B 1.74 % 1.23 USD Sep 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SITC SITE Centers 3 B 0.95 % 0.13 USD Sep 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PM Philip Morris International 138 B 1.30 % 1.30 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AHH Armada Hoffler Properties 884 M 1.49 % 0.20 USD Sep 26
US1282461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVGW Calavo Growers 735 M 0.36 % 0.10 USD Sep 26
US8168511090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRE Sempra Energy 39 B 0.83 % 0.60 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MERC Mercer International 736 M 0.56 % 0.08 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITRN Ituran Location & Control 534 M 0.62 % 0.15 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLXS Flexsteel Industries 192 M 0.83 % 0.15 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EC Ecopetrol SA 28 B 7.47 % 0.83 USD Sep 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AQN Algonquin Power & Utilities 9 B 0.79 % 0.11 USD Sep 27
US20825C1045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COP ConocoPhillips 92 B 0.50 % 0.60 USD Sep 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CM Canadian Imperial Bank of Commerce 52 B 1.31 % 0.64 USD Sep 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GTY Getty Realty 1 B 1.58 % 0.43 USD Sep 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRTX TPG RE Finance Trust 951 M 2.54 % 0.24 USD Sep 27
GB00B104RS51 πŸ‡¬πŸ‡§ CLIG City of London Investment 347 M 5.50 % 0.22 GBP Sep 28
US05508R1068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGS B&G Foods 2 B 1.79 % 0.19 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHE Benchmark Electronics 856 M 0.75 % 0.17 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHR Braemar Hotels & Resorts 306 M 1.16 % 0.05 USD Sep 28
GB00BD0CWJ91 πŸ‡¬πŸ‡§ FIH FIH 41 M 2.19 % 0.05 GBP Sep 28
GB00BGXQNP29 πŸ‡¬πŸ‡§ PHNX Phoenix 8 B 4.85 % 0.26 GBP Sep 28
IE00B1RR8406 πŸ‡¬πŸ‡§ SKG Smurfit Kappa 13 B 1.23 % 0.34 GBP Sep 28
GB0008063728 πŸ‡¬πŸ‡§ ASCI Aberdeen Smaller Companies Income Trust 106 M 1.00 % 0.03 GBP Sep 28
GB0004536594 πŸ‡¬πŸ‡§ AMS Advanced Medical Solutions 908 M 0.36 % 0.01 GBP Sep 28
GB0033113456 πŸ‡¬πŸ‡§ PHSC PHSC 3 M 4.44 % 0.01 GBP Sep 28
GB00BF4JDH58 πŸ‡¬πŸ‡§ MRC Mercantile Investment Trust 3 B 0.73 % 0.01 GBP Sep 28
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.09 % 0.70 USD Sep 28
GB00B67KBV28 πŸ‡¬πŸ‡§ CAML Central Asia Metals 550 M 4.43 % 0.09 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXMT Blackstone Mortgage Trust 5 B 2.20 % 0.62 USD Sep 28
US1011211018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXP Boston Properties 17 B 1.61 % 0.98 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABCB Ameris Bancorp 3 B 0.37 % 0.15 USD Sep 28
GB0033600353 πŸ‡¬πŸ‡§ GOOD Good Energy 62 M 0.52 % 0.01 GBP Sep 28
GB00BRJ9BJ26 πŸ‡¬πŸ‡§ FEVR Fevertree Drinks 4 B 0.46 % 0.06 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CGBD TCG BDC 740 M 3.38 % 0.44 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 159 M 2.30 % 0.15 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIM Chimera Investment 4 B 1.99 % 0.18 USD Sep 28
GB00BZ0D6727 πŸ‡¬πŸ‡§ KNOS Kainos 3 B 1.31 % 0.16 GBP Sep 28
GB00BNGY4Y86 πŸ‡¬πŸ‡§ EPWN Epwin 209 M 2.90 % 0.02 GBP Sep 28
US16208T1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLDT Chatham Lodging Trust 591 M 0.73 % 0.07 USD Sep 28
GB00BG0P0V73 πŸ‡¬πŸ‡§ GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.44 % 0.02 GBP Sep 28
GB00BXB07J71 πŸ‡¬πŸ‡§ GTLY Gateley 337 M 3.94 % 0.06 GBP Sep 28
US03064D1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COLD Americold Realty Trust 8 B 0.70 % 0.22 USD Sep 28
CA13645T1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CP Canadian Pacific Railway 48 B 0.19 % 0.14 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPA Copa Holdings SA 3 B 1.27 % 0.82 USD Sep 28
GB00BYX4TP46 πŸ‡¬πŸ‡§ VANL Van Elle 65 M 1.88 % 0.01 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPHC Canterbury Park Holding 81 M 0.26 % 0.07 USD Sep 28
US1331311027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPT Camden Property Trust 17 B 1.01 % 1.00 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRT Cross Timbers Royalty Trust 75 M 0.60 % 0.09 USD Sep 28
GB00BWFGQ085 πŸ‡¬πŸ‡§ MINI Miton UK MicroCap Trust 134 M 0.28 % 0.00 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTRE CareTrust REIT 2 B 1.47 % 0.28 USD Sep 28
US1265011056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTS CTS 1 B 0.10 % 0.04 USD Sep 28
GB00BG1THS43 πŸ‡¬πŸ‡§ FNTL Fintel 298 M 0.57 % 0.01 GBP Sep 28
US2315611010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CW Curtiss-Wright 5 B 0.10 % 0.20 USD Sep 28
US2540671011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DDS Dillard's 7 B 0.08 % 0.25 USD Sep 28
US2441991054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DE Deere & Co 111 B 0.35 % 1.35 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DEI Douglas Emmett 6 B 0.83 % 0.19 USD Sep 28
GB00BL9BW044 πŸ‡¬πŸ‡§ FRP FRP Advisory 410 M 1.78 % 0.02 GBP Sep 28
GB00BKFB1C65 πŸ‡¬πŸ‡§ MNG M&G 7 B 3.23 % 0.07 GBP Sep 28
GB00BSL71W47 πŸ‡¬πŸ‡§ MERC Mercia Asset Management 217 M 2.10 % 0.01 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOX Amdocs 9 B 0.52 % 0.44 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRH DiamondRock Hospitality 2 B 0.37 % 0.03 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EARN Ellington Residential Mortgage REIT 147 M 1.04 % 0.08 USD Sep 28
GB00BL6C2002 πŸ‡¬πŸ‡§ WIX Wickes 745 M 2.43 % 0.04 GBP Sep 28
US98956P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZBH Zimmer Biomet 27 B 0.20 % 0.24 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFC Ellington Financial 995 M 0.99 % 0.15 USD Sep 28
US2772761019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EGP EastGroup Properties 8 B 0.76 % 1.27 USD Sep 28
US2810201077 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EIX Edison International 25 B 1.07 % 0.74 USD Sep 28
US29472R1086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ELS Equity LifeStyle Properties 15 B 0.67 % 0.45 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ YORW York Water 608 M 0.49 % 0.20 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPR EPR Properties 4 B 0.58 % 0.28 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPRT Essential Properties Realty Trust 3 B 1.27 % 0.28 USD Sep 28
US98421M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRX Xerox 3 B 1.53 % 0.25 USD Sep 28
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.12 % 0.58 GBP Sep 28
US24906P1093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRAY Dentsply Sirona 11 B 0.41 % 0.14 USD Sep 28
US2971781057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESS Essex Property Trust 22 B 1.05 % 2.31 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCPT Four Corners Property Trust 2 B 1.25 % 0.34 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ XHR Xenia Hotels & Resorts 2 B 0.68 % 0.10 USD Sep 28
US3167731005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FITB Fifth Third Bancorp 30 B 1.33 % 0.35 USD Sep 28
US3024913036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FMC FMC 13 B 0.83 % 0.58 USD Sep 28
US32054K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FR First Industrial Realty Trust 8 B 0.65 % 0.32 USD Sep 28
US92936U1097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPC W.P. Carey 14 B 1.82 % 1.07 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSV FirstService 9 B 0.18 % 0.23 USD Sep 28
US9202531011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMI Valmont Industries 5 B 0.25 % 0.60 USD Sep 28
US88146M1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRNO Terreno Realty 6 B 0.77 % 0.45 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PK Park Hotels & Resorts 4 B 1.11 % 0.15 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBT Permian Basin Royalty Trust 432 M 0.13 % 0.02 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGRE Paramount Group 2 B 0.47 % 0.04 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEB Pebblebrook Hotel Trust 3 B 0.06 % 0.01 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADC Agree Realty 5 B 0.33 % 0.24 USD Sep 28
GB0000280353 πŸ‡¬πŸ‡§ ALU Alumasc 98 M 4.25 % 0.07 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGNC AGNC Investment 8 B 1.05 % 0.12 USD Sep 28
GB0001110096 πŸ‡¬πŸ‡§ BOOT Henry Boot 484 M 1.45 % 0.03 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AKR Acadia Realty Trust 2 B 1.11 % 0.18 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD Sep 28
GB0008883927 πŸ‡¬πŸ‡§ TRI Trifast 253 M 1.81 % 0.02 GBP Sep 28
GB0000811801 πŸ‡¬πŸ‡§ BDEV Barratt Developments 10 B 5.01 % 0.24 GBP Sep 28
GB00BV9FP302 πŸ‡¬πŸ‡§ CCC Computacenter 4 B 0.90 % 0.23 GBP Sep 28
JE00BMDZN391 πŸ‡¬πŸ‡§ TCAP TP ICAP 1 B 2.89 % 0.05 GBP Sep 28
US03784Y2000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APLE Apple Hospitality REIT 3 B 0.51 % 0.08 USD Sep 28
GB0001185270 πŸ‡¬πŸ‡§ BMT Braime 46 M 0.36 % 0.05 GBP Sep 28
US0152711091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARE Alexandria Real Estate Equities 32 B 1.20 % 1.24 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 2 B 3.23 % 0.35 USD Sep 28
GB00B65TLW28 πŸ‡¬πŸ‡§ DIVI Diverse Income Trust 532 M 1.44 % 0.01 GBP Sep 28
GB0005368062 πŸ‡¬πŸ‡§ LWI Lowland Investment 470 M 1.39 % 0.02 GBP Sep 28
GB0034212331 πŸ‡¬πŸ‡§ WYN Wynnstay 150 M 1.38 % 0.06 GBP Sep 28
GB00B13VDP26 πŸ‡¬πŸ‡§ ARTL Alpha Real Trust 136 M 0.79 % 0.01 GBP Sep 28
US00215F1075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATNI ATN International 657 M 0.62 % 0.21 USD Sep 28
US0534841012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVB AvalonBay Communities 33 B 0.92 % 1.65 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BANF BancFirst (Oklahoma) 2 B 0.44 % 0.43 USD Sep 28
GB00BJ0LT190 πŸ‡¬πŸ‡§ HGT HgCapital Trust 2 B 0.49 % 0.02 GBP Sep 28
BMG917071026 πŸ‡¬πŸ‡§ UTL UIL 269 M 1.53 % 0.02 GBP Sep 28
GB00BGDT3G23 πŸ‡¬πŸ‡§ RMV Rightmove 8 B 0.65 % 0.04 GBP Sep 28
US3546131018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BEN Franklin Resources 17 B 1.19 % 0.30 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LADR Ladder Capital 1 B 2.12 % 0.23 USD Sep 28
US5339001068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LECO Lincoln Electric 8 B 0.36 % 0.64 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SHO Sunstone Hotel Investors 2 B 0.71 % 0.07 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 1.17 % 0.13 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAFE Safehold 4 B 0.47 % 0.18 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LXP Lexington Realty Trust 4 B 1.16 % 0.13 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RLJ RLJ Lodging Trust 2 B 0.90 % 0.10 USD Sep 28
US7512121010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RL Ralph Lauren 9 B 0.67 % 0.75 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHP Ryman Hospitality Properties 4 B 1.31 % 1.00 USD Sep 28
US6092071058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDLZ Mondelez International 84 B 0.60 % 0.43 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REXR Rexford Industrial Realty 11 B 0.65 % 0.38 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REVG REV Group 1 B 0.47 % 0.05 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MITT AG Mortgage Investment Trust 237 M 2.58 % 0.18 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RC Ready Capital 1 B 2.92 % 0.36 USD Sep 28
US6098391054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MPWR Monolithic Power Systems 25 B 0.23 % 1.00 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PVL Permianville Royalty Trust 74 M 0.11 % 0.00 USD Sep 28
US6361801011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NFG National Fuel Gas 5 B 0.94 % 0.50 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHC National HealthCare 1 B 0.83 % 0.59 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHI National Health Investors 2 B 1.46 % 0.90 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRT PermRock Royalty Trust 83 M 0.49 % 0.04 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NLY Annaly Capital Management 12 B 10.69 % 0.65 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NRC National Research 1 B 0.31 % 0.12 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRIM Primoris Services 1 B 0.27 % 0.06 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTR Nutrien 39 B 0.67 % 0.53 USD Sep 28
US6703461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NUE Nucor 33 B 0.34 % 0.51 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFC Corporate Office Properties Trust 3 B 1.07 % 0.29 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFG OFG Bancorp 1 B 0.85 % 0.22 USD Sep 28
GB0003718474 πŸ‡¬πŸ‡§ GAW Games Workshop 4 B 0.46 % 0.50 GBP Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OR Osisko Gold Royalties 2 B 0.43 % 0.04 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORC Orchid Island Capital 812 M 5.46 % 0.16 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLYM Plymouth Industrial REIT 1 B 1.26 % 0.23 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VET Vermilion Energy 1 B 0.39 % 0.08 USD Sep 28
US9029733048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ USB U.S. Bancorp 85 B 1.43 % 0.48 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRP TransCanada 47 B 1.34 % 0.70 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOWN TowneBank 2 B 0.90 % 0.25 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGLS Tecnoglass 2 B 0.51 % 0.09 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYK Stryker 92 B 0.37 % 0.75 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBD Goldman Sachs BDC 2 B 2.66 % 0.45 USD Sep 28
US3873281071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GVA Granite Construction 2 B 0.34 % 0.13 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SUI Sun Communities 23 B 0.58 % 0.93 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STWD Starwood Property Trust 7 B 2.26 % 0.48 USD Sep 28
US44107P1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HST Host Hotels & Resorts 12 B 1.13 % 0.18 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HT Hersha Hospitality Trust 384 M 0.52 % 0.05 USD Sep 28
US4448591028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUM Humana 55 B 0.18 % 0.89 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STN Stantec 6 B 0.33 % 0.15 USD Sep 28
US45781V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IIPR Innovative Industrial Properties 6 B 2.21 % 1.80 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INBK First Internet Bancorp 432 M 0.16 % 0.06 USD Sep 28
US8581191009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STLD Steel Dynamics 13 B 0.43 % 0.43 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRT Independence Realty Trust 3 B 0.76 % 0.16 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACRE Ares Commercial Real Estate 711 M 2.61 % 0.33 USD Sep 28
US4523081093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITW Illinois Tool Works 74 B 0.60 % 1.40 USD Sep 28
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.35 % 0.12 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KDP Keurig Dr Pepper 50 B 0.60 % 0.22 USD Sep 28
US84860W3007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRC Spirit Realty Capital 6 B 1.90 % 0.67 USD Sep 28
US49427F1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRC Kilroy Realty 8 B 1.65 % 0.54 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KREF KKR Real Estate Finance Trust 1 B 2.43 % 0.43 USD Sep 28
US78440X8048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLG SL Green Realty 5 B 0.72 % 0.27 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KW Kennedy-Wilson 3 B 1.26 % 0.24 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SJT San Juan Basin Royalty Trust 352 M 0.60 % 0.05 USD Sep 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FULT Fulton Financial 3 B 1.10 % 0.16 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ISTR Investar Holding 189 M 0.45 % 0.10 USD Sep 29
US29358P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENSG Ensign Group 4 B 0.06 % 0.06 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSQ Townsquare Media 212 M 2.24 % 0.19 USD Sep 29
US92276F1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VTR Ventas 20 B 1.05 % 0.45 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 2.04 % 0.20 USD Sep 29
US9507551086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WERN Werner Enterprises 3 B 0.35 % 0.14 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.35 % 0.28 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFA MFA Financial 2 B 3.14 % 0.35 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EHC Encompass Health 6 B 0.32 % 0.15 USD Sep 29
US2296631094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUBE CubeSmart 12 B 1.26 % 0.49 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBC Great Southern Bancorp (Missouri) 748 M 0.67 % 0.40 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWCO Consolidated Water 171 M 0.57 % 0.09 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FPI Farmland Partners 537 M 0.44 % 0.06 USD Sep 29
US7561091049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ O Realty Income 39 B 0.49 % 0.26 USD Sep 29
US0341641035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ANDE Andersons 1 B 0.36 % 0.19 USD Sep 29
US9780971035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWW Wolverine World Wide 3 B 1.20 % 0.10 USD Sep 29
US7607591002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RSG Republic Services 43 B 0.36 % 0.54 USD Sep 29
US7055731035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEGA Pegasystems 9 B 0.07 % 0.03 USD Sep 29
US74762E1029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PWR Quanta Services 17 B 0.04 % 0.08 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBNC First Bancorp (North Carolina) 2 B 0.62 % 0.22 USD Sep 29
US7547301090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RJF Raymond James Financial 20 B 0.41 % 0.42 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HURC Hurco Cos. 210 M 0.63 % 0.16 USD Sep 29
US8574771031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STT State Street 34 B 1.00 % 0.69 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD Sep 29
US0091581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APD Air Products & Chemicals 66 B 0.61 % 1.75 USD Sep 29
GB00BJMD6M39 πŸ‡¬πŸ‡§ DWF DWF 486 M 3.01 % 0.03 GBP Sep 29
US4571871023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INGR Ingredion 6 B 0.78 % 0.78 USD Sep 29
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXS AXIS Capital Holdings 4 B 0.76 % 0.44 USD Sep 29
US1699051066 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHH Choice Hotels International 8 B 0.24 % 0.29 USD Sep 29

02, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
US00846U1016 πŸ‡ΊπŸ‡Έ A Agilent Technologies 47 B 0.21 % 0.23 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.33 % 0.78 USD Oct 02
US11120U1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRX Brixmor Property Group 7 B 1.20 % 0.26 USD Oct 02
US14149Y1082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAH Cardinal Health 13 B 0.56 % 0.50 USD Oct 02
US2963151046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESE ESCO Technologies 2 B 0.08 % 0.08 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OLP One Liberty Properties 702 M 1.70 % 0.45 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCS Steelcase 1 B 0.93 % 0.10 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TWO Two Harbors Investment 2 B 9.16 % 0.45 USD Oct 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.37 % 0.04 USD Oct 02
US0594603039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBD Bradesco 36 B 0.13 % 0.00 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVBF CVB Financial 3 B 0.80 % 0.20 USD Oct 03
US17275R1023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSCO Cisco 232 B 0.73 % 0.39 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDN Brandywine Realty Trust 2 B 1.54 % 0.15 USD Oct 03
US3647601083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPS Gap 7 B 1.47 % 0.15 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACU Acme United 117 M 0.44 % 0.14 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.04 % 0.40 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMCSA Comcast 233 B 0.72 % 0.29 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD Oct 03
US8910921084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TTC Toro 11 B 0.43 % 0.34 USD Oct 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD Oct 04
US29530P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERIE Erie Indemnity 11 B 0.41 % 1.19 USD Oct 04
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD Oct 04
US1344291091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPB Campbell Soup 12 B 0.86 % 0.37 USD Oct 04
US7433151039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGR Progressive 56 B 0.07 % 0.10 USD Oct 04
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABM ABM Industries 3 B 0.51 % 0.22 USD Oct 04
US8290731053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.18 % 0.27 USD Oct 04
GB0003708665 πŸ‡¬πŸ‡§ TIGT Troy Income & Growth Trust 329 M 0.74 % 0.01 GBP Oct 05
GB0004161021 πŸ‡¬πŸ‡§ HAS Hays 3 B 3.90 % 0.04 GBP Oct 05
GB0034291418 πŸ‡¬πŸ‡§ CAU Centaur Media 110 M 1.60 % 0.01 GBP Oct 05
GB00BBQ38507 πŸ‡¬πŸ‡§ KWS Keywords Studios 3 B 0.06 % 0.01 GBP Oct 05
GB00B01YXQ71 πŸ‡¬πŸ‡§ FEN Frenkel Topping 106 M 1.78 % 0.01 GBP Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFBC Preferred Bank 1 B 0.80 % 0.55 USD Oct 05
GB00BKY40Q38 πŸ‡¬πŸ‡§ GFRD Galliford Try 247 M 4.90 % 0.12 GBP Oct 05
US64110D1046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTAP NetApp 20 B 0.66 % 0.50 USD Oct 05
GB00B033F229 πŸ‡¬πŸ‡§ CNA Centrica 5 B 0.77 % 0.01 GBP Oct 05
GB0005630420 πŸ‡¬πŸ‡§ MER Mears 274 M 1.30 % 0.04 GBP Oct 05
US5738741041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MRVL Marvell Technology Group 59 B 0.12 % 0.06 USD Oct 05
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.15 % 0.38 USD Oct 05
US5717481023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MMC Marsh & McLennan 84 B 0.36 % 0.71 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGLD Royal Gold 7 B 0.34 % 0.38 USD Oct 05
GB0032398678 πŸ‡¬πŸ‡§ JDG Judges Scientific 641 M 0.30 % 0.27 GBP Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.60 % 0.24 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MA Mastercard 319 B 0.18 % 0.57 USD Oct 05
GB00B0305S97 πŸ‡¬πŸ‡§ BEG Begbies Traynor 283 M 2.27 % 0.03 GBP Oct 05
GB0006111909 πŸ‡¬πŸ‡§ MYI Murray International Trust 2 B 0.99 % 0.02 GBP Oct 05
US49803T3005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.10 % 0.24 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SNN Smith & Nephew 15 B 1.03 % 0.29 USD Oct 05
US46625H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JPM JPMorgan 472 B 0.71 % 1.05 USD Oct 05
US4612021034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INTU Intuit 191 B 0.18 % 0.90 USD Oct 05
GB0009223206 πŸ‡¬πŸ‡§ SN Smith & Nephew 15 B 1.39 % 0.14 GBP Oct 05
US8718291078 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYY Sysco 37 B 0.72 % 0.50 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.07 % 0.71 USD Oct 05
GB0001953156 πŸ‡¬πŸ‡§ CTG Christie 39 M 0.49 % 0.01 GBP Oct 05
GB0003308607 πŸ‡¬πŸ‡§ SXS Spectris 5 B 0.76 % 0.25 GBP Oct 05
GB00B3FLWH99 πŸ‡¬πŸ‡§ BOY Bodycote 2 B 1.00 % 0.07 GBP Oct 05
US8894781033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOL Toll Brothers 8 B 0.29 % 0.21 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD Oct 05
US3719011096 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTX Gentex 8 B 0.38 % 0.12 USD Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UVV Universal 1 B 1.32 % 0.80 USD Oct 05
US3695501086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GD General Dynamics 53 B 0.59 % 1.32 USD Oct 05
GB0004762810 πŸ‡¬πŸ‡§ JSG Johnson Service 742 M 0.67 % 0.01 GBP Oct 05
GB0008052507 πŸ‡¬πŸ‡§ SHRS Shires Income 106 M 1.36 % 0.03 GBP Oct 05
GB0009465807 πŸ‡¬πŸ‡§ WEIR Weir 6 B 0.93 % 0.18 GBP Oct 05
US2925621052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WIRE Encore Wire (Delaware) 3 B 0.01 % 0.02 USD Oct 05
GB0007366395 πŸ‡¬πŸ‡§ RCP RIT Capital Partners 6 B 0.97 % 0.19 GBP Oct 05
GB00BK9RKT01 πŸ‡¬πŸ‡§ TPK Travis Perkins 4 B 1.49 % 0.13 GBP Oct 05
GB0008085614 πŸ‡¬πŸ‡§ MGNS Morgan Sindall 1 B 1.71 % 0.36 GBP Oct 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD Oct 05
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 1.29 % 0.08 GBP Oct 05
GB00B61D1Y04 πŸ‡¬πŸ‡§ EMIS EMIS 1 B 1.11 % 0.21 GBP Oct 05
US1101221083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 0.96 % 0.57 USD Oct 05
GB00BF5HBF20 πŸ‡¬πŸ‡§ WRKS Works 43 M 4.50 % 0.02 GBP Oct 05
US74834L1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DGX Quest Diagnostics 19 B 0.57 % 0.71 USD Oct 05
GB00BDBBJZ03 πŸ‡¬πŸ‡§ ARC Arcontech 23 M 3.48 % 0.04 GBP Oct 05
GB00BF020D33 πŸ‡¬πŸ‡§ TEG Ten Entertainment 218 M 1.22 % 0.04 GBP Oct 05
GB0005001796 πŸ‡¬πŸ‡§ BSC British Smaller Companies VCT 2 108 M 2.70 % 0.02 GBP Oct 05
GB0004478896 πŸ‡¬πŸ‡§ HTG Hunting 338 M 1.62 % 0.05 GBP Oct 05
US92343V1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VZ Verizon 220 B 2.00 % 0.67 USD Oct 06
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.42 % 0.24 USD Oct 06
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMRK A-Mark Precious Metals 797 M 0.62 % 0.20 USD Oct 06
GB00BN0SMB92 πŸ‡¬πŸ‡§ CNE Cairn Energy 1 B 32.60 % 0.56 GBP Oct 06
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIO City Office REIT 726 M 0.77 % 0.10 USD Oct 06
US2566771059 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DG Dollar General 52 B 0.54 % 0.59 USD Oct 06
US9026531049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UDR UDR 17 B 1.14 % 0.42 USD Oct 06
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD Oct 06
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESLT Elbit Systems 6 B 0.22 % 0.50 USD Oct 06

09, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 2.01 % 0.11 USD Oct 09
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD Oct 09
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.42 % 0.24 USD Oct 09
US03027X1000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMT American Tower 120 B 0.96 % 1.62 USD Oct 10
GB0000510205 πŸ‡¬πŸ‡§ BWSA Bristol & West 185 K 3.44 % 0.04 GBP Oct 10
US45867G1013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IDCC InterDigital 2 B 0.50 % 0.40 USD Oct 10
US48282T1043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KAI Kadant 3 B 0.13 % 0.29 USD Oct 11
US2358511028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHR Danaher 231 B 0.11 % 0.27 USD Oct 11
US68389X1054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORCL Oracle 253 B 0.37 % 0.40 USD Oct 11
US35671D8570 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCX Freeport-McMoRan 52 B 0.40 % 0.15 USD Oct 12
GB0033195214 πŸ‡¬πŸ‡§ KGF Kingfisher 9 B 1.72 % 0.04 GBP Oct 12
US45167R1041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IEX IDEX 18 B 0.31 % 0.64 USD Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD Oct 12
US8086251076 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAIC Science Applications International 5 B 0.35 % 0.37 USD Oct 12
GB0002357613 πŸ‡¬πŸ‡§ JMF JPMorgan Mid Cap Investment Trust 403 M 2.66 % 0.24 GBP Oct 12
US59522J1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.06 % 1.40 USD Oct 12
US00751Y1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAP Advance Auto Parts 14 B 0.43 % 0.25 USD Oct 12
GB00BWFGQN14 πŸ‡¬πŸ‡§ SPX Spirax-Sarco Engineering 15 B 0.48 % 0.46 GBP Oct 12
IE0004906560 πŸ‡¬πŸ‡§ KYGA Kerry 22 B 0.43 % 0.35 EUR Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABBV AbbVie 210 B 0.96 % 1.48 USD Oct 12
GB00BJLPH056 πŸ‡¬πŸ‡§ AGFX Argentex 136 M 0.71 % 0.01 GBP Oct 12
GB00B0JQZZ80 πŸ‡¬πŸ‡§ OSEC Octopus AIM VCT 2 174 M 3.67 % 0.02 GBP Oct 12
US5915202007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MEI Methode Electronics 2 B 0.65 % 0.14 USD Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPP WPP 17 B 1.89 % 0.95 USD Oct 12
US3448491049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FL Foot Locker 5 B 2.22 % 0.40 USD Oct 12
GB0005576813 πŸ‡¬πŸ‡§ HWDN Howden Joinery 7 B 0.64 % 0.05 GBP Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD Oct 12
GB0006825383 πŸ‡¬πŸ‡§ PSN Persimmon 12 B 1.83 % 0.20 GBP Oct 12
GB0008782301 πŸ‡¬πŸ‡§ TW Taylor Wimpey 8 B 3.94 % 0.05 GBP Oct 12
GB0007958233 πŸ‡¬πŸ‡§ SNR Senior 767 M 0.36 % 0.01 GBP Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXM Oxford Industries 2 B 0.74 % 0.65 USD Oct 12
GB00B5TZC716 πŸ‡¬πŸ‡§ INSE Inspired 219 M 1.83 % 0.01 GBP Oct 12
GB0007538100 πŸ‡¬πŸ‡§ MPE M.P. Evans 621 M 1.68 % 0.13 GBP Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NWFL Norwood Financial 217 M 1.20 % 0.29 USD Oct 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRN Trinity Industries 3 B 1.07 % 0.26 USD Oct 12
JE00B8KF9B49 πŸ‡¬πŸ‡§ WPP WPP 17 B 2.00 % 0.15 GBP Oct 12
US02553E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.68 % 0.10 USD Oct 12
US6907421019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OC Owens Corning 9 B 0.39 % 0.52 USD Oct 13
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARR ARMOUR Residential REIT 893 M 5.53 % 0.40 USD Oct 13
US3841091040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GGG Graco 13 B 0.32 % 0.24 USD Oct 13

16, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
US7473161070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KWR Quaker Chemical 4 B 0.29 % 0.46 USD Oct 16
US26875P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EOG EOG Resources 50 B 0.67 % 0.83 USD Oct 16
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD Oct 16
US5805891091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.46 % 0.47 USD Oct 16
US3846371041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GHC Graham Holdings 3 B 0.28 % 1.65 USD Oct 17
JE00BD3QJR55 πŸ‡¬πŸ‡§ FSFL Foresight Solar Fund 814 M 2.05 % 0.02 GBP Oct 19
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNR Pentair 12 B 0.47 % 0.22 USD Oct 19
US7033951036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PDCO Patterson Cos. 3 B 0.89 % 0.26 USD Oct 19
GB0002634946 πŸ‡¬πŸ‡§ BA BAE Systems 23 B 1.12 % 0.12 GBP Oct 19
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TNP Tsakos Energy Navigation 160 M 7.32 % 0.70 USD Oct 19
GB00B012BV22 πŸ‡¬πŸ‡§ MSLH Marshalls 2 B 0.94 % 0.03 GBP Oct 19
GB0033986497 πŸ‡¬πŸ‡§ ITV ITV 6 B 2.29 % 0.02 GBP Oct 19
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FRD Friedman Industries 75 M 0.26 % 0.02 USD Oct 19
US9699041011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSM Williams-Sonoma 15 B 0.64 % 0.90 USD Oct 19
US22410J1060 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 1.88 % 1.30 USD Oct 19
IE0001827041 πŸ‡¬πŸ‡§ CRH CRH 38 B 0.57 % 0.25 GBP Oct 19
GB00B4YZN328 πŸ‡¬πŸ‡§ COA Coats 1 B 1.02 % 0.01 GBP Oct 19
US1941621039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CL Colgate-Palmolive 66 B 0.66 % 0.48 USD Oct 20
US03743Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APA Apache 10 B 0.62 % 0.25 USD Oct 20
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGX Argan 638 M 0.79 % 0.30 USD Oct 20

23, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
US5486611073 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOW Lowe's Cos. 170 B 0.52 % 1.10 USD Oct 24
US1890541097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLX Clorox 21 B 0.89 % 1.20 USD Oct 24
CA7800871021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RY Royal Bank of Canada 145 B 1.11 % 1.00 USD Oct 25
GB0000961622 πŸ‡¬πŸ‡§ BBY Balfour Beatty 2 B 1.04 % 0.04 GBP Oct 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD Oct 26
GB00B1CKQ739 πŸ‡¬πŸ‡§ DNLM Dunelm 4 B 2.55 % 0.27 GBP Oct 26
GB0006027295 πŸ‡¬πŸ‡§ MGAM Morgan Advanced Materials 1 B 2.11 % 0.05 GBP Oct 26
GB0001990497 πŸ‡¬πŸ‡§ CTY City of London Investment Trust 2 B 1.25 % 0.05 GBP Oct 26
BMG812761002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIG Signet Jewelers 5 B 0.31 % 0.23 USD Oct 26
GB0004170089 πŸ‡¬πŸ‡§ HEAD Headlam 513 M 1.72 % 0.04 GBP Oct 26
BMG864081044 πŸ‡¬πŸ‡§ SLP Sylvania Platinum 335 M 6.33 % 0.05 GBP Oct 26
GB00B0CY5V57 πŸ‡¬πŸ‡§ SQZ Serica Energy 716 M 3.67 % 0.09 GBP Oct 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNM PNM Resources 4 B 0.76 % 0.37 USD Oct 26
GB0006094303 πŸ‡¬πŸ‡§ MUL Mulberry 261 M 0.50 % 0.01 GBP Oct 26
GB00BRKD9Z53 πŸ‡¬πŸ‡§ GLE MJ Gleeson 569 M 2.16 % 0.09 GBP Oct 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMO Bank of Montreal 70 B 1.12 % 1.08 USD Oct 27

30, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
US92828Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VRTS Virtus Investment Partners 2 B 0.94 % 1.90 USD Oct 30
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCHL Scholastic 1 B 0.55 % 0.20 USD Oct 30
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NI NiSource 10 B 0.83 % 0.25 USD Oct 30
US1475281036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CASY Casey's General Stores 7 B 0.15 % 0.43 USD Oct 31
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD Oct 31
US4180561072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HAS Hasbro 14 B 1.05 % 0.70 USD Oct 31
πŸ‡ΊπŸ‡Έ