Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

Ex-Dividend Date Calendar & Dividend Calendar

24, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US7365088472 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POR Portland General Electric 5 B 1.17 % 0.50 USD
US6350171061 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FIZZ National Beverage 5 B 6.67 % 3.25 USD
US11135F1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVGO Broadcom 230 B 0.32 % 5.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTY Guaranty Bancshares (Texas) 477 M 0.66 % 0.24 USD
DE0005405104 πŸ‡©πŸ‡ͺ TSS InnoTec TSS 133 M 5.63 % 0.40 EUR
US0844231029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WRB W.R. Berkley 14 B 0.77 % 0.62 USD
IE00BY7QL619 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JCI Johnson Controls International 55 B 0.54 % 0.37 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DX Dynex Capital 629 M 0.80 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 1.12 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FDX FedEx 63 B 0.62 % 1.38 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NATH Nathan's Famous 255 M 0.86 % 0.50 USD

25, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OLP One Liberty Properties 702 M 1.70 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FGBI First Guaranty Bancshares 217 M 0.64 % 0.16 USD
US91879Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MTN Vail Resorts 14 B 1.24 % 2.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HTLD Heartland Express 1 B 0.14 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EC Ecopetrol SA 28 B 7.22 % 0.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.87 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRT BRT Apartments 348 M 1.14 % 0.25 USD

26, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US98956P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZBH Zimmer Biomet 27 B 0.22 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVD American Vanguard 465 M 0.13 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AHH Armada Hoffler Properties 884 M 1.57 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLXS Flexsteel Industries 192 M 0.83 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFLX Omega Flex 1 B 0.32 % 0.34 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MERC Mercer International 736 M 0.56 % 0.08 USD

27, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0009064097 πŸ‡¬πŸ‡§ TRY TR Property Investment Trust 2 B 3.11 % 0.10 GBP
GB00BG0P0V73 πŸ‡¬πŸ‡§ GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.26 % 0.02 GBP
GG00B1W3VF54 πŸ‡¬πŸ‡§ SRE Sirius Real Estate 2 B 3.10 % 0.03 GBP
GB00BD6P7Y24 πŸ‡¬πŸ‡§ FRAN Franchise Brands 178 M 0.79 % 0.01 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IMOS ChipMOS Technologies 1 B 4.66 % 1.11 USD
GB00BYV8MN78 πŸ‡¬πŸ‡§ SHED Urban Logistics REIT 752 M 3.51 % 0.04 GBP
GG00BYZSSY63 πŸ‡¬πŸ‡§ DUKE Duke Royalty 197 M 2.28 % 0.01 GBP
GB00BD6GN030 πŸ‡¬πŸ‡§ VMUK Virgin Money UK 3 B 0.94 % 0.02 GBP
GB00B5ZZY915 πŸ‡¬πŸ‡§ JEMI JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 561 M 0.72 % 0.01 GBP
GB00B0CY5V57 πŸ‡¬πŸ‡§ SQZ Serica Energy 716 M 9.19 % 0.14 GBP
GB00B07YBS95 πŸ‡¬πŸ‡§ FTF Foresight Enterprise VCT 152 M 5.37 % 0.03 GBP
GB0005630420 πŸ‡¬πŸ‡§ MER Mears 274 M 2.54 % 0.09 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GTY Getty Realty 1 B 1.66 % 0.45 USD
GB00B0XLRJ79 πŸ‡¬πŸ‡§ BPM B.P. Marsh 161 M 1.04 % 0.05 GBP
GB0002183191 πŸ‡¬πŸ‡§ CNC Concurrent Technologies 73 M 0.94 % 0.01 GBP
GB00B02L3W35 πŸ‡¬πŸ‡§ BKG Berkeley 7 B 0.70 % 0.33 GBP
GB0006615826 πŸ‡¬πŸ‡§ SDV Chelverton UK Dividend Trust 57 M 1.91 % 0.03 GBP
GB0006827546 πŸ‡¬πŸ‡§ PNL Personal Assets Trust 2 B 0.61 % 0.03 GBP
GB00B02WHS05 πŸ‡¬πŸ‡§ HHV Hargreave Hale AIM VCT 328 M 5.87 % 0.03 GBP
GB00BYX1P358 πŸ‡¬πŸ‡§ TAM Tatton Asset Management 472 M 1.26 % 0.08 GBP
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.37 % 0.59 GBP
US8168511090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRE Sempra Energy 39 B 0.82 % 0.62 USD
GB0031743007 πŸ‡¬πŸ‡§ BRBY Burberry 10 B 4.34 % 0.43 GBP
GB00B1GK4645 πŸ‡¬πŸ‡§ VTU Vertu Motors 286 M 1.91 % 0.02 GBP
GB00B7N0K053 πŸ‡¬πŸ‡§ PFD Premier Foods 1 B 1.03 % 0.02 GBP
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD
GB0005132070 πŸ‡¬πŸ‡§ PNS Panther Securities 65 M 1.90 % 0.06 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGIC Magic Software Enterprises 1 B 1.15 % 0.20 USD
LU1072616219 πŸ‡¬πŸ‡§ BME B&M 8 B 2.05 % 0.10 GBP
US46187W1071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INVH Invitation Homes 25 B 0.79 % 0.28 USD
GB00BYSX1508 πŸ‡¬πŸ‡§ RESI Residential Secure Income 223 M 2.02 % 0.01 GBP
GB0001639920 πŸ‡¬πŸ‡§ CLDN Caledonia Investments 3 B 1.47 % 0.51 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRTX TPG RE Finance Trust 951 M 2.54 % 0.24 USD
GB00B0FYMT95 πŸ‡¬πŸ‡§ HLCL Helical 717 M 0.75 % 0.02 GBP
GB0001403152 πŸ‡¬πŸ‡§ BSV British Smaller Companies VCT 157 M 2.50 % 0.02 GBP
GB00BYYJL418 πŸ‡¬πŸ‡§ NXR Norcros 308 M 3.04 % 0.07 GBP
GB0000055888 πŸ‡¬πŸ‡§ DSCV discoverIE 1 B 1.21 % 0.08 GBP
GB00BNR4T868 πŸ‡¬πŸ‡§ RWI Renewi 837 M 0.72 % 0.05 GBP
GB0005368062 πŸ‡¬πŸ‡§ LWI Lowland Investment 470 M 1.27 % 0.02 GBP

28, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US3873281071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GVA Granite Construction 2 B 0.21 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGLS Tecnoglass 2 B 0.63 % 0.11 USD
US2772761019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EGP EastGroup Properties 8 B 0.76 % 1.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CM Canadian Imperial Bank of Commerce 52 B 1.34 % 0.66 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGRE Paramount Group 2 B 0.47 % 0.04 USD
US78440X8048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLG SL Green Realty 5 B 0.45 % 0.25 USD
US6703461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NUE Nucor 33 B 0.34 % 0.54 USD
US98421M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRX Xerox 3 B 1.88 % 0.25 USD
US24906P1093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRAY Dentsply Sirona 11 B 0.63 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEB Pebblebrook Hotel Trust 3 B 0.06 % 0.01 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLYM Plymouth Industrial REIT 1 B 1.35 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRT PermRock Royalty Trust 83 M 0.49 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD
US3546131018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BEN Franklin Resources 17 B 1.36 % 0.31 USD
US05508R1068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGS B&G Foods 2 B 2.28 % 0.19 USD
US5261071071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LII Lennox International 12 B 0.21 % 1.15 USD
US49427F1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRC Kilroy Realty 8 B 1.71 % 0.54 USD
US45781V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IIPR Innovative Industrial Properties 6 B 1.76 % 1.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDT Medtronic 149 B 0.77 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DEI Douglas Emmett 6 B 0.83 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STWD Starwood Property Trust 7 B 2.26 % 0.48 USD
US00215F1075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATNI ATN International 657 M 1.09 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADC Agree Realty 5 B 0.34 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCPT Four Corners Property Trust 2 B 1.27 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBT Permian Basin Royalty Trust 432 M 0.43 % 0.07 USD
US03064D1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COLD Americold Realty Trust 8 B 0.87 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LXP Lexington Realty Trust 4 B 1.21 % 0.13 USD
US8581191009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STLD Steel Dynamics 13 B 0.36 % 0.46 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 1.17 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHR Braemar Hotels & Resorts 306 M 1.16 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REXR Rexford Industrial Realty 11 B 0.71 % 0.42 USD
US6361801011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NFG National Fuel Gas 5 B 0.94 % 0.52 USD
US4448591028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUM Humana 55 B 0.25 % 0.89 USD
US5339001068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LECO Lincoln Electric 8 B 0.38 % 0.71 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 2 B 3.23 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MITT AG Mortgage Investment Trust 237 M 2.72 % 0.19 USD
CA13645T1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CP Canadian Pacific Railway 48 B 0.18 % 0.14 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PK Park Hotels & Resorts 4 B 1.84 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAFE Safehold 4 B 0.47 % 0.18 USD
US1331311027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPT Camden Property Trust 17 B 0.94 % 1.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFA MFA Financial 2 B 3.14 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXS AXIS Capital Holdings 4 B 0.76 % 0.44 USD
US29472R1086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ELS Equity LifeStyle Properties 15 B 0.74 % 0.48 USD
US32054K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FR First Industrial Realty Trust 8 B 0.78 % 0.37 USD
US3024913036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FMC FMC 13 B 1.03 % 0.58 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIM Chimera Investment 4 B 3.87 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REVG REV Group 1 B 0.47 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPHC Canterbury Park Holding 81 M 0.26 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VET Vermilion Energy 1 B 0.45 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AKR Acadia Realty Trust 2 B 1.11 % 0.18 USD
US7512121010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RL Ralph Lauren 9 B 0.45 % 0.83 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INBK First Internet Bancorp 432 M 0.16 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRT Cross Timbers Royalty Trust 75 M 0.20 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRP TransCanada 47 B 1.33 % 0.70 USD
US92936U1097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPC W.P. Carey 14 B 1.58 % 0.87 USD
US4523081093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITW Illinois Tool Works 74 B 0.58 % 1.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SHO Sunstone Hotel Investors 2 B 0.91 % 0.09 USD
US6098391054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MPWR Monolithic Power Systems 25 B 0.15 % 1.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHI National Health Investors 2 B 1.46 % 0.90 USD
US9202531011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMI Valmont Industries 5 B 0.22 % 0.60 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NRC National Research 1 B 0.31 % 0.12 USD
US2358511028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHR Danaher 231 B 0.11 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSV FirstService 9 B 0.20 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRT Independence Realty Trust 3 B 0.76 % 0.16 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBD Goldman Sachs BDC 2 B 2.66 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABCB Ameris Bancorp 3 B 0.37 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFC Ellington Financial 995 M 0.86 % 0.13 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OR Osisko Gold Royalties 2 B 0.45 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LADR Ladder Capital 1 B 2.12 % 0.23 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ YORW York Water 608 M 0.51 % 0.21 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRIM Primoris Services 1 B 0.27 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KW Kennedy-Wilson 3 B 0.63 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFG OFG Bancorp 1 B 0.97 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STN Stantec 6 B 0.35 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NLY Annaly Capital Management 12 B 10.69 % 0.65 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HIMX Himax Technologies 2 B 4.01 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHC National HealthCare 1 B 0.86 % 0.61 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYK Stryker 92 B 0.39 % 0.80 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOX Amdocs 9 B 0.57 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHP Ryman Hospitality Properties 4 B 1.44 % 1.10 USD
US44107P1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HST Host Hotels & Resorts 12 B 1.09 % 0.20 USD
US1265011056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTS CTS 1 B 0.08 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPR EPR Properties 4 B 0.60 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACRE Ares Commercial Real Estate 711 M 1.98 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTR Nutrien 39 B 0.68 % 0.54 USD
US1011211018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXP Boston Properties 17 B 1.59 % 0.98 USD
US03784Y2000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APLE Apple Hospitality REIT 3 B 0.55 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KREF KKR Real Estate Finance Trust 1 B 1.41 % 0.25 USD
US9029733048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ USB U.S. Bancorp 85 B 1.23 % 0.49 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AQN Algonquin Power & Utilities 9 B 0.79 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EARN Ellington Residential Mortgage REIT 147 M 1.04 % 0.08 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHE Benchmark Electronics 856 M 0.75 % 0.17 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIX Six Flags Entertainment 3 B 6.64 % 1.53 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORC Orchid Island Capital 812 M 4.10 % 0.12 USD
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRH DiamondRock Hospitality 2 B 0.37 % 0.03 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIGI Colliers International Group 6 B 0.13 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXMT Blackstone Mortgage Trust 5 B 2.20 % 0.62 USD
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.35 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 159 M 2.30 % 0.15 USD
US2971781057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESS Essex Property Trust 22 B 0.88 % 2.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBNC First Bancorp (North Carolina) 2 B 0.62 % 0.22 USD
US3167731005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FITB Fifth Third Bancorp 30 B 0.97 % 0.35 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KDP Keurig Dr Pepper 50 B 0.60 % 0.22 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPRT Essential Properties Realty Trust 3 B 1.31 % 0.29 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BANF BancFirst (Oklahoma) 2 B 0.44 % 0.43 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ XHR Xenia Hotels & Resorts 2 B 0.82 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SUI Sun Communities 23 B 0.58 % 0.94 USD
US0534841012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVB AvalonBay Communities 33 B 0.83 % 1.70 USD
US29358P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENSG Ensign Group 4 B 0.05 % 0.06 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGNC AGNC Investment 8 B 1.05 % 0.12 USD
US16208T1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLDT Chatham Lodging Trust 591 M 0.85 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NAT Nordic American Tankers 320 M 5.80 % 0.12 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FUN Cedar Fair LP 3 B 3.33 % 1.53 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NYMT New York Mortgage Trust 1 B 7.04 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CGBD TCG BDC 740 M 3.07 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RLJ RLJ Lodging Trust 2 B 0.90 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RC Ready Capital 1 B 2.44 % 0.30 USD
US88146M1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRNO Terreno Realty 6 B 0.78 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOWN TowneBank 2 B 0.90 % 0.25 USD
US69331C1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PCG PG&E 28 B 0.06 % 0.01 USD
US2441991054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DE Deere & Co 111 B 0.39 % 1.47 USD
US2540671011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DDS Dillard's 7 B 0.06 % 0.25 USD
US0152711091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARE Alexandria Real Estate Equities 32 B 1.12 % 1.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTRE CareTrust REIT 2 B 1.52 % 0.29 USD
US34354P1057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLS Flowserve 4 B 0.44 % 0.21 USD
US6092071058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDLZ Mondelez International 84 B 0.64 % 0.43 USD

01, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWCO Consolidated Water 171 M 0.64 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OEC Orion Engineered Carbons SA 1 B 0.13 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD
US0091581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APD Air Products & Chemicals 66 B 0.65 % 1.77 USD
US0341641035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ANDE Andersons 1 B 0.38 % 0.19 USD
US7561091049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ O Realty Income 39 B 0.49 % 0.26 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQR Equity Residential 32 B 0.93 % 0.68 USD
US9780971035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWW Wolverine World Wide 3 B 0.72 % 0.10 USD
US4571871023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INGR Ingredion 6 B 0.68 % 0.78 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.38 % 0.30 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FPI Farmland Partners 537 M 0.44 % 0.06 USD
US4538361084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INDB Independent Bank (Massachusetts) 4 B 1.23 % 0.57 USD
US7547301090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RJF Raymond James Financial 20 B 0.37 % 0.45 USD
US8574771031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STT State Street 34 B 0.96 % 0.69 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EHC Encompass Health 6 B 0.32 % 0.15 USD
US4228061093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HEI HEICO 18 B 0.05 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TPL Texas Pacific Land Trust 10 B 0.65 % 10.00 USD
US92276F1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VTR Ventas 20 B 0.89 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBC Great Southern Bancorp (Missouri) 748 M 0.67 % 0.40 USD
DE0005654933 πŸ‡©πŸ‡ͺ EIN3 Einhell 897 M 2.03 % 2.90 EUR
US2017231034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMC Commercial Metals 4 B 0.33 % 0.18 USD
US74762E1029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PWR Quanta Services 17 B 0.03 % 0.09 USD
US9507551086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WERN Werner Enterprises 3 B 0.39 % 0.14 USD
US1699051066 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHH Choice Hotels International 8 B 0.24 % 0.29 USD
US2296631094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUBE CubeSmart 12 B 1.13 % 0.51 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 0.51 % 0.05 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WASH Washington Trust Bancorp 957 M 1.14 % 0.56 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLPC Preformed Line Products 319 M 0.32 % 0.20 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ISTR Investar Holding 189 M 0.45 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FULT Fulton Financial 3 B 1.17 % 0.17 USD
US7055731035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEGA Pegasystems 9 B 0.05 % 0.03 USD
US14149Y1082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAH Cardinal Health 13 B 0.48 % 0.51 USD

02, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACU Acme United 117 M 0.47 % 0.15 USD
US1282461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVGW Calavo Growers 735 M 0.42 % 0.10 USD
US00846U1016 πŸ‡ΊπŸ‡Έ A Agilent Technologies 47 B 0.18 % 0.24 USD
US7607591002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RSG Republic Services 43 B 0.28 % 0.54 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UMC United Microelectronics 28 B 7.08 % 0.46 USD
US11120U1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRX Brixmor Property Group 7 B 1.21 % 0.27 USD

03, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US8851601018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ THO Thor Industries 6 B 0.53 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCS Steelcase 1 B 0.93 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD
US8290731053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.16 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.09 % 0.42 USD
US2963151046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESE ESCO Technologies 2 B 0.08 % 0.08 USD
US1344291091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPB Campbell Soup 12 B 0.83 % 0.37 USD
US7433151039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGR Progressive 56 B 0.05 % 0.10 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMCSA Comcast 233 B 0.77 % 0.31 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD
US0594603039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBD Bradesco 36 B 0.15 % 0.00 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDN Brandywine Realty Trust 2 B 1.54 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.32 % 0.78 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD
US5006432000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KFY Korn/Ferry International 4 B 0.54 % 0.37 USD

04, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B2NDK989 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGN Young's 943 M 1.73 % 0.11 GBP
GB00B2NDK765 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGA Young's 943 M 1.13 % 0.11 GBP
GB0002869419 πŸ‡¬πŸ‡§ BYG Big Yellow 4 B 1.93 % 0.23 GBP
GB00B1N7Z094 πŸ‡¬πŸ‡§ SAFE Safestore 4 B 1.25 % 0.10 GBP
GB0003292009 πŸ‡¬πŸ‡§ ICGT ICG Enterprise Trust 1 B 0.72 % 0.09 GBP
GB00B2NGPM57 πŸ‡¬πŸ‡§ PAG Paragon Banking 2 B 1.76 % 0.13 GBP
GB00BYSRMH16 πŸ‡¬πŸ‡§ CCJI CC Japan Income & Growth 279 M 0.87 % 0.02 GBP
GB00B02QND93 πŸ‡¬πŸ‡§ PAY PayPoint 557 M 1.51 % 0.10 GBP
GB00BKS7YK08 πŸ‡¬πŸ‡§ TET Treatt 913 M β€’ 0.03
GB00B0HW5366 πŸ‡¬πŸ‡§ RECI Real Estate Credit Investments 469 M 2.43 % 0.03 GBP
BMG917071026 πŸ‡¬πŸ‡§ UTL UIL 269 M 1.93 % 0.02 GBP
GB00B67G5X01 πŸ‡¬πŸ‡§ WKP Workspace 2 B 3.23 % 0.19 GBP
GB0002258472 πŸ‡¬πŸ‡§ MNL Manchester & London Investment Trust 319 M 0.84 % 0.07 GBP
GB0032089863 πŸ‡¬πŸ‡§ NXT NEXT 14 B 1.54 % 1.41 GBP
BMG4209G2077 πŸ‡¬πŸ‡§ GKP Gulf Keystone Petroleum 513 M 4.53 % 0.07 GBP
GB0005372411 πŸ‡¬πŸ‡§ MNP Martin Currie Global Portfolio Trust 482 M 0.24 % 0.01 GBP
GB00BD7XPJ64 πŸ‡¬πŸ‡§ NRR NewRiver REIT 345 M 4.32 % 0.03 GBP
GB0008052507 πŸ‡¬πŸ‡§ SHRS Shires Income 106 M 1.95 % 0.05 GBP
GB00B1YPC344 πŸ‡¬πŸ‡§ FSTA Fuller's 564 M 1.59 % 0.11 GBP
GB00B13VDP26 πŸ‡¬πŸ‡§ ARTL Alpha Real Trust 136 M 0.85 % 0.01 GBP
GB0006111909 πŸ‡¬πŸ‡§ MYI Murray International Trust 2 B 0.99 % 0.03 GBP
GB00BDGKMY29 πŸ‡¬πŸ‡§ BPCR BioPharma Credit 1 B β€’ 0.02 GBP
GB0001012045 πŸ‡¬πŸ‡§ BISI Bisichi 12 M 4.94 % 0.04 GBP
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 0.87 % 0.08 GBP

05, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFBC Preferred Bank 1 B 1.02 % 0.70 USD
US64110D1046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTAP NetApp 20 B 0.41 % 0.52 USD
US3695501086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GD General Dynamics 53 B 0.48 % 1.42 USD
US46625H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JPM JPMorgan 472 B 0.59 % 1.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGLD Royal Gold 7 B 0.36 % 0.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABM ABM Industries 3 B 0.52 % 0.23 USD
US1101221083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 1.43 % 0.60 USD
US8894781033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOL Toll Brothers 8 B 0.20 % 0.23 USD
US8718291078 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYY Sysco 37 B 0.70 % 0.51 USD
US17275R1023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSCO Cisco 232 B 0.85 % 0.40 USD
US2925621052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WIRE Encore Wire (Delaware) 3 B 0.01 % 0.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TWO Two Harbors Investment 2 B 9.16 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.38 % 0.04 USD
US0258161092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXP American Express 121 B 0.30 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD
US5260571048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LEN Lennar – 0.33 % 0.50 USD
US3719011096 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTX Gentex 8 B 0.36 % 0.12 USD

08, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UVV Universal 1 B 1.33 % 0.81 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DIS Walt Disney 269 B 0.47 % 0.45 USD
US6708371033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OGE OGE Energy 7 B 1.18 % 0.42 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSBF Waterstone Financial 517 M 0.86 % 0.15 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.62 % 0.25 USD
US74834L1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DGX Quest Diagnostics 19 B 0.54 % 0.75 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESCA Escalade 258 M 1.19 % 0.15 USD
US7766961061 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ROP Roper Technologies 50 B 0.13 % 0.75 USD

09, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MA Mastercard 319 B 0.21 % 0.66 USD
US2566771059 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DG Dollar General 52 B 0.46 % 0.59 USD
US29530P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERIE Erie Indemnity 11 B 0.36 % 1.28 USD
US49803T3005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.14 % 0.25 USD

10, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US4612021034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INTU Intuit 191 B 0.14 % 0.90 USD
US45867G1013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IDCC InterDigital 2 B 0.34 % 0.40 USD
US3647601083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPS Gap 7 B 0.61 % 0.15 USD
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.36 % 0.24 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATHM Autohome 4 B 1.45 % 0.57 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.12 % 0.74 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD
US9026531049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UDR UDR 17 B 1.04 % 0.43 USD
US2371941053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRI Darden Restaurants 18 B 0.91 % 1.40 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ APOG Apogee Enterprises 1 B 0.63 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIO City Office REIT 726 M 0.77 % 0.10 USD
US92343V1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VZ Verizon 220 B 1.65 % 0.67 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 2.05 % 0.12 USD

11, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US48282T1043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KAI Kadant 3 B 0.11 % 0.32 USD
GB00B3NWT178 πŸ‡¬πŸ‡§ ANP Anpario 186 M 2.52 % 0.08 GBP
GB00B2PDGW16 πŸ‡¬πŸ‡§ SMWH WH Smith 2 B 0.94 % 0.11 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GE General Electric 107 B 0.44 % 0.28 USD
GB0001615219 πŸ‡¬πŸ‡§ CFYN Caffyns 18 M 1.11 % 0.05 GBP
US68389X1054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORCL Oracle 253 B 0.28 % 0.40 USD
GB00B14SKR37 πŸ‡¬πŸ‡§ CMCX CMC Markets 918 M 2.30 % 0.07 GBP
US4791671088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JOUT Johnson Outdoors 1 B 0.97 % 0.33 USD
GB0008976119 πŸ‡¬πŸ‡§ CCT Character 149 M 2.68 % 0.08 GBP
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD
IE00B4BNMY34 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACN Accenture 229 B 0.42 % 1.29 USD
GB00B1RTFN43 πŸ‡¬πŸ‡§ UAV Unicorn AIM VCT 412 M 3.11 % 0.03 GBP
GB0004052071 πŸ‡¬πŸ‡§ HLMA Halma 15 B 0.50 % 0.13 GBP
GB00BDZWB751 πŸ‡¬πŸ‡§ CBOX Cake Box 201 M 3.59 % 0.06 GBP
GB00BLTVCF91 πŸ‡¬πŸ‡§ SHOE Shoe Zone 67 M 1.56 % 0.03 GBP
GB0006081037 πŸ‡¬πŸ‡§ MTVW Mountview Estates 732 M 2.84 % 2.75 GBP
GB0003061511 πŸ‡¬πŸ‡§ SDG Sanderson 160 M 2.68 % 0.03 GBP
GB0030329360 πŸ‡¬πŸ‡§ WIN Wincanton 581 M 1.59 % 0.10 GBP
GB0006650450 πŸ‡¬πŸ‡§ OXIG Oxford Instruments 2 B 0.61 % 0.16 GBP
GB00BY7R8K77 πŸ‡¬πŸ‡§ SERE Schroder European Real Estate Investment Trust 180 M 1.55 % 0.01 GBP

12, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD
US00751Y1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAP Advance Auto Parts 14 B 0.38 % 0.25 USD
US8086251076 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAIC Science Applications International 5 B 0.32 % 0.37 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD
US02553E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.62 % 0.13 USD
US5915202007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MEI Methode Electronics 2 B 1.37 % 0.14 USD
US45167R1041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IEX IDEX 18 B 0.34 % 0.69 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TNP Tsakos Energy Navigation 160 M 6.28 % 0.60 USD

15, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSQ Townsquare Media 212 M 2.36 % 0.20 USD
US4404521001 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HRL Hormel Foods 23 B 0.92 % 0.28 USD
US6907421019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OC Owens Corning 9 B 0.34 % 0.60 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABBV AbbVie 210 B 1.01 % 1.55 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRN Trinity Industries 3 B 1.15 % 0.28 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BFS Saul Centers 1 B 1.23 % 0.59 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFB Bel Fuse 156 M 0.46 % 0.07 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BELFA Bel Fuse 156 M 0.28 % 0.06 USD
US1778351056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHCO City Holding 1 B 0.69 % 0.72 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
US59522J1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAA Mid-America Apartment Communities 23 B 1.04 % 1.47 USD
US0028241000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABT Abbott 223 B 0.52 % 0.55 USD

17, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VSEC VSE 739 M 0.27 % 0.10 USD
US5805891091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGRC McGrath RentCorp 2 B 0.44 % 0.48 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DCOM Dime Community Bancshares 1 B 0.83 % 0.25 USD
US26875P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EOG EOG Resources 50 B 0.75 % 0.91 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGCO RGC Resources 180 M 0.98 % 0.20 USD
US7473161070 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KWR Quaker Chemical 4 B 0.27 % 0.46 USD

18, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0001795680 πŸ‡¬πŸ‡§ CGS Castings 216 M 3.73 % 0.14 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FUNC First United 129 M 1.12 % 0.20 USD
IE00B010DT83 πŸ‡¬πŸ‡§ CCR C&C 1 B 2.52 % 0.04 GBP
GB00BJHPLV88 πŸ‡¬πŸ‡§ N91 Ninety One 3 B 3.67 % 0.06 GBP
US98978V1035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZTS Zoetis 104 B 0.25 % 0.43 USD
GB00BMH18Q19 πŸ‡¬πŸ‡§ BYIT Bytes Technology 2 B 2.58 % 0.15 GBP
GB00B5B7YS03 πŸ‡¬πŸ‡§ PGOO ProVen Growth & Income VCT 199 M 2.94 % 0.02 GBP
GB0002318888 πŸ‡¬πŸ‡§ CWK Cranswick 3 B 1.52 % 0.67 GBP
US3846371041 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GHC Graham Holdings 3 B 0.24 % 1.72 USD
GB00B8GH9P84 πŸ‡¬πŸ‡§ PVN ProVen VCT 181 M 2.87 % 0.02 GBP

19, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9699041011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSM Williams-Sonoma 15 B 0.19 % 0.57 USD
US7033951036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PDCO Patterson Cos. 3 B 1.07 % 0.26 USD
DE0007297004 πŸ‡©πŸ‡ͺ SZU SΓΌdzucker 3 B 4.54 % 0.70 EUR
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNR Pentair 12 B 0.49 % 0.23 USD
US1941621039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CL Colgate-Palmolive 66 B 0.51 % 0.50 USD
US9292361071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WDFC WD-40 3 B 0.40 % 0.88 USD
US22410J1060 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CBRL Cracker Barrel Old Country Store 3 B 0.56 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NVT nVent Electric 6 B 0.60 % 0.19 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXM Oxford Industries 2 B 0.77 % 0.67 USD

22, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US03743Q1085 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APA Apache 10 B 0.89 % 0.25 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAT Caterpillar 108 B 0.79 % 1.41 USD
US3841091040 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GGG Graco 13 B 0.32 % 0.26 USD

23, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGX Argan 638 M 0.79 % 0.30 USD

24, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US5486611073 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOW Lowe's Cos. 170 B 0.50 % 1.15 USD

25, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0006450703 πŸ‡¬πŸ‡§ NVT Northern Venture Trust 152 M 2.78 % 0.02 GBP
GB0007908733 πŸ‡¬πŸ‡§ SSE SSE 22 B 2.19 % 0.40 GBP
GB0030961691 πŸ‡¬πŸ‡§ BRIG BlackRock Income and Growth Investment Trust 52 M 1.37 % 0.03 GBP
GB0031152027 πŸ‡¬πŸ‡§ NTN Northern 3 VCT 149 M 2.60 % 0.02 GBP
GB0005356430 πŸ‡¬πŸ‡§ NTV Northern 2 VCT 141 M 2.20 % 0.01 GBP
GB00BLPHTX84 πŸ‡¬πŸ‡§ ELIX Elixirr 376 M 1.68 % 0.10 GBP
CA7800871021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RY Royal Bank of Canada 145 B 1.00 % 1.04 USD
GB0002235736 πŸ‡¬πŸ‡§ CRU Coral Products 17 M 1.92 % 0.00 GBP
GB00B0WMWD03 πŸ‡¬πŸ‡§ QQ QinetiQ 2 B 1.26 % 0.06 GBP
JE00BD3QJR55 πŸ‡¬πŸ‡§ FSFL Foresight Solar Fund 814 M 2.22 % 0.02 GBP
GB0033147751 πŸ‡¬πŸ‡§ BMY Bloomsbury Publishing 396 M 1.80 % 0.11 GBP
GB00BF5SGF06 πŸ‡¬πŸ‡§ PCA Palace Capital 160 M 1.58 % 0.04 GBP
GB0034202076 πŸ‡¬πŸ‡§ OOA Octopus AIM VCT 255 M 12.03 % 0.07 GBP
GB00BNNTLN49 πŸ‡¬πŸ‡§ PNN Pennon 5 B 4.98 % 0.30 GBP

26, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
BMG812761002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIG Signet Jewelers 5 B 0.32 % 0.29 USD

29, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD

30, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMO Bank of Montreal 70 B 1.17 % 1.13 USD
US2473617023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DAL Delta Air Lines 23 B 0.30 % 0.15 USD

31, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9553061055 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WST West Pharma 33 B 0.06 % 0.20 USD
US92828Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VRTS Virtus Investment Partners 2 B 0.87 % 1.90 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NI NiSource 10 B 0.88 % 0.27 USD

01, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0008794710 πŸ‡¬πŸ‡§ TEP Telecom Plus 2 B 2.69 % 0.47 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LCUT Lifetime Brands 370 M 0.38 % 0.04 USD
GB0000600931 πŸ‡¬πŸ‡§ BMS Braemar Shipping Services 92 M 3.01 % 0.09 GBP
US1475281036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CASY Casey's General Stores 7 B 0.13 % 0.50 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATLO Ames National 223 M 1.22 % 0.27 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PNW Pinnacle West Capital 7 B 1.18 % 0.88 USD

02, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.38 % 0.04 USD

07, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD

08, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0031977944 πŸ‡¬πŸ‡§ LTI Lindsell Train Investment Trust 347 M 0.01 % 0.05 GBP
GB0002631934 πŸ‡¬πŸ‡§ BVT Baronsmead Venture Trust 276 M 3.21 % 0.02 GBP
GB0030028103 πŸ‡¬πŸ‡§ BMD Baronsmead Second Venture Trust 300 M 3.10 % 0.02 GBP
GB0000667013 πŸ‡¬πŸ‡§ AVON Avon Protection 446 M 0.53 % 0.07 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.62 % 0.25 USD
GB0000536739 πŸ‡¬πŸ‡§ AHT Ashtead 37 B 1.65 % 0.89 GBP
GB0000163088 πŸ‡¬πŸ‡§ SDY Speedy Hire 467 M 5.29 % 0.02 GBP
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIMO Silicon Motion Technology 2 B 0.61 % 0.50 USD

09, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ODC Oil-Dri of America 253 M 1.00 % 0.31 USD

12, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD
US7739031091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ROK Rockwell Automation 39 B 0.48 % 1.25 USD

14, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US7415111092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSMT PriceSmart 2 B 0.72 % 0.58 USD

15, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US7415111092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSMT PriceSmart 2 B 0.72 % 0.58 USD
GB0008536574 πŸ‡¬πŸ‡§ HOT Henderson Opportunities Trust 141 M 0.67 % 0.02 GBP
GB0004543517 πŸ‡¬πŸ‡§ MTE Montanaro European Smaller Companies Trust 506 M 0.64 % 0.01 GBP
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.74 % 0.02 GBP
GB0007913485 πŸ‡¬πŸ‡§ BGUK Baillie Gifford UK Growth Trust 475 M 3.27 % 0.06 GBP
US8448951025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SWX Southwest Gas 4 B 0.84 % 0.62 USD
GB00B45C9X44 πŸ‡¬πŸ‡§ CHG Chemring 1 B 0.69 % 0.03 GBP
GB0004281639 πŸ‡¬πŸ‡§ IOM iomart 205 M 2.22 % 0.03 GBP
US8725401090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TJX TJX Cos. 84 B 0.34 % 0.38 USD
US5949181045 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MSFT Microsoft 2 T 0.17 % 0.75 USD

16, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US75513E1010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RTX Raytheon 131 B 0.65 % 0.63 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMSWA American Software 769 M 0.67 % 0.11 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
US8552441094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SBUX Starbucks 129 B 0.71 % 0.57 USD
US9311421039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMT Walmart 404 B 0.17 % 0.21 USD
US4234521015 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HP Helmerich & Payne 3 B 1.24 % 0.42 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GBDC Golub Capital BDC 3 B 0.38 % 0.05 USD

19, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQNR Equinor ASA 81 B 2.07 % 0.70 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BG Bunge 13 B 0.75 % 0.68 USD

21, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US87612E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGT Target 119 B 0.77 % 1.12 USD

22, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00BDDN1T20 πŸ‡¬πŸ‡§ XPS XPS Pensions 381 M 2.41 % 0.07 GBP
GB00B17BBQ50 πŸ‡¬πŸ‡§ INVP Investec 3 B 3.30 % 0.19 GBP
GB0004544929 πŸ‡¬πŸ‡§ IMB Imperial Brands 20 B 1.10 % 0.22 GBP
GB0000100767 πŸ‡¬πŸ‡§ AAS Aberdeen Standard Asia 614 M 0.57 % 0.02 GBP
US0382221051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AMAT Applied Materials 129 B 0.17 % 0.40 USD

23, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.43 % 0.65 USD

28, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD

29, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B02QND93 πŸ‡¬πŸ‡§ PAY PayPoint 557 M 1.51 % 0.10 GBP
GB00BYX7JT74 πŸ‡¬πŸ‡§ DEC Diversified Energy 1 B β€’ 0.29 USD
GB00BVYVFW23 πŸ‡¬πŸ‡§ AUTO Auto Trader 9 B 0.79 % 0.06 GBP
JE00B4T3BW64 πŸ‡¬πŸ‡§ GLEN Glencore 62 B β€’ 0.07 USD

30, August

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9024941034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TSN Tyson Foods 30 B 0.87 % 0.49 USD

03, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.82 % 0.06 USD

04, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.38 % 0.04 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.82 % 0.06 USD

05, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B27YGJ97 πŸ‡¬πŸ‡§ SFR Severfield 286 M 3.04 % 0.02 GBP
GB0008220112 πŸ‡¬πŸ‡§ SMDS DS Smith 7 B 3.32 % 0.12 GBP
GB00BDR6V192 πŸ‡¬πŸ‡§ RFX Ramsdens 65 M 1.87 % 0.04 GBP

06, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.62 % 0.25 USD

11, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HPQ HP 40 B 0.86 % 0.28 USD

12, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NE Noble 1 B 1.97 % 0.50 USD

13, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.46 % 0.75 USD

16, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DTE DTE Energy 21 B 0.79 % 1.02 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OXSQ Oxford Square Capital 204 M 0.96 % 0.04 USD
US45866F1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.45 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GROW U.S. Global Investors 86 M 0.17 % 0.01 USD

19, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0033359141 πŸ‡¬πŸ‡§ ECK Eckoh 207 M 1.78 % 0.01 GBP
GB00B0L9C092 πŸ‡¬πŸ‡§ DRV Driver 41 M 2.94 % 0.01 GBP
GB00B8VZXT93 πŸ‡¬πŸ‡§ CRST Crest Nicholson 1 B 0.42 % 0.01 GBP

24, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.87 % 0.06 USD

26, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.37 % 0.59 GBP
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD

27, September

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD

03, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB00B01YXQ71 πŸ‡¬πŸ‡§ FEN Frenkel Topping 106 M 3.03 % 0.01 GBP
GB00BZ0D6727 πŸ‡¬πŸ‡§ KNOS Kainos 3 B 1.74 % 0.19 GBP
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD

04, October

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD

14, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GG00BPFJTF46 πŸ‡¬πŸ‡§ PSH Pershing Square 8 B 0.34 % 0.15 GBP
GG00BJ0JVY01 πŸ‡¬πŸ‡§ NESF NextEnergy Solar Fund 776 M 2.74 % 0.02 GBP

18, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BG Bunge 13 B 0.75 % 0.68 USD

21, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0000100767 πŸ‡¬πŸ‡§ AAS Aberdeen Standard Asia 614 M 0.57 % 0.02 GBP

22, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.43 % 0.65 USD

23, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0000100767 πŸ‡¬πŸ‡§ AAS Aberdeen Standard Asia 614 M 0.80 % 0.02 GBP

29, November

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GBDC Golub Capital BDC 3 B 0.38 % 0.05 USD

03, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.82 % 0.06 USD

04, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FF FutureFuel 343 M 0.82 % 0.06 USD

13, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US9311421039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WMT Walmart 404 B 0.17 % 0.21 USD
DE0007074007 πŸ‡©πŸ‡ͺ KWS KWS SAAT 3 B 1.62 % 0.90 EUR
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.46 % 0.75 USD

16, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US45866F1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ICE Intercontinental Exchange 73 B 0.33 % 0.45 USD

17, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

19, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.37 % 0.59 GBP

20, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD

23, December

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.87 % 0.06 USD

18, February

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BG Bunge 13 B 0.75 % 0.68 USD

21, February

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0102993182 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TEL TE Connectivity 51 B 0.43 % 0.65 USD

14, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
CH0114405324 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GRMN Garmin 27 B 0.46 % 0.75 USD

25, March

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD

24, June

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
US7365088472 πŸ‡ΊπŸ‡Έ POR Portland General Electric 5 B 1.17 % 0.50 USD Jun 24
US6350171061 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FIZZ National Beverage 5 B 6.67 % 3.25 USD Jun 24
US11135F1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVGO Broadcom 230 B 0.32 % 5.25 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTY Guaranty Bancshares (Texas) 477 M 0.66 % 0.24 USD Jun 24
DE0005405104 πŸ‡©πŸ‡ͺ TSS InnoTec TSS 133 M 5.63 % 0.40 EUR Jun 24
US0844231029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WRB W.R. Berkley 14 B 0.77 % 0.62 USD Jun 24
IE00BY7QL619 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JCI Johnson Controls International 55 B 0.54 % 0.37 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DX Dynex Capital 629 M 0.80 % 0.13 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 1.12 % 0.05 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FDX FedEx 63 B 0.62 % 1.38 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NATH Nathan's Famous 255 M 0.86 % 0.50 USD Jun 24
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OLP One Liberty Properties 702 M 1.70 % 0.45 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FGBI First Guaranty Bancshares 217 M 0.64 % 0.16 USD Jun 25
US91879Q1094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MTN Vail Resorts 14 B 1.24 % 2.22 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HTLD Heartland Express 1 B 0.14 % 0.02 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EC Ecopetrol SA 28 B 7.22 % 0.80 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STM STMicroelectronics NV 45 B 0.30 % 0.09 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARCO Arcos Dorados 1 B 0.87 % 0.06 USD Jun 25
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRT BRT Apartments 348 M 1.14 % 0.25 USD Jun 25
US98956P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ZBH Zimmer Biomet 27 B 0.22 % 0.24 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PSEC Prospect Capital 3 B 0.84 % 0.06 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVD American Vanguard 465 M 0.13 % 0.03 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AHH Armada Hoffler Properties 884 M 1.57 % 0.21 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLXS Flexsteel Industries 192 M 0.83 % 0.15 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFLX Omega Flex 1 B 0.32 % 0.34 USD Jun 26
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MERC Mercer International 736 M 0.56 % 0.08 USD Jun 26
GB0009064097 πŸ‡¬πŸ‡§ TRY TR Property Investment Trust 2 B 3.11 % 0.10 GBP Jun 27
GB00BG0P0V73 πŸ‡¬πŸ‡§ GSF Gore Street Energy Storage Fund 534 M 2.26 % 0.02 GBP Jun 27
GG00B1W3VF54 πŸ‡¬πŸ‡§ SRE Sirius Real Estate 2 B 3.10 % 0.03 GBP Jun 27
GB00BD6P7Y24 πŸ‡¬πŸ‡§ FRAN Franchise Brands 178 M 0.79 % 0.01 GBP Jun 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IMOS ChipMOS Technologies 1 B 4.66 % 1.11 USD Jun 27
GB00BYV8MN78 πŸ‡¬πŸ‡§ SHED Urban Logistics REIT 752 M 3.51 % 0.04 GBP Jun 27
GG00BYZSSY63 πŸ‡¬πŸ‡§ DUKE Duke Royalty 197 M 2.28 % 0.01 GBP Jun 27
GB00BD6GN030 πŸ‡¬πŸ‡§ VMUK Virgin Money UK 3 B 0.94 % 0.02 GBP Jun 27
GB00B5ZZY915 πŸ‡¬πŸ‡§ JEMI JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust 561 M 0.72 % 0.01 GBP Jun 27
GB00B0CY5V57 πŸ‡¬πŸ‡§ SQZ Serica Energy 716 M 9.19 % 0.14 GBP Jun 27
GB00B07YBS95 πŸ‡¬πŸ‡§ FTF Foresight Enterprise VCT 152 M 5.37 % 0.03 GBP Jun 27
GB0005630420 πŸ‡¬πŸ‡§ MER Mears 274 M 2.54 % 0.09 GBP Jun 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GTY Getty Realty 1 B 1.66 % 0.45 USD Jun 27
GB00B0XLRJ79 πŸ‡¬πŸ‡§ BPM B.P. Marsh 161 M 1.04 % 0.05 GBP Jun 27
GB0002183191 πŸ‡¬πŸ‡§ CNC Concurrent Technologies 73 M 0.94 % 0.01 GBP Jun 27
GB00B02L3W35 πŸ‡¬πŸ‡§ BKG Berkeley 7 B 0.70 % 0.33 GBP Jun 27
GB0006615826 πŸ‡¬πŸ‡§ SDV Chelverton UK Dividend Trust 57 M 1.91 % 0.03 GBP Jun 27
GB0006827546 πŸ‡¬πŸ‡§ PNL Personal Assets Trust 2 B 0.61 % 0.03 GBP Jun 27
GB00B02WHS05 πŸ‡¬πŸ‡§ HHV Hargreave Hale AIM VCT 328 M 5.87 % 0.03 GBP Jun 27
GB00BYX1P358 πŸ‡¬πŸ‡§ TAM Tatton Asset Management 472 M 1.26 % 0.08 GBP Jun 27
GB0002875804 πŸ‡¬πŸ‡§ BATS British American Tobacco 78 B 2.37 % 0.59 GBP Jun 27
US8168511090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SRE Sempra Energy 39 B 0.82 % 0.62 USD Jun 27
GB0031743007 πŸ‡¬πŸ‡§ BRBY Burberry 10 B 4.34 % 0.43 GBP Jun 27
GB00B1GK4645 πŸ‡¬πŸ‡§ VTU Vertu Motors 286 M 1.91 % 0.02 GBP Jun 27
GB00B7N0K053 πŸ‡¬πŸ‡§ PFD Premier Foods 1 B 1.03 % 0.02 GBP Jun 27
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD Jun 27
GB0005132070 πŸ‡¬πŸ‡§ PNS Panther Securities 65 M 1.90 % 0.06 GBP Jun 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MGIC Magic Software Enterprises 1 B 1.15 % 0.20 USD Jun 27
LU1072616219 πŸ‡¬πŸ‡§ BME B&M 8 B 2.05 % 0.10 GBP Jun 27
US46187W1071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INVH Invitation Homes 25 B 0.79 % 0.28 USD Jun 27
GB00BYSX1508 πŸ‡¬πŸ‡§ RESI Residential Secure Income 223 M 2.02 % 0.01 GBP Jun 27
GB0001639920 πŸ‡¬πŸ‡§ CLDN Caledonia Investments 3 B 1.47 % 0.51 GBP Jun 27
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRTX TPG RE Finance Trust 951 M 2.54 % 0.24 USD Jun 27
GB00B0FYMT95 πŸ‡¬πŸ‡§ HLCL Helical 717 M 0.75 % 0.02 GBP Jun 27
GB0001403152 πŸ‡¬πŸ‡§ BSV British Smaller Companies VCT 157 M 2.50 % 0.02 GBP Jun 27
GB00BYYJL418 πŸ‡¬πŸ‡§ NXR Norcros 308 M 3.04 % 0.07 GBP Jun 27
GB0000055888 πŸ‡¬πŸ‡§ DSCV discoverIE 1 B 1.21 % 0.08 GBP Jun 27
GB00BNR4T868 πŸ‡¬πŸ‡§ RWI Renewi 837 M 0.72 % 0.05 GBP Jun 27
GB0005368062 πŸ‡¬πŸ‡§ LWI Lowland Investment 470 M 1.27 % 0.02 GBP Jun 27
US3873281071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GVA Granite Construction 2 B 0.21 % 0.13 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TGLS Tecnoglass 2 B 0.63 % 0.11 USD Jun 28
US2772761019 πŸ‡ΊπŸ‡Έ EGP EastGroup Properties 8 B 0.76 % 1.27 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CM Canadian Imperial Bank of Commerce 52 B 1.34 % 0.66 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGRE Paramount Group 2 B 0.47 % 0.04 USD Jun 28
US78440X8048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SLG SL Green Realty 5 B 0.45 % 0.25 USD Jun 28
US6703461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NUE Nucor 33 B 0.34 % 0.54 USD Jun 28
US98421M1062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRX Xerox 3 B 1.88 % 0.25 USD Jun 28
US24906P1093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ XRAY Dentsply Sirona 11 B 0.63 % 0.16 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEB Pebblebrook Hotel Trust 3 B 0.06 % 0.01 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLYM Plymouth Industrial REIT 1 B 1.35 % 0.24 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRT PermRock Royalty Trust 83 M 0.49 % 0.04 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ALCO Alico 267 M 0.14 % 0.05 USD Jun 28
US3546131018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BEN Franklin Resources 17 B 1.36 % 0.31 USD Jun 28
US05508R1068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BGS B&G Foods 2 B 2.28 % 0.19 USD Jun 28
US5261071071 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LII Lennox International 12 B 0.21 % 1.15 USD Jun 28
US49427F1084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRC Kilroy Realty 8 B 1.71 % 0.54 USD Jun 28
US45781V1017 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IIPR Innovative Industrial Properties 6 B 1.76 % 1.90 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDT Medtronic 149 B 0.77 % 0.70 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DEI Douglas Emmett 6 B 0.83 % 0.19 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STWD Starwood Property Trust 7 B 2.26 % 0.48 USD Jun 28
US00215F1075 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATNI ATN International 657 M 1.09 % 0.24 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ADC Agree Realty 5 B 0.34 % 0.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FCPT Four Corners Property Trust 2 B 1.27 % 0.35 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PBT Permian Basin Royalty Trust 432 M 0.43 % 0.07 USD Jun 28
US03064D1081 πŸ‡ΊπŸ‡Έ COLD Americold Realty Trust 8 B 0.87 % 0.22 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LXP Lexington Realty Trust 4 B 1.21 % 0.13 USD Jun 28
US8581191009 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STLD Steel Dynamics 13 B 0.36 % 0.46 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCM Stellus Capital Investment 269 M 1.17 % 0.13 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHR Braemar Hotels & Resorts 306 M 1.16 % 0.05 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REXR Rexford Industrial Realty 11 B 0.71 % 0.42 USD Jun 28
US6361801011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NFG National Fuel Gas 5 B 0.94 % 0.52 USD Jun 28
US4448591028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HUM Humana 55 B 0.25 % 0.89 USD Jun 28
US5339001068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LECO Lincoln Electric 8 B 0.38 % 0.71 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARI Apollo Commercial Real Estate Finance 2 B 3.23 % 0.35 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MITT AG Mortgage Investment Trust 237 M 2.72 % 0.19 USD Jun 28
CA13645T1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CP Canadian Pacific Railway 48 B 0.18 % 0.14 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PK Park Hotels & Resorts 4 B 1.84 % 0.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAFE Safehold 4 B 0.47 % 0.18 USD Jun 28
US1331311027 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPT Camden Property Trust 17 B 0.94 % 1.03 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MFA MFA Financial 2 B 3.14 % 0.35 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXS AXIS Capital Holdings 4 B 0.76 % 0.44 USD Jun 28
US29472R1086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ELS Equity LifeStyle Properties 15 B 0.74 % 0.48 USD Jun 28
US32054K1034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FR First Industrial Realty Trust 8 B 0.78 % 0.37 USD Jun 28
US3024913036 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FMC FMC 13 B 1.03 % 0.58 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIM Chimera Investment 4 B 3.87 % 0.35 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ REVG REV Group 1 B 0.47 % 0.05 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPHC Canterbury Park Holding 81 M 0.26 % 0.07 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VET Vermilion Energy 1 B 0.45 % 0.09 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AKR Acadia Realty Trust 2 B 1.11 % 0.18 USD Jun 28
US7512121010 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RL Ralph Lauren 9 B 0.45 % 0.83 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ INBK First Internet Bancorp 432 M 0.16 % 0.06 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CRT Cross Timbers Royalty Trust 75 M 0.20 % 0.03 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRP TransCanada 47 B 1.33 % 0.70 USD Jun 28
US92936U1097 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WPC W.P. Carey 14 B 1.58 % 0.87 USD Jun 28
US4523081093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITW Illinois Tool Works 74 B 0.58 % 1.40 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SHO Sunstone Hotel Investors 2 B 0.91 % 0.09 USD Jun 28
US6098391054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MPWR Monolithic Power Systems 25 B 0.15 % 1.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHI National Health Investors 2 B 1.46 % 0.90 USD Jun 28
US9202531011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VMI Valmont Industries 5 B 0.22 % 0.60 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NRC National Research 1 B 0.31 % 0.12 USD Jun 28
US2358511028 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DHR Danaher 231 B 0.11 % 0.27 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FSV FirstService 9 B 0.20 % 0.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ IRT Independence Realty Trust 3 B 0.76 % 0.16 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBD Goldman Sachs BDC 2 B 2.66 % 0.45 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABCB Ameris Bancorp 3 B 0.37 % 0.15 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EFC Ellington Financial 995 M 0.86 % 0.13 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OR Osisko Gold Royalties 2 B 0.45 % 0.05 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LADR Ladder Capital 1 B 2.12 % 0.23 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ YORW York Water 608 M 0.51 % 0.21 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PRIM Primoris Services 1 B 0.27 % 0.06 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KW Kennedy-Wilson 3 B 0.63 % 0.12 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OFG OFG Bancorp 1 B 0.97 % 0.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ STN Stantec 6 B 0.35 % 0.15 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NLY Annaly Capital Management 12 B 10.69 % 0.65 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HIMX Himax Technologies 2 B 4.01 % 0.29 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NHC National HealthCare 1 B 0.86 % 0.61 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYK Stryker 92 B 0.39 % 0.80 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DOX Amdocs 9 B 0.57 % 0.48 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RHP Ryman Hospitality Properties 4 B 1.44 % 1.10 USD Jun 28
US44107P1049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HST Host Hotels & Resorts 12 B 1.09 % 0.20 USD Jun 28
US1265011056 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTS CTS 1 B 0.08 % 0.04 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPR EPR Properties 4 B 0.60 % 0.29 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACRE Ares Commercial Real Estate 711 M 1.98 % 0.25 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTR Nutrien 39 B 0.68 % 0.54 USD Jun 28
US1011211018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXP Boston Properties 17 B 1.59 % 0.98 USD Jun 28
US03784Y2000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APLE Apple Hospitality REIT 3 B 0.55 % 0.08 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KREF KKR Real Estate Finance Trust 1 B 1.41 % 0.25 USD Jun 28
US9029733048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ USB U.S. Bancorp 85 B 1.23 % 0.49 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AQN Algonquin Power & Utilities 9 B 0.79 % 0.11 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EARN Ellington Residential Mortgage REIT 147 M 1.04 % 0.08 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BHE Benchmark Electronics 856 M 0.75 % 0.17 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SIX Six Flags Entertainment 3 B 6.64 % 1.53 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORC Orchid Island Capital 812 M 4.10 % 0.12 USD Jun 28
US1104481072 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BTI British American Tobacco 78 B 2.34 % 0.74 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRH DiamondRock Hospitality 2 B 0.37 % 0.03 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIGI Colliers International Group 6 B 0.13 % 0.15 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BXMT Blackstone Mortgage Trust 5 B 2.20 % 0.62 USD Jun 28
US85254J1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STAG STAG Industrial 8 B 0.35 % 0.12 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHMI Cherry Hill Mortgage Investment 159 M 2.30 % 0.15 USD Jun 28
US2971781057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESS Essex Property Trust 22 B 0.88 % 2.45 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FBNC First Bancorp (North Carolina) 2 B 0.62 % 0.22 USD Jun 28
US3167731005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FITB Fifth Third Bancorp 30 B 0.97 % 0.35 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ KDP Keurig Dr Pepper 50 B 0.60 % 0.22 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EPRT Essential Properties Realty Trust 3 B 1.31 % 0.29 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BANF BancFirst (Oklahoma) 2 B 0.44 % 0.43 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ XHR Xenia Hotels & Resorts 2 B 0.82 % 0.12 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SUI Sun Communities 23 B 0.58 % 0.94 USD Jun 28
US0534841012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AVB AvalonBay Communities 33 B 0.83 % 1.70 USD Jun 28
US29358P1012 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ENSG Ensign Group 4 B 0.05 % 0.06 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ AGNC AGNC Investment 8 B 1.05 % 0.12 USD Jun 28
US16208T1025 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CLDT Chatham Lodging Trust 591 M 0.85 % 0.07 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NAT Nordic American Tankers 320 M 5.80 % 0.12 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FUN Cedar Fair LP 3 B 3.33 % 1.53 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ NYMT New York Mortgage Trust 1 B 7.04 % 0.20 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CGBD TCG BDC 740 M 3.07 % 0.40 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RLJ RLJ Lodging Trust 2 B 0.90 % 0.10 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RC Ready Capital 1 B 2.44 % 0.30 USD Jun 28
US88146M1018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TRNO Terreno Realty 6 B 0.78 % 0.45 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOWN TowneBank 2 B 0.90 % 0.25 USD Jun 28
US69331C1080 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PCG PG&E 28 B 0.06 % 0.01 USD Jun 28
US2441991054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DE Deere & Co 111 B 0.39 % 1.47 USD Jun 28
US2540671011 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DDS Dillard's 7 B 0.06 % 0.25 USD Jun 28
US0152711091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ARE Alexandria Real Estate Equities 32 B 1.12 % 1.30 USD Jun 28
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CTRE CareTrust REIT 2 B 1.52 % 0.29 USD Jun 28
US34354P1057 πŸ‡ΊπŸ‡Έ FLS Flowserve 4 B 0.44 % 0.21 USD Jun 28
US6092071058 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MDLZ Mondelez International 84 B 0.64 % 0.43 USD Jun 28

01, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CWCO Consolidated Water 171 M 0.64 % 0.10 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ OEC Orion Engineered Carbons SA 1 B 0.13 % 0.02 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKE Park Electrochemical 262 M 0.96 % 0.13 USD Jul 01
US0091581068 πŸ‡ΊπŸ‡Έ APD Air Products & Chemicals 66 B 0.65 % 1.77 USD Jul 01
US0341641035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ANDE Andersons 1 B 0.38 % 0.19 USD Jul 01
US7561091049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ O Realty Income 39 B 0.49 % 0.26 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EQR Equity Residential 32 B 0.93 % 0.68 USD Jul 01
US9780971035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WWW Wolverine World Wide 3 B 0.72 % 0.10 USD Jul 01
US4571871023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INGR Ingredion 6 B 0.68 % 0.78 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SFBS ServisFirst Bancshares 4 B 0.38 % 0.30 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FPI Farmland Partners 537 M 0.44 % 0.06 USD Jul 01
US4538361084 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INDB Independent Bank (Massachusetts) 4 B 1.23 % 0.57 USD Jul 01
US7547301090 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RJF Raymond James Financial 20 B 0.37 % 0.45 USD Jul 01
US8574771031 πŸ‡ΊπŸ‡Έ STT State Street 34 B 0.96 % 0.69 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EHC Encompass Health 6 B 0.32 % 0.15 USD Jul 01
US4228061093 πŸ‡ΊπŸ‡Έ HEI HEICO 18 B 0.05 % 0.11 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TPL Texas Pacific Land Trust 10 B 0.65 % 10.00 USD Jul 01
US92276F1003 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VTR Ventas 20 B 0.89 % 0.45 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GSBC Great Southern Bancorp (Missouri) 748 M 0.67 % 0.40 USD Jul 01
DE0005654933 πŸ‡©πŸ‡ͺ EIN3 Einhell 897 M 2.03 % 2.90 EUR Jul 01
US2017231034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMC Commercial Metals 4 B 0.33 % 0.18 USD Jul 01
US74762E1029 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PWR Quanta Services 17 B 0.03 % 0.09 USD Jul 01
US9507551086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WERN Werner Enterprises 3 B 0.39 % 0.14 USD Jul 01
US1699051066 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CHH Choice Hotels International 8 B 0.24 % 0.29 USD Jul 01
US2296631094 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUBE CubeSmart 12 B 1.13 % 0.51 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPMT Granite Point Mortgage Trust 663 M 0.51 % 0.05 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WASH Washington Trust Bancorp 957 M 1.14 % 0.56 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PLPC Preformed Line Products 319 M 0.32 % 0.20 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ISTR Investar Holding 189 M 0.45 % 0.10 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ FULT Fulton Financial 3 B 1.17 % 0.17 USD Jul 01
US7055731035 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PEGA Pegasystems 9 B 0.05 % 0.03 USD Jul 01
US14149Y1082 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CAH Cardinal Health 13 B 0.48 % 0.51 USD Jul 01
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ITUB ItaΓΊ Unibanco 40 B 0.08 % 0.00 USD Jul 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACU Acme United 117 M 0.47 % 0.15 USD Jul 02
US1282461052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CVGW Calavo Growers 735 M 0.42 % 0.10 USD Jul 02
US00846U1016 πŸ‡ΊπŸ‡Έ A Agilent Technologies 47 B 0.18 % 0.24 USD Jul 02
US7607591002 πŸ‡ΊπŸ‡Έ RSG Republic Services 43 B 0.28 % 0.54 USD Jul 02
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UMC United Microelectronics 28 B 7.08 % 0.46 USD Jul 02
US11120U1051 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRX Brixmor Property Group 7 B 1.21 % 0.27 USD Jul 02
US8851601018 πŸ‡ΊπŸ‡Έ THO Thor Industries 6 B 0.53 % 0.48 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ SCS Steelcase 1 B 0.93 % 0.10 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CUZ Cousins Properties 6 B 1.08 % 0.32 USD Jul 03
US8290731053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SSD Simpson Manufacturing 5 B 0.16 % 0.28 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 5 B 1.09 % 0.42 USD Jul 03
US2963151046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESE ESCO Technologies 2 B 0.08 % 0.08 USD Jul 03
US1344291091 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CPB Campbell Soup 12 B 0.83 % 0.37 USD Jul 03
US7433151039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ PGR Progressive 56 B 0.05 % 0.10 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CMCSA Comcast 233 B 0.77 % 0.31 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WNC Wabash National 864 M 0.58 % 0.08 USD Jul 03
US0594603039 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BBD Bradesco 36 B 0.15 % 0.00 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BDN Brandywine Realty Trust 2 B 1.54 % 0.15 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BNS Bank of Nova Scotia 80 B 1.32 % 0.78 USD Jul 03
πŸ‡ΊπŸ‡Έ VLGEA Village Super Market 315 M 1.09 % 0.25 USD Jul 03
US5006432000 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KFY Korn/Ferry International 4 B 0.54 % 0.37 USD Jul 03
GB00B2NDK989 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGN Young's 943 M 1.73 % 0.11 GBP Jul 04
GB00B2NDK765 πŸ‡¬πŸ‡§ YNGA Young's 943 M 1.13 % 0.11 GBP Jul 04
GB0002869419 πŸ‡¬πŸ‡§ BYG Big Yellow 4 B 1.93 % 0.23 GBP Jul 04
GB00B1N7Z094 πŸ‡¬πŸ‡§ SAFE Safestore 4 B 1.25 % 0.10 GBP Jul 04
GB0003292009 πŸ‡¬πŸ‡§ ICGT ICG Enterprise Trust 1 B 0.72 % 0.09 GBP Jul 04
GB00B2NGPM57 πŸ‡¬πŸ‡§ PAG Paragon Banking 2 B 1.76 % 0.13 GBP Jul 04
GB00BYSRMH16 πŸ‡¬πŸ‡§ CCJI CC Japan Income & Growth 279 M 0.87 % 0.02 GBP Jul 04
GB00B02QND93 πŸ‡¬πŸ‡§ PAY PayPoint 557 M 1.51 % 0.10 GBP Jul 04
GB00BKS7YK08 πŸ‡¬πŸ‡§ TET Treatt 913 M β€’ 0.03 Jul 04
GB00B0HW5366 πŸ‡¬πŸ‡§ RECI Real Estate Credit Investments 469 M 2.43 % 0.03 GBP Jul 04
BMG917071026 πŸ‡¬πŸ‡§ UTL UIL 269 M 1.93 % 0.02 GBP Jul 04
GB00B67G5X01 πŸ‡¬πŸ‡§ WKP Workspace 2 B 3.23 % 0.19 GBP Jul 04
GB0002258472 πŸ‡¬πŸ‡§ MNL Manchester & London Investment Trust 319 M 0.84 % 0.07 GBP Jul 04
GB0032089863 πŸ‡¬πŸ‡§ NXT NEXT 14 B 1.54 % 1.41 GBP Jul 04
BMG4209G2077 πŸ‡¬πŸ‡§ GKP Gulf Keystone Petroleum 513 M 4.53 % 0.07 GBP Jul 04
GB0005372411 πŸ‡¬πŸ‡§ MNP Martin Currie Global Portfolio Trust 482 M 0.24 % 0.01 GBP Jul 04
GB00BD7XPJ64 πŸ‡¬πŸ‡§ NRR NewRiver REIT 345 M 4.32 % 0.03 GBP Jul 04
GB0008052507 πŸ‡¬πŸ‡§ SHRS Shires Income 106 M 1.95 % 0.05 GBP Jul 04
GB00B1YPC344 πŸ‡¬πŸ‡§ FSTA Fuller's 564 M 1.59 % 0.11 GBP Jul 04
GB00B13VDP26 πŸ‡¬πŸ‡§ ARTL Alpha Real Trust 136 M 0.85 % 0.01 GBP Jul 04
GB0006111909 πŸ‡¬πŸ‡§ MYI Murray International Trust 2 B 0.99 % 0.03 GBP Jul 04
GB00BDGKMY29 πŸ‡¬πŸ‡§ BPCR BioPharma Credit 1 B β€’ 0.02 GBP Jul 04
GB0001012045 πŸ‡¬πŸ‡§ BISI Bisichi 12 M 4.94 % 0.04 GBP Jul 04
GB00B4X1RC86 πŸ‡¬πŸ‡§ SMS Smart Metering Systems 1 B 0.87 % 0.08 GBP Jul 04
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PFBC Preferred Bank 1 B 1.02 % 0.70 USD Jul 05
US64110D1046 πŸ‡ΊπŸ‡Έ NTAP NetApp 20 B 0.41 % 0.52 USD Jul 05
US3695501086 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GD General Dynamics 53 B 0.48 % 1.42 USD Jul 05
US46625H1005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JPM JPMorgan 472 B 0.59 % 1.15 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ EBF Ennis 503 M 1.24 % 0.25 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ RGLD Royal Gold 7 B 0.36 % 0.40 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ABM ABM Industries 3 B 0.52 % 0.23 USD Jul 05
US1101221083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BMY Bristol-Myers Squibb 126 B 1.43 % 0.60 USD Jul 05
US8894781033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ TOL Toll Brothers 8 B 0.20 % 0.23 USD Jul 05
US8718291078 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SYY Sysco 37 B 0.70 % 0.51 USD Jul 05
US17275R1023 πŸ‡ΊπŸ‡Έ CSCO Cisco 232 B 0.85 % 0.40 USD Jul 05
US2925621052 πŸ‡ΊπŸ‡Έ WIRE Encore Wire (Delaware) 3 B 0.01 % 0.02 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TWO Two Harbors Investment 2 B 9.16 % 0.45 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSR Whitestone REIT 465 M 0.38 % 0.04 USD Jul 05
US0258161092 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AXP American Express 121 B 0.30 % 0.70 USD Jul 05
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PKBK Parke Bancorp 254 M 0.86 % 0.18 USD Jul 05
US5260571048 πŸ‡ΊπŸ‡Έ LEN Lennar – 0.33 % 0.50 USD Jul 05
US3719011096 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GNTX Gentex 8 B 0.36 % 0.12 USD Jul 05

08, July

ISIN Exchange Ticker Company Div.Rating Market Cap Dividend Yield Payout Amount Ex-Dividend Date
πŸ‡ΊπŸ‡Έ UVV Universal 1 B 1.33 % 0.81 USD Jul 08
πŸ‡ΊπŸ‡Έ DIS Walt Disney 269 B 0.47 % 0.45 USD Jul 08
US6708371033 πŸ‡ΊπŸ‡Έ OGE OGE Energy 7 B 1.18 % 0.42 USD Jul 08
πŸ‡ΊπŸ‡Έ WSBF Waterstone Financial 517 M 0.86 % 0.15 USD Jul 08
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MAIN Main Street Capital 3 B 0.62 % 0.25 USD Jul 08
US74834L1008 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DGX Quest Diagnostics 19 B 0.54 % 0.75 USD Jul 08
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ESCA Escalade 258 M 1.19 % 0.15 USD Jul 08
US7766961061 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ROP Roper Technologies 50 B 0.13 % 0.75 USD Jul 08
πŸ‡ΊπŸ‡Έ MA Mastercard 319 B 0.21 % 0.66 USD Jul 09
US2566771059 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DG Dollar General 52 B 0.46 % 0.59 USD Jul 09
US29530P1021 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ERIE Erie Indemnity 11 B 0.36 % 1.28 USD Jul 09
US49803T3005 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KRG Kite Realty Group Trust 5 B 1.14 % 0.25 USD Jul 09
US4612021034 πŸ‡ΊπŸ‡Έ INTU Intuit 191 B 0.14 % 0.90 USD Jul 10
US45867G1013 πŸ‡ΊπŸ‡Έ IDCC InterDigital 2 B 0.34 % 0.40 USD Jul 10
US3647601083 πŸ‡ΊπŸ‡Έ GPS Gap 7 B 0.61 % 0.15 USD Jul 10
US1046741062 πŸ‡ΊπŸ‡Έ BRC Brady 3 B 0.36 % 0.24 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ ATHM Autohome 4 B 1.45 % 0.57 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ TD Toronto-Dominion Bank 134 B 1.12 % 0.74 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LNC Lincoln National 12 B 0.95 % 0.45 USD Jul 10
US9026531049 πŸ‡ΊπŸ‡Έ UDR UDR 17 B 1.04 % 0.43 USD Jul 10
US2371941053 πŸ‡ΊπŸ‡Έ DRI Darden Restaurants 18 B 0.91 % 1.40 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ APOG Apogee Enterprises 1 B 0.63 % 0.25 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ CIO City Office REIT 726 M 0.77 % 0.10 USD Jul 10
US92343V1044 πŸ‡ΊπŸ‡Έ VZ Verizon 220 B 1.65 % 0.67 USD Jul 10
πŸ‡ΊπŸ‡Έ LOAN Manhattan Bridge Capital 68 M 2.05 % 0.12 USD Jul 10
US48282T1043 πŸ‡ΊπŸ‡Έ KAI Kadant 3 B 0.11 % 0.32 USD Jul 11
GB00B3NWT178 πŸ‡¬πŸ‡§ ANP Anpario 186 M 2.52 % 0.08 GBP Jul 11
GB00B2PDGW16 πŸ‡¬πŸ‡§ SMWH WH Smith 2 B 0.94 % 0.11 GBP Jul 11
πŸ‡ΊπŸ‡Έ GE General Electric 107 B 0.44 % 0.28 USD Jul 11
GB0001615219 πŸ‡¬πŸ‡§ CFYN Caffyns 18 M 1.11 % 0.05 GBP Jul 11
US68389X1054 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ORCL Oracle 253 B 0.28 % 0.40 USD Jul 11
GB00B14SKR37 πŸ‡¬πŸ‡§ CMCX CMC Markets 918 M 2.30 % 0.07 GBP Jul 11
US4791671088 πŸ‡ΊπŸ‡Έ JOUT Johnson Outdoors 1 B 0.97 % 0.33 USD Jul 11
GB0008976119 πŸ‡¬πŸ‡§ CCT Character 149 M 2.68 % 0.08 GBP Jul 11
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD Jul 11
IE00B4BNMY34 πŸ‡ΊπŸ‡Έ ACN Accenture 229 B 0.42 % 1.29 USD Jul 11
GB00B1RTFN43 πŸ‡¬πŸ‡§ UAV Unicorn AIM VCT 412 M 3.11 % 0.03 GBP Jul 11
GB0004052071 πŸ‡¬πŸ‡§ HLMA Halma 15 B 0.50 % 0.13 GBP Jul 11
GB00BDZWB751 πŸ‡¬πŸ‡§ CBOX Cake Box 201 M 3.59 % 0.06 GBP Jul 11
GB00BLTVCF91 πŸ‡¬πŸ‡§ SHOE Shoe Zone 67 M 1.56 % 0.03 GBP Jul 11
GB0006081037 πŸ‡¬πŸ‡§ MTVW Mountview Estates 732 M 2.84 % 2.75 GBP Jul 11
GB0003061511 πŸ‡¬πŸ‡§ SDG Sanderson 160 M 2.68 % 0.03 GBP Jul 11
GB0030329360 πŸ‡¬πŸ‡§ WIN Wincanton 581 M 1.59 % 0.10 GBP Jul 11
GB0006650450 πŸ‡¬πŸ‡§ OXIG Oxford Instruments 2 B 0.61 % 0.16 GBP Jul 11
GB00BY7R8K77 πŸ‡¬πŸ‡§ SERE Schroder European Real Estate Investment Trust 180 M 1.55 % 0.01 GBP Jul 11
πŸ‡ΊπŸ‡Έ PMT PennyMac Mortgage Investment Trust 2 B 2.79 % 0.40 USD Jul 12
US6177001095 πŸ‡ΊπŸ‡Έ MORN Morningstar 14 B 0.14 % 0.41 USD Jul 12
US00751Y1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AAP Advance Auto Parts 14 B 0.38 % 0.25 USD Jul 12
US8086251076 πŸ‡ΊπŸ‡Έ SAIC Science Applications International 5 B 0.32 % 0.37 USD Jul 12
πŸ‡ΊπŸ‡Έ BKE Buckle 2 B 1.27 % 0.35 USD Jul 12
US02553E1064 πŸ‡ΊπŸ‡Έ AEO American Eagle Outfitters 5 B 0.62 % 0.13 USD Jul 12
US5915202007 πŸ‡ΊπŸ‡Έ