GNE: 股息和历史、除息日、收益率 Genie Energy
廣告

Genie Energy 股息 2021

10 评价
摘要 新闻
股息率 4,8
股息率 Trailing
1,53%
股息率 Forward
6,14%
支付率
56,53 %
平均率,5年
4,29 %
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 28 окт, 02:04

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 1,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 37,50 %
股息增长,复合年均增长率 6,58 %
平均股息 $0,07
每年平均股息 $0,29
平均股息率 1,09 %
平均年股息率 4,29 %
最小值 $0,06 (2016-02-03)
最大值 $0,08 (2020-05-18)
Genie Energy
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2020-11-06 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-11 Quarterly $0,08 1.03% -
2020-08-06 2020-08-17 2020-08-18 2020-08-26 Quarterly $0,08 0.95% -
2020-05-07 2020-05-18 2020-05-19 2020-05-29 Quarterly $0,08 1.05% -
2020-03-11 2020-03-23 2020-03-24 2020-04-03 Quarterly $0,08 1.18% -
2019-11-08 2019-11-15 2019-11-18 2019-11-29 Quarterly $0,08 0.92% -
2019-08-05 2019-08-15 2019-08-16 2019-08-23 Quarterly $0,08 1.07% -
2019-05-06 2019-05-17 2019-05-20 2019-05-31 Quarterly $0,08 0.77% -
2019-03-06 2019-03-22 2019-03-25 2019-03-29 Quarterly $0,08 0.89% -
2018-11-05 2018-11-16 2018-11-19 2018-11-30 Quarterly $0,08 1.17% -
2018-07-31 2018-08-14 2018-08-15 2018-08-24 Quarterly $0,08 1.42% -
2018-05-03 2018-05-14 2018-05-15 2018-05-23 Quarterly $0,08 1.48% -
2018-03-07 2018-03-16 2018-03-19 2018-03-23 Quarterly $0,08 1.53% -
2017-11-02 2017-11-10 2017-11-13 2017-11-17 Quarterly $0,08 1.37% -
2017-08-02 2017-08-11 2017-08-15 2017-08-25 Quarterly $0,08 1.27% -
- 2017-05-11 2017-05-15 2017-05-19 Quarterly $0,08 1.01% -
2017-03-07 2017-03-16 2017-03-20 2017-03-24 Quarterly $0,08 1.24% -
2016-11-03 2016-11-17 2016-11-21 2016-12-02 Quarterly $0,06 1.0% -
2016-08-04 2016-08-15 2016-08-17 2016-08-26 Quarterly $0,06 0.87% -
2016-05-04 2016-05-12 2016-05-16 2016-05-20 Quarterly $0,06 0.78% -
2016-01-22 2016-02-03 2016-02-05 2016-02-12 Quarterly $0,06 0.72% -
2015-05-05 2015-05-13 2015-05-15 2015-05-22 Quarterly $0,06 0.52% -
2015-03-11 2015-03-19 2015-03-23 2015-03-31 Quarterly $0,06 0.82% -
2014-11-12 2014-11-20 2014-11-24 2014-12-02 Quarterly $0,06 0.9% -
- 2012-08-16 2012-08-20 2012-08-28 Other $0,05 - -
- 2012-05-17 2012-05-21 2012-05-30 Quarterly $0,05 - -
- 2012-03-22 2012-03-26 2012-04-03 Other $0,03 - -
- 2011-12-20 2011-12-22 2012-01-05 Other $0,05 - -
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) 支付率
2020 7,21 $ 8 $ 0,33 $ 4,13 % 4,58 % 57 %
2019 7,83 $ 8,58 $ 0,3 $ 3,50 % 3,83 % 54 %
2018 6,03 $ 5,31 $ 0,3 $ 5,65 % 4,98 % 86 %
2017 4,36 $ 6,29 $ 0,3 $ 4,77 % 6,88 % -74 %
2016 5,75 $ 7,04 $ 0,24 $ 3,41 % 4,17 % -20 %
2015 11,15 $ 9,83 $ 0,12 $ 1,22 % 1,08 % -18 %
2014 6,18 $ 7,48 $ 0,06 $ 0,80 % 0,97 % -7 %
2012 - - 0,133 $ - - -52 %
2011 - - 0,05 $ - - -
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Genie Energy公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,09 USD 0,09 USD
宣布日期 06.11.2020 -
除息日 03.12.2020 03.12.2021

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,09 $ 0,09 $
× ×
股票
=
收入 8,50 $ 9,00 $

股价回升历史

要获得股息,您就要在公司董事会确定的某个日期成为公司股东。此日期为股东登记簿或“股息截止”的截止日。在截止的第二天,股票价格下跌了大约宣布的股息数额。这就是“股息缺口”。投资者总是对如下问题感兴趣:公司股票从这次下跌中恢复多久?公司支付股息的频率越高,股价回升的速度就越快。有许多因素会影响股息缺口的弥合速度:公司发布的新闻、其预期报告数字、公司管理层和大股东的股票买卖、行业事件等.Genie Energy股价过去回升速度的历史数据如下表所示:

Genie Energy (GNE)
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2020-12-03 $0,08 $8,24 1
2020-08-17 $0,08 $8,93 1
2020-05-18 $0,08 $8,13 1
2020-03-23 $0,08 $6,37 3
2019-11-15 $0,08 $8,19 1
2019-08-15 $0,08 $7,03 1
2019-05-17 $0,08 $9,70 3
2019-03-22 $0,08 $8,42 3
2018-11-16 $0,08 $6,42 3
2018-08-14 $0,08 $5,29 1
2018-05-14 $0,08 $5,06 1
2018-03-16 $0,08 $4,91 12
2017-11-10 $0,08 $5,47 201
2017-08-11 $0,08 $5,90 3
2017-05-11 $0,08 $7,46 11
2017-03-16 $0,08 $6,03 1
2016-11-17 $0,06 $6,01 1
2016-08-15 $0,06 $6,89 226
2016-05-12 $0,06 $7,69 1
2016-02-03 $0,06 $8,39 1
2015-05-13 $0,06 $11,62 1
2015-03-19 $0,06 $7,34 1
2014-11-20 $0,06 $6,67 1
2012-08-16 $0,05 - -
2012-05-17 $0,05 - -
2012-03-22 $0,03 - -
2011-12-20 $0,05 - -
展开