๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช XETRA: ๐Ÿ“Ÿ Information Technology ์„นํ„ฐ์˜ ์ตœ๊ณ ๋ฐฐ๋‹น์ฃผ

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ โ†’ ๐Ÿ“Ÿ Information Technology ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช XETRA

๊ด‘๊ณ ํ•˜๋Š”

์‚ฐ์—…๋ณ„ ๋ฐฐ๋‹น์ฃผ

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 1.71 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ’ป Electronic Equipment, Instruments & Components 14 0.96 %
๐Ÿ”ญ IT Services 22 1.29 %
๐Ÿ’ฟ Technology Hardware, Storage & Peripherals 4 2.71 %
๐Ÿ“ง Communications Equipment 3 1.22 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 7 4.46 %
๐Ÿ”ฎ Semiconductors & Semiconductor Equipment 3 1.03 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 1.68 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ“ง Communications Equipment 2 3.35 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 2 0.00 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 3.18 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 19 2.05 %
๐Ÿ”ฎ Semiconductors & Semiconductor Equipment 33 1.15 %
๐Ÿ“ง Communications Equipment 13 18.07 %
๐Ÿ’ฟ Technology Hardware, Storage & Peripherals 7 0.86 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 25 0.94 %
๐Ÿ’ป Electronic Equipment, Instruments & Components 18 1.18 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 0.42 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 11 0.54 %
๐Ÿ“ง Communications Equipment 1 0.02 %
๐Ÿ’ฟ Technology Hardware, Storage & Peripherals 2 1.02 %
๐Ÿ”ฎ Semiconductors & Semiconductor Equipment 1 12.08 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 18 0.01 %
๐Ÿ’ป Electronic Equipment, Instruments & Components 16 0.01 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : โ€ข

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 1.78 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ“ง Communications Equipment 12 1.98 %
๐Ÿ’ป Electronic Equipment, Instruments & Components 165 1.95 %
๐Ÿ”ญ IT Services 103 1.75 %
๐Ÿ”ฎ Semiconductors & Semiconductor Equipment 42 1.16 %
๐Ÿ’ฟ Technology Hardware, Storage & Peripherals 23 2.25 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 69 1.61 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 6.32 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 6.32 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 1.20 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 4 1.24 %
๐Ÿ’ป Electronic Equipment, Instruments & Components 1 0.72 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 2 1.80 %
๐Ÿ”ฎ Semiconductors & Semiconductor Equipment 1 0.33 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 1.88 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ’ฟ Technology Hardware, Storage & Peripherals 2 1.12 %
๐Ÿง‘๐Ÿผโ€๐Ÿ’ป Software 2 1.80 %
๐Ÿ”ญ IT Services 3 2.45 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 5.03 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 5.03 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 6.30 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 6.30 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 6.34 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 6.34 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 6.31 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 6.31 %

์„นํ„ฐํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ : 6.27 %

์ด ๊ทธ๋ฃน ๋‚ด ๊ธฐ์—…์˜ ๋‹จ์ˆœํ‰๊ท ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ ๋กœ ์‚ฐ์ถœ๋œ๋‹ค.

์„นํ„ฐ ๊ธฐ์—… ์ˆ˜ ์„นํ„ฐ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ 
๐Ÿ”ญ IT Services 1 6.27 %

Information Technology์„นํ„ฐ ์ƒ์œ„ 50์œ„ ๋ฐฐ๋‹น์ฃผ

ํ‹ฐ์ปค ๊ธฐ์—…๋ช… ๋ฐฐ๋‹น์‹ ๋ขฐ๋„ ๋ฐฐ๋‹น๋ฅ  ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก 5๊ฐœ๋…•ํ‰๊ท ์ˆ˜์ต๋ฅ  ์ฃผ๊ฐ€์ˆ˜์ต๋ฅ 
Western Union WU Western Union 5.15 % 7 B 3.7 % 9.02
์ธํ…” INTC ์ธํ…” 2.85 % 202 B 2.7 % 9.75
Seagate Technology STX Seagate Technology 2.75 % 22 B 5.9 % 14.31
Cisco CSCO Cisco 2.71 % 232 B 3.1 % 21.93
Texas Instruments TXN Texas Instruments 2.24 % 175 B 2.6 % 24.84
NetApp NTAP NetApp 2.24 % 20 B 2.6 % 21.08
TTEC Holdings TTEC TTEC Holdings 3.64 % 4 B 2.7 % 25.75
Hewlett-Packard Enterprise HPE Hewlett-Packard Enterprise 3.28 % 19 B 2.5 % 18.57
HP HPQ HP 2.61 % 40 B 3.1 % 9.01
Avnet AVT Avnet 2.45 % 4 B 2.0 % 11.95
Amdocs DOX Amdocs 2.05 % 9 B 1.8 % 13.55
HP 7HP HP 2.24 % 40 B 3.3 % 8.49
Analog Devices ADI Analog Devices 1.55 % 96 B 2.2 % 24.29
QUALCOMM QCOM QUALCOMM 1.53 % 202 B 3.2 % 11.39
KLA-Tencor KLAC KLA-Tencor 0.98 % 60 B 2.7 % 22.84
Booz Allen Hamilton Holding BAH Booz Allen Hamilton Holding 1.65 % 11 B 1.8 % 20.37
SAP SAP SAP 1.54 % 154 B 1.4 % 27.67
Skyworks Solutions SWKS Skyworks Solutions 1.39 % 25 B 1.5 % 8.97
Oracle ORCL Oracle 1.37 % 253 B 1.6 % 18.36
Cognizant Technology Solutions CTSH Cognizant Technology Solutions 1.22 % 41 B 1.2 % 22.97
TE Connectivity TEL TE Connectivity 1.21 % 51 B 1.9 % 11.86
IBM IBM IBM 5.51 % 104 B 4.3 % 22.37
Dolby Laboratories DLB Dolby Laboratories 1.01 % 9 B 1.1 % 20.05
CDW CDW CDW 0.89 % 26 B 1.2 % 26.15
Lam Research LRCX Lam Research 0.87 % 90 B 1.7 % 23.31
SS&C Technologies Holdings SSNC SS&C Technologies Holdings 0.86 % 20 B 0.8 % 26.61
Genpact G Genpact 0.84 % 9 B 1.0 % 25.81
SYNNEX SNX SYNNEX 0.71 % 11 B 0.6 % 22.09
Applied Materials AMAT Applied Materials 0.66 % 129 B 1.3 % 25.99
Littelfuse LFUS Littelfuse 0.66 % 7 B 0.9 % 25.79
STMicroelectronics NV STM STMicroelectronics NV 0.55 % 45 B 1.0 % 25.46
Teradyne TER Teradyne 0.27 % 24 B 0.8 % 26.39
IBM IBM IBM 5.51 % 104 B 4.1 % 23.34
IBM IBM IBM 5.11 % 104 B 4.1 % 20.57
Leidos Holdings LDOS Leidos Holdings 1.50 % 13 B 13.6 % 16.92
IBM IBM IBM 6.34 % 104 B 4.5 % 20.60
IBM IBM IBM 6.32 % 104 B 4.9 % 20.55
IBM IBM IBM 6.31 % 104 B 4.5 % 20.50
IBM IBM IBM 6.30 % 104 B 4.5 % 20.55
IBM IBM IBM 6.27 % 104 B 4.5 % 20.70
IBM IBM IBM 5.03 % 104 B 4.5 % 20.55
IBM IBM IBM 1.57 % 104 B 4.5 % 20.54
Science Applications International SAIC Science Applications International 1.66 % 5 B 1.8 % 18.04
MAXIMUS MMS MAXIMUS 1.32 % 5 B 1.0 % 17.19
MKS Instruments MKSI MKS Instruments 0.55 % 9 B 1.2 % 17.32
Jabil JBL Jabil 0.50 % 9 B 1.3 % 6.62
Western Digital WDC Western Digital โ€ข 18 B 3.0 % 12.09
DXC Technology DXC DXC Technology โ€ข 8 B 1.1 % 21.56
VMware VMW VMware 21.83 % 51 B 18.9 % 6.79
Fair Isaac FICO Fair Isaac โ€ข 9 B 0.0 % 13.11

๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ ์ „๊ธฐ์— ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ๊ฑฐ๋‘ฌ๋“ค์ธ ์ด์ต์˜ ๋ถ€๋ถ„์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ๋Š” ์ด ์ด์ต์„ ์†Œ์œ ์ฃผ์™€ ์ฃผ์ฃผ์—๊ฒŒ ๋ฐฐ๋ถ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์—…์ด ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ํ•ด์•ผ ํ•  ์˜๋ฌด๋Š” ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ํšŒ์‚ฌ ๋ฐฐ๋‹น ์ •์ฑ…์„ ๋˜๋Š” ํ˜‘ํšŒ์˜ ์กฐํ•ญ์„ ์ด์šฉํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฐฐ๋‹น ๊ณ„์‚ฐ ์ •์ฑ…์ด ๋ช…ํ™•ํ•˜๊ณ  ํˆฌ๋ช…ํ• ์ˆ˜๋ก ๋” ๋งŽ์€ ํˆฌ์ž์ž๊ฐ€ ํšŒ์‚ฌ๋ฅผ ๋งˆ์Œ์— ๋“ค์–ด ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์˜ ์ง€๊ธ‰ ์—ฌ๋ถ€์—๋Š” ๋งŽ์€ ์š”์ธ์ด ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์นฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ๋œ ์š”์ธ์€ ๋Œ€์ฃผ์ฃผ์˜ ์ž๊ธˆ ์กฐ๋‹ฌ ํ•„์š”๋‚˜ ์„ธ๊ธˆ ์ตœ์ ํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•ด์„œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ, ๊ตญ๊ฐ€๊ฐ€ ์ž๊ธˆ ์กฐ๋‹ฌ์„ ํ–ˆ๊ฑฐ๋‚˜ ๊ตญ๊ฐ€๊ฐ€ ์ง€์›ํ•˜๋Š” ๊ธฐ๊ด€์ด ์ฃผ์ฃผ ์ค‘์— ์žˆ๋‹ค๋ฉด, ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์˜ ์ •๊ธฐ์ ์ธ ์ง€๊ธ‰์€ ๋ณด์žฅ๋œ ๊ฑฐ๋‚˜ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์—…์ฃผ ์ค‘ ํ•œ ๋ช…์ด ์‹ฌ๊ฐํ•œ ๋ถ€์ฑ„๋ฅผ ์žˆ์„ ๋•Œ์—๋„ ์ด๋ ‡๊ฒŒ ๋˜์ง€๋งŒ, ์ด๋Ÿฐ ์ƒํ™ฉ์€ ๋น„๊ต์  ๋œ ์ผ์–ด๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค.