CCMP: 股息和历史、除息日、收益率 Cabot Microelectronics
廣告

Cabot Microelectronics 股息 2021

2 评价
摘要 新闻
股息率 4,5
股息率 Trailing
1,26%
股息率 Forward
1,28%
支付率
25,14 %
平均率,5年
1,42%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 26 нояб, 17:33

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 1,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单 144,44 %
股息增长,复合年均增长率 19,57 %
平均股息 $0,33
每年平均股息 $1,39
平均股息率 0,35%
平均年股息率 1,42%
最小值 $0,18 (2016-03-15)
最大值 $0,44 (2020-03-23)
Cabot Microelectronics
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-09-29 2021-10-12 2021-10-13 2021-11-05 Quarterly $0,46 0.38% EOD
2021-06-09 2021-06-22 2021-06-23 2021-07-30 Quarterly $0,46 0.31% EOD
2021-03-03 2021-03-22 2021-03-23 2021-04-23 Quarterly $0,46 0.27% EOD
2020-12-07 2020-12-21 2020-12-22 2021-01-29 Quarterly $0,44 0.31% EOD
2020-10-01 2020-10-08 2020-10-12 2020-11-06 Quarterly $0,44 0.28% EOD
2020-06-09 2020-06-23 2020-06-24 2020-07-31 Quarterly $0,44 0.32% EOD
2020-03-04 2020-03-23 2020-03-24 2020-04-24 Quarterly $0,44 0.48% EOD
2019-12-06 2019-12-19 2019-12-20 2020-01-30 Quarterly $0,42 0.3% EOD
2019-09-25 2019-10-08 2019-10-09 2019-10-30 Quarterly $0,42 0.31% EOD
2019-06-12 2019-06-24 2019-06-25 2019-07-30 Quarterly $0,42 0.39% EOD
2019-03-06 2019-03-20 2019-03-21 2019-04-30 Quarterly $0,42 0.38% EOD
2018-12-07 2018-12-20 2018-12-21 2019-01-30 Quarterly $0,40 0.46% EOD
2018-09-26 2018-10-08 2018-10-09 2018-10-30 Quarterly $0,40 0.41%
2018-09-26 2018-10-05 2018-10-09 2018-10-30 Quarterly $0,40 0.4%
2018-06-12 2018-06-22 2018-06-25 2018-07-30 Quarterly $0,40 0.37% EOD
2018-03-05 2018-03-22 2018-03-23 2018-04-30 Quarterly $0,40 0.36% EOD
2017-12-11 2017-12-21 2017-12-22 2018-01-30 Quarterly $0,20 0.21% EOD
2017-09-12 2017-09-22 2017-09-25 2017-10-30 Quarterly $0,20 0.26% EOD
2017-06-21 2017-06-23 2017-07-28 Quarterly $0,20 0.27% EOD
2017-03-07 2017-03-21 2017-03-23 2017-04-28 Quarterly $0,20 0.28% EOD
2016-12-08 2016-12-21 2016-12-23 2017-01-30 Quarterly $0,18 0.28% EOD
2016-09-22 2016-09-29 2016-10-03 2016-10-28 Quarterly $0,18 0.34% EOD
2016-06-06 2016-06-21 2016-06-23 2016-07-29 Quarterly $0,18 0.42% EOD
2016-01-07 2016-03-15 2016-03-17 2016-04-15 Quarterly $0,18 0.45% EOD
2012-03-02 2012-02-23 2012-03-01 Other $15,00
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 144 $ 158 $ 1,4 $ 0,87 % 0,96 % 5,5 $ 25 %
2020 151 $ 142 $ 1,8 $ 1,24 % 1,16 % 7,4 $ 24 %
2019 144 $ 121 $ 1,7 $ 1,39 % 1,16 % 6,7 $ 25 %
2018 95 $ 106 $ 2,0 $ 1,89 % 2,10 % 5,2 $ 38 %
2017 94 $ 78 $ 0,8 $ 1,03 % 0,85 % 3,6 $ 22 %
2016 63 $ 47 $ 0,7 $ 1,53 % 1,14 % 2,7 $ 27 %
2012 15 $ 1,9 $ 785 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Cabot Microelectronics公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,46 USD 0,46 USD
宣布日期 29.09.2021 -
除息日 12.10.2021 21.12.2021

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,46 $ 0,46 $
× ×
股票
=
收入 46,00 $ 46,00 $

股价回升历史

Cabot Microelectronics
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-10-12 $0,46 - -
2021-06-22 $0,46 - -
2021-03-22 $0,46 - -
2020-12-21 $0,44 $140,20 1
2020-10-08 $0,44 $155,46 1
2020-06-23 $0,44 $136,92 7
2020-03-23 $0,44 $91,18 1
2019-12-19 $0,42 $141,19 1
2019-10-08 $0,42 $134,22 1
2019-06-24 $0,42 $107,21 2
2019-03-20 $0,42 $111,64 1
2018-12-20 $0,40 $87,82 6
2018-10-08 $0,40 $98,99 24
2018-10-05 $0,40 $100,07 27
2018-06-22 $0,40 $109,28 13
2018-03-22 $0,40 $111,49 4
2017-12-21 $0,20 $94,70 1
2017-09-22 $0,20 $75,53 5
2017-06-21 $0,20 $74,33 2
2017-03-21 $0,20 $72,46 1
2016-12-21 $0,18 $63,50 6
2016-09-29 $0,18 $52,75 1
2016-06-21 $0,18 $43,29 2
2016-03-15 $0,18 $39,72 2
2012-03-02 $15,00 - -
展开