VICI: 股息和历史、除息日、收益率 VICI Properties
廣告

VICI Properties 股息 2021

4 评价
摘要 新闻
股息率 4,7
股息率 Trailing
4,70%
股息率 Forward
5,01%
支付率
62,58 %
平均率,5年
5,72%
支付稳定性
60 %
支付增长稳定性
20 %

最新更新的股息数据: 01 дек, 04:54

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 3,0
增长持续时间,年数 1,0
支付稳定性 60 %
支付增长稳定性 20 %
股息增长,简单
股息增长,复合年均增长率
平均股息 $0,285423076923077
每年平均股息 $1,23683333333333
平均股息率 1,36%
平均年股息率 5,72%
最小值 $0,16 (2018-03-28)
最大值 $0,33 (2020-09-29)
VICI Properties
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-08-04 2021-09-23 2021-09-24 2021-10-07 Quarterly $0,36 1.2% EOD
2021-06-10 2021-06-23 2021-06-24 2021-07-08 Quarterly $0,33 1.05% EOD
2021-03-11 2021-03-24 2021-03-25 2021-04-08 Quarterly $0,33 1.23% EOD
2020-12-10 2020-12-22 2020-12-23 2021-01-07 Quarterly $0,33 1.27% EOD
2020-09-10 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-08 Quarterly $0,33 1.41% EOD
2020-06-11 2020-06-29 2020-06-30 2020-07-10 Quarterly $0,2975 1.49% EOD
2020-03-12 2020-03-30 2020-03-31 2020-04-09 Quarterly $0,2975 1.85% EOD
2019-12-12 2019-12-26 2019-12-27 2020-01-09 Quarterly $0,2975 1.19% EOD
2019-09-12 2019-09-26 2019-09-27 2019-10-10 Quarterly $0,298 1.32% EOD
2019-06-13 2019-06-27 2019-06-28 2019-07-12 Quarterly $0,2875 1.32% EOD
2019-03-14 2019-03-28 2019-03-29 2019-04-11 Quarterly $0,2875 1.32% EOD
2018-12-13 2018-12-27 2018-12-28 2019-01-10 Quarterly $0,2875 1.57%
2018-12-13 2018-12-26 2018-12-27 2019-01-10 Quarterly $0,2875 1.43%
2018-09-17 2018-09-27 2018-09-28 2018-10-11 Quarterly $0,2875 1.36% EOD
2018-06-14 2018-06-27 2018-06-28 2018-07-13 Quarterly $0,2625 1.28% EOD
2018-03-15 2018-03-28 2018-03-29 2018-04-13 Other $0,16 0.88% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 1,0 $ 29 $ 1,0 $ 3,49 % 98,08 % 1,9 $ 63 %
2020 26 $ 22 $ 1,3 $ 5,60 % 4,92 % 1,4 $ 92 %
2019 25 $ 22 $ 1,2 $ 5,21 % 4,63 % 1,4 $ 82 %
2018 19 $ 20 $ 1,3 $ 6,34 % 6,84 % 1,3 $ 103 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关VICI Properties公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,36 USD 0,36 USD
宣布日期 04.08.2021 -
除息日 23.09.2021 22.12.2021

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,36 $ 0,36 $
× ×
股票
=
收入 36,00 $ 36,00 $

股价回升历史

VICI Properties
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-09-23 $0,36 $30,02 21
2021-06-23 $0,33 $31,34 2
2021-03-24 $0,33 $26,93 1
2020-12-22 $0,33 $25,93 29
2020-09-29 $0,33 $23,39 2
2020-06-29 $0,2975 $20,00 1
2020-03-30 $0,2975 $16,04 1
2019-12-26 $0,2975 $25,03 1
2019-09-26 $0,298 $22,50 1
2019-06-27 $0,2875 $21,71 1
2019-03-28 $0,2875 $21,80 1
2018-12-27 $0,2875 $18,35 1
2018-12-26 $0,2875 $18,59 5
2018-09-27 $0,2875 $21,15 1
2018-06-27 $0,2625 $20,48 2
2018-03-28 $0,16 $18,27 1
展开