RICK: 股息和历史、除息日、收益率 RCI Hospitality Holdings
廣告

RCI Hospitality Holdings 股息 2021

2 评价
摘要 新闻
股息率 4,0
股息率 Trailing
0,25%
股息率 Forward
0,25%
支付率
4,80 %
平均率,5年
0,71%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
40 %

最新更新的股息数据: 01 дек, 06:19

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 2,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 40 %
股息增长,简单 25,00 %
股息增长,复合年均增长率 4,56 %
平均股息 $0,032
每年平均股息 $0,128
平均股息率 0,18%
平均年股息率 0,71%
最小值 $0,03 (2016-03-08)
最大值 $0,04 (2019-09-09)
RCI Hospitality Holdings
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-09-01 2021-09-10 2021-09-13 2021-09-27 Quarterly $0,04 0.06% EOD
2021-06-01 2021-06-10 2021-06-11 2021-06-25 Quarterly $0,04 0.06% EOD
2021-03-01 2021-03-11 2021-03-12 2021-03-26 Quarterly $0,04 0.06% EOD
2020-12-03 2020-12-14 2020-12-15 2020-12-30 Quarterly $0,04 0.14% EOD
2020-09-03 2020-09-14 2020-09-15 2020-09-28 Quarterly $0,04 0.2% EOD
2020-06-08 2020-06-17 2020-06-18 2020-06-29 Quarterly $0,03 0.19% EOD
2020-02-20 2020-03-09 2020-03-10 2020-03-25 Quarterly $0,04 0.27% EOD
2019-11-15 2019-12-09 2019-12-10 2019-12-26 Quarterly $0,03 0.17% EOD
2019-08-15 2019-09-09 2019-09-10 2019-09-25 Quarterly $0,04 0.23% EOD
2019-05-20 2019-06-07 2019-06-10 2019-06-25 Quarterly $0,03 0.18% EOD
2019-02-15 2019-03-08 2019-03-11 2019-03-25 Quarterly $0,03 0.13% EOD
2018-11-15 2018-12-07 2018-12-10 2018-12-26 Quarterly $0,03 0.13% EOD
2018-08-15 2018-09-07 2018-09-10 2018-09-25 Quarterly $0,03 0.1% EOD
2018-05-15 2018-06-08 2018-06-11 2018-06-25 Quarterly $0,03 0.09% EOD
2018-02-15 2018-03-09 2018-03-12 2018-03-26 Quarterly $0,03 0.1% EOD
2017-11-15 2017-12-08 2017-12-11 2017-12-26 Quarterly $0,03 0.1% EOD
2017-08-16 2017-09-08 2017-09-11 2017-09-25 Quarterly $0,03 0.13% EOD
2017-06-08 2017-06-12 2017-06-26 Quarterly $0,03 0.13% EOD
2017-02-15 2017-03-08 2017-03-10 2017-03-27 Quarterly $0,03 0.18% EOD
2016-11-15 2016-12-08 2016-12-12 2016-12-27 Quarterly $0,03 0.21% EOD
2016-08-03 2016-09-07 2016-09-09 2016-09-26 Quarterly $0,03 0.27% EOD
2016-05-09 2016-06-08 2016-06-10 2016-06-27 Quarterly $0,03 0.29% EOD
2016-02-09 2016-03-08 2016-03-10 2016-03-25 Other $0,03 0.33% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 20 $ 57 $ 0,1 $ 0,21 % 0,60 % 2,5 $ 5 %
2020 39 $ 18 $ 0,2 $ 0,81 % 0,38 % 0,6 $ 23 %
2019 21 $ 20 $ 0,1 $ 0,66 % 0,63 % 1,7 $ 8 %
2018 22 $ 29 $ 0,1 $ 0,41 % 0,54 % 2,0 $ 6 %
2017 28 $ 22 $ 0,1 $ 0,54 % 0,43 % 1,2 $ 10 %
2016 17 $ 11 $ 0,1 $ 1,12 % 0,70 % 1,3 $ 9 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关RCI Hospitality Holdings公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,04 USD 0,04 USD
宣布日期 01.09.2021 -
除息日 10.09.2021 14.12.2021

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,04 $ 0,04 $
× ×
股票
=
收入 4,00 $ 4,00 $

股价回升历史

RCI Hospitality Holdings
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-09-10 $0,04 $69,00 14
2021-06-10 $0,04 - -
2021-03-11 $0,04 $69,60 1
2020-12-14 $0,04 $28,09 1
2020-09-14 $0,04 $19,89 1
2020-06-17 $0,03 $15,64 1
2020-03-09 $0,04 $14,67 1
2019-12-09 $0,03 $18,03 2
2019-09-09 $0,04 $17,26 1
2019-06-07 $0,03 $16,77 7
2019-03-08 $0,03 $22,72 20
2018-12-07 $0,03 $23,07 3
2018-09-07 $0,03 $30,83 830
2018-06-08 $0,03 $32,05 3
2018-03-09 $0,03 $29,88 62
2017-12-08 $0,03 $30,72 49
2017-09-08 $0,03 $23,60 3
2017-06-08 $0,03 $23,12 18
2017-03-08 $0,03 $16,71 9
2016-12-08 $0,03 $14,38 1
2016-09-07 $0,03 $11,28 13
2016-06-08 $0,03 $10,50 2
2016-03-08 $0,03 $9,16 2
展开