LMRK: 股息和历史、除息日、收益率 Landmark Infrastructure Partners LP
廣告

Landmark Infrastructure Partners LP 股息 2021

3 评价
摘要 新闻
股息率 3,5
股息率 Trailing
4,91%
股息率 Forward
4,91%
支付率
197,58 %
平均率,5年
8,94%
支付稳定性
100 %
支付增长稳定性
0 %

最新更新的股息数据: 27 нояб, 04:31

股息支付历史

5年的统计: 2016-2021

付款频率,一年多少次 4,0
增长持续时间,年数 0,0
支付稳定性 100 %
支付增长稳定性 0 %
股息增长,简单 -26,98 %
股息增长,复合年均增长率 -6,10 %
平均股息 $0,33
每年平均股息 $1,33
平均股息率 2,21%
平均年股息率 8,94%
最小值 $0,20 (2020-05-01)
最大值 $0,37 (2018-02-02)
Landmark Infrastructure Partners LP
宣布日期 除息日 记录日期 付款日期 频率 支出金额 来源
2021-10-22 2021-11-01 2021-11-02 2021-11-12 Quarterly $0,20 1.22% IR
2021-07-23 2021-08-02 2021-08-03 2021-08-13 Quarterly $0,20 1.54% EOD
2021-04-23 2021-05-03 2021-05-04 2021-05-14 Quarterly $0,20 1.58% EOD
2021-01-22 2021-02-01 2021-02-02 2021-02-12 Quarterly $0,20 1.71% EOD
2020-10-23 2020-11-02 2020-11-03 2020-11-13 Quarterly $0,20 1.97% EOD
2020-07-24 2020-08-03 2020-08-04 2020-08-14 Quarterly $0,20 2.0% EOD
2020-04-21 2020-05-01 2020-05-04 2020-05-15 Quarterly $0,20 1.99% EOD
2020-01-24 2020-02-03 2020-02-04 2020-02-14 Quarterly $0,37 2.21% EOD
2019-10-25 2019-11-01 2019-11-04 2019-11-14 Quarterly $0,37 2.04% EOD
2019-07-19 2019-08-01 2019-08-02 2019-08-14 Quarterly $0,37 2.23% EOD
2019-04-19 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-15 Quarterly $0,37 2.26% EOD
2019-01-25 2019-02-01 2019-02-04 2019-02-14 Quarterly $0,37 2.53% EOD
2018-10-26 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-14 Quarterly $0,37 2.57% EOD
2018-07-19 2018-07-31 2018-08-01 2018-08-14 Quarterly $0,37 2.74% EOD
2018-04-19 2018-04-30 2018-05-01 2018-05-15 Quarterly $0,37 2.49% EOD
2018-01-24 2018-02-02 2018-02-05 2018-02-14 Quarterly $0,37 2.07% EOD
2017-10-18 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-14 Quarterly $0,36 2.03% EOD
2017-07-19 2017-07-28 2017-08-01 2017-08-14 Quarterly $0,36 2.11% EOD
2017-04-27 2017-05-01 2017-05-15 Quarterly $0,35 2.24% EOD
2017-01-25 2017-02-02 2017-02-06 2017-02-15 Quarterly $0,35 2.21% EOD
2016-10-26 2016-11-03 2016-11-07 2016-11-15 Quarterly $0,34 2.28% EOD
2016-07-27 2016-08-04 2016-08-08 2016-08-15 Quarterly $0,33 1.87% EOD
2016-04-20 2016-04-29 2016-05-03 2016-05-13 Quarterly $0,33 2.18% EOD
2016-01-28 2016-02-04 2016-02-08 2016-02-12 Quarterly $0,32 2.2% EOD
2015-10-22 2015-10-30 2015-11-03 2015-11-13 Quarterly $0,32 2.09% EOD
2015-07-21 2015-07-31 2015-08-04 2015-08-14 Quarterly $0,31 2.05% EOD
2015-04-23 2015-05-01 2015-05-05 2015-05-14 Quarterly $0,30 1.67% EOD
2015-01-26 2015-02-04 2015-02-06 2015-02-13 Quarterly $0,13 0.78% EOD
展开

股息及其增长的历史年度数据

上次股票价格 平均股票价格 股息金额 股息率(按平均价格) 股息率(按上次价格) EPS 支付率
2021 16 $ 13 $ 0,8 $ 6,13 % 4,91 % 0,40 $ 198 %
2020 11 $ 12 $ 0,97 $ 8,39 % 9,03 % 0,72 $ 135 %
2019 16 $ 16 $ 1,5 $ 9,20 % 8,96 % 0,2 $ 735 %
2018 12 $ 15 $ 1,5 $ 10,00 % 12,75 % 4,3 $ 34 %
2017 18 $ 16 $ 1,4 $ 8,67 % 7,82 % 0,6 $ 253 %
2016 15 $ 16 $ 1,3 $ 8,43 % 8,69 % 0,2 $ 631 %
2015 15 $ 16 $ 1,1 $ 6,54 % 7,22 % -0,5 $ -196 %
展开

上一次/下一次分红

在这一页面上,您可以找到有关Landmark Infrastructure Partners LP公司最近一次派息的信息以及即将支付股息的情况。有时,由于股息尚未宣布或批准,可能无法获得有关未来的信息。在本例中,我们将共享一个预测——但只有在拥有这样的数据情况下(您也可以在DivPort部分查看此信息)。在右侧部分,你可以计算出一定数量的股票会获得多少股息。

上一个 下一个
状态 已支付 预测
频率 Quarterly Quarterly
股息 0,20 USD 0,20 USD
宣布日期 22.10.2021 -
除息日 01.11.2021 03.02.2022

*预测是使用简单的算法计算出来的。请记住,我一个人操作A2财务团队。

上一个 下一个
股息 0,20 $ 0,20 $
× ×
股票
=
收入 20,00 $ 20,00 $

股价回升历史

Landmark Infrastructure Partners LP
除息日 支出金额 股票价格 股价回升天数
2021-11-01 $0,20 - -
2021-08-02 $0,20 - -
2021-05-03 $0,20 - -
2021-02-01 $0,20 $11,68 1
2020-11-02 $0,20 $10,16 2
2020-08-03 $0,20 $9,98 1
2020-05-01 $0,20 $10,07 3
2020-02-03 $0,37 $16,63 1
2019-11-01 $0,37 $17,98 -
2019-08-01 $0,37 $16,45 1
2019-04-30 $0,37 $16,27 58
2019-02-01 $0,37 $14,50 14
2018-11-02 $0,37 $14,32 67
2018-07-31 $0,37 $13,40 22
2018-04-30 $0,37 $14,75 14
2018-02-02 $0,37 $17,75 11
2017-10-31 $0,36 $17,57 1
2017-07-28 $0,36 $16,80 3
2017-04-27 $0,35 $15,75 5
2017-02-02 $0,35 $15,85 4
2016-11-03 $0,34 $14,80 1
2016-08-04 $0,33 $17,81 12
2016-04-29 $0,33 $15,17 11
2016-02-04 $0,32 $14,77 7
2015-10-30 $0,32 $15,21 3
2015-07-31 $0,31 $15,03 4
2015-05-01 $0,30 $17,86 3
2015-02-04 $0,13 $17,22 2
展开