0Q2F: 배당금 & 이력, 배당락일, Dia 수익률
광고하는

Dia 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.00%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/29 23:39

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.00
연간평균배당 £0.00
평균배당률 0.00%
평균연배당률 0.00%
최소 £0.00 (2018-07-13)
최대 £0.00 (2017-07-14)
Dia
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-07-13 £0.00 0.01% EOD
2017-07-14 £0.00 0.0% EOD
2016-07-11 £0.00 0.0% EOD
2015-07-16 £0.00 0.0% EOD
2014-07-16 £0.00 0.0% EOD
2013-07-16 £0.00 0.0% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 0.47£ 2.5£ 0.0002£ 0.01 % 0.04 %
2017 4.3£ 5.0£ 0.0002£ 0.00 % 0.01 %
2016 4.7£ 5.1£ 0.0002£ 0.00 % 0.00 % 0.0054 4 %
2015 5.5£ 6.3£ 0.0002£ 0.00 % 0.00 % 0.1148 0 %
2014 5.7£ 6.1£ 0.0002£ 0.00 % 0.00 % 0.0676 0 %
2013 6.5£ 6.0£ 0.0001£ 0.00 % 0.00 % 0.0399 0 %
확대

주가회복 히스토리

Dia
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-07-13 £0.00 £2.19 13
2017-07-14 £0.00 £5.25 3
2016-07-11 £0.00 £5.40 1
2015-07-16 £0.00 £6.60 4
2014-07-16 £0.00 £6.45 6
2013-07-16 £0.00 £5.78 2
확대