Relación de pago de dividendos, DPR

Desactivar anuncios gratis

$$ \text{Resultados} = { \text{Dividendos (o dividendo por acción [DPS])} \over \text{Ingresos netos (o ganancias por acción [EPS])} } $$

Relación de pago de dividendos, DPR